Apocriefe boeken

Ds. N. den Ouden / 4 reacties

30-10-2009, 10:00

Vraag

Aan ds. N. den Ouden. Ik ben een beetje in verwarring gebracht door het artikel in het RD van maandag 5 oktober, van dr. S. Janse, over de apocriefe boeken. U schrijft in uw (waardevolle) boek “Waar is God?” dat het opmerkelijk is dat er nooit veel strijd in de kerk geweest is over welke boeken wel tot de canon behoren en welke niet. De uitspraken van dr. Janse komen wel wat anders over. Dat we als christenen over sommige onderwerpen verschillend denken, daar kan ik wel mee leven. Maar het geeft zo'n rust dat je dezelfde basis hebt: het Woord van God, betrouwbaar van kaft tot kaft. Na het lezen van het artikel van Janse denk ik dan: wat is nu waarheid? Kunt u hier misschien iets over zeggen. Alvast hartelijk dank.

Antwoord

Ik heb de studie van dr. Janse niet gelezen. Wat mij wel opvalt in het artikel is dat ook hij aangeeft dat de apocriefe boeken toch altijd onderscheiden zijn geweest van de canonieke boeken. Niet voor niets heten ze ook bij Rome: deuterocanoniek. Als ik hem goed begrijp wil hij hij de apocriefe boeken niet voor canoniek verklaren. Dat is de kwestie blijkbaar niet. Hij wil ze wel hoger waarderen. Persoonlijk geloof ik wel dat er van de apocriefe boeken wel wat te leren valt. 

Ik vraag me echter ondertussen wel af hoe dr. Janse tegen het gezag en de onfeilbaarheid van de Schrift zelf aan kijkt. Waarschijnlijk krijgt de Schrift bij hem niet de plaats die haar toekomt, namelijk als een het onfeilbaar Woord van God. Dan wordt sowieso de grens tussen canoniek en apocrief erg vaag. Ik kan hier niet op allerlei punten ingaan, maar men leze het zeer lezenswaardige boek van dr. Jakob van Bruggen: “Het kompas van het christendom”. Over het onstaan en de betekenis van de Bijbel. Hij schrijft met grote kennis van zaken over de totstandkoming van de canon. Als de rust aangaande het feit dat Gods Woord de waarheid is, je afgenomen dreigt te worden door een dergelijk artikel zou ik dat boek zeker lezen.

Hartelijke groet,
Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

 • Geboortedatum:
  25-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Leerbroek
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

apocriefcanoniek
4 reacties
Annet76
30-10-2009 / 16:29
Dit vind ik ook een hele interessante vraag en weet soms ook niet goed wat ik daarmee moet.
Zoals ik het altijd heb begrepen gaat dit onderscheid een rol spelen na de reformatie. Door de reformatoren werd het OT beperkt tot de boeken die in de Hebreeuwse Bijbel een plaats hadden gekregen.
De “overige” boeken raakten toen steeds meer op de achtergrond en zijn later door de protestanten helemaal op de achtergrond geraakt, in tegenstelling tot de Room-Katholieke Kerk.
Duidelijk is dus dat er meer literatuur van het oude Israël bestaat dan er in “onze” Bijbel is opgenomen.
Het blijft voor mij dan ook de vraag waarom de huidige boeken de status van ‘norm voor geloof en leven’ hebben gekregen en andere niet.
1988
30-10-2009 / 17:11
@ annet76: dit onderscheid waar jij het over heb is niet helemaal waar! 250 -100 v.Chr was de canon van het Oude Testament al vastgesteld toen is ook de Septuagint ontstaan (de griekse vertaling van het OT) de canon van het NT in de tweede eeuw n.Chr was er al een soort canon (die niet veel schild van onze canon) en in de vierde eeuw is die definitief vastgesteld de boeken moeste aan enkele eisen voldoen: onder anderen dat de schrijvers Jezus Christus gekent hebben, en dat er geen tegenstrijdigheden zijn, daarom is het boek Hebreeen nog altijd bestreden omdat de schrijver daarvan niet bekend is er zijn wel sporen voor Paulus maar het is en blijft een anonieme brief, daarbij zijn daar geen tegenstrijdigheden ten opzichte van het OT en de rest van het NT dus! dus dat is niet tijdens de refomatie gebeurt het is zelfs zo dat de Staten vertalers de ''overige'' boeken wel vertaald hebben, maar met een vermaning dat deze niet gezaghebbend zijn. Kortom je kan dus zeggen dat het niet tijdens de reformatie is gebeurt de reformatoren wandelen in het spoor van de vaderen
Annet76
30-10-2009 / 20:49
@1988

Daarmee lijkt me nog niet alles gezegd. De boeken moesten aan bepaalde eisen voldoen zeg je en daarmee suggereer je dus dat de boeken – die door de Katholieken wel binnen de grenzen van de canon vallen – niet aan de door jouw genoemde eisen voldoen?
Ik begrijp niet precies wat je bedoelt te zeggen en ook niet welk onderscheid ik heb gemaakt wat niet kloppend is.
Volgens mij heeft het wel alles met de reformatie te maken. Ik heb een Bijbels handboek thuis liggen, waarin het volgende staat geschreven:
“Als gevolg van de Contra Reformatie legde de Rooms Katholieke Kerk in 1546 tijdens het concilie van Trente de grenzen van de canon vast in trouw aan de traditie van de kerk van het Westen.
De boeken die door de protestanten werden aangeduid als apocriefen, kregen in de Romana de aanduiding deuterocanieke boeken. Volgens de Romana zijn de betreffende boeken evenzeer canoniek als de andere”

Met andere woorden: boeken die voor de Katholieken als even belangrijk voor de Bijbel worden beschouwd, worden door protestanten geheel niet opgenomen. Ik kan dat heel moeilijk begrijpen, maar ik heb me daar ook nooit echt in verdiept. Sterker nog: ik heb ze nooit gelezen en zoals dr. Janse in zijn artikel vermeldt blijkt dat wel noodzakelijk te zijn. Wellicht is dat dus nodig om er echt iets van te kunnen zeggen, maar dat maakt het voor nu niet echt begrijpelijk.
Andries_H
31-10-2009 / 11:57
Als je ze leest begrijp je meestal ook wel waarom ze apocrief genoemd worden. Het leest vaak heel anders dan de Bijbel zoals wij die kennen.

Met vriendelijke groet!
Andries

Terug in de tijd

In de puntkomma van het RD (18-10-17) gaat een predikant van de Ger. Gem. in op de vraag: “Er wordt nogal eens gewaarsch...
3 reacties
30-10-2017
Aan een predikant van de Ger. Gem. Als meisje groeide ik op in een gezin waarin niet veel met Gods Woord werd gedaan. Er...
geen reacties
31-10-2017
Ik eet al 25 jaar voornamelijk pralinechocolade en drink daar veel cola bij. Het is een flinke verslaving geworden... ik...
6 reacties
31-10-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering