Bezorgd zijn en zorgen

Ds. B.J. van Vreeswijk / 1 reactie

19-10-2009, 10:00

Vraag

Ik leef in de overtuiging dat de Heere voor ons zorgt. Dat heeft Hij ook meermalen laten blijken. Via onze werkgevers wordt er pensioen opgebouwd. De vraag is of dat voldoende is over 31 jaar (of 33 als het 67 jaar wordt). We hebben een periode gehad dat er absoluut geen geld over was om daar in te investeren. Dat is nu iets anders. Toch vind ik het moeilijk om dat te doen. Ik wil de Heere niet voor de voeten lopen. We zijn wel verzekerd, niet omdat ik de Heere niet vertrouw te helpen in nood, maar omdat het gewoon verstandig is. Kunt u hier iets over zeggen?

Antwoord

Beste vragensteller,
 
We maken graag onderscheid tussen bezorgd zijn en zorgen. Bezorgd zijn is een uiting van wantrouwen en gebrek aan vertrouwen. Dat is ongeloof en dus zondig. Zorgen is je verantwoordelijkheid nemen en die dingen doen die van ons verwacht mogen worden. Daaronder valt het afsluiten van deuren, het plaatsen van een hek bij de sloot, het dragen van passende kleding tegen de kou, enz.
 
Als je de geldmiddelen hebt mag je dan sparen voor een auto die vervangen moet gaan worden? Ik denk van wel. Nu we leven in een tijd van ouderdomspensioen en bedrijfspensioen moeten we dan zelf nog investeren?
 
Het lijkt mij een vraag die staat op de rand van bezorgd zijn en zorgen. Ook telt mee of bij sparen voor een oudedagsvoorziening de druk op het inkomen erg groot wordt. Zo ja, dan lijdt de vrijgevigheid aan goede doelen en aan de kerk daaronder. Luxe ten koste van... Dat lijkt me niet goed.
 
Ik reik je gedachten aan zonder een uitspraak te doen. Weeg zelf je motieven en je positie. Het is schriftuurlijk om te zeggen: Een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.

Wijsheid toegewenst,
Ds. B. J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

 • Geboortedatum:
  23-08-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Vreeswijk is overleden op 01-03-2010
1 reactie
adriano313
21-10-2009 / 00:31
Misschien heb je hier wat aan (lucas 12)

De Here Jezus vermaande zijn discipelen te letten op de raven, als voorbeeld van onbezorgdheid: “Kijk naar de raven: ze zaaien niet en oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur, het is God die ze voedt” (Lucas 12:24). Dit in tegenstelling tot de rijke dwaas. Zijn voorraadkamers en schuren waren niet groot genoeg om zijn oogst op te slaan, en hij maakte zich druk met het bouwen van nog grotere (v. 16-21).

Terug in de tijd

Ik ben een man van 58 jaar met een, mag ik wel zeggen, uitstekend gehoor. Toch is dat ook weleens lastig, vooral als je ...
1 reactie
19-10-2011
Is Fil. 3:3 niet evenzo een bewijs dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen? Paulus spreekt de gedoopte chris...
geen reacties
20-10-2016
Is een zaadlozing buiten het lichaam, om zwangerschap te voorkomen, de zonde van Onan?
geen reacties
19-10-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering