Eigen ik kwijt raken

Redactie Refoweb / 3 reacties

17-10-2009, 17:30

Vraag

Aan ds. Pieters. Ik schrik erg van uw uitspraak dat je je “eigen ik” kwijt moet raken op een manier alsof het je om het even is of je verloren gaat. Dat is een eis die veel predikanten stellen als een onderdeel van de ware bekering. Dat je liever verloren gaat onder het recht dan Gods eer... enz. Hier is veel over geschreven door oudvaders en ds. C. Harinck in zijn boek “De toeleidende weg”. Ik vind het enorm ontmoedigend dat je dit moet meemaken en ervaren wil het echt zijn. Bunyan zegt: kwel uw ziel niet met zulke dingen. Waar eist God dergelijke dingen?

Antwoord

De betreffende uitspraak van ds. Pieters is duidelijk gericht aan de vraagsteller/ster, die steeds maar op zichzelf blijft zien en naar zichzelf blijft kijken of hij/zij wel voldoende kenmerken bezit. Ten diepste, zo zegt ds. Pieters, wantrouwen we (met dat “eigen ik”) dus de Heere of Hij ons wel zalig wil maken. Ds. Pieters adviseert daarom de eer van de Heere voorop te stellen en op Hem te zien. Niet op jezelf en je eigen tekortkomingen. Een helder antwoord.

Zie ook eerdere antwoorden van ds. Simons op deze vraag. Ds. Simons: “Misschien denk je bij jezelf; wat moet ik dan doen om zalig te worden? (Hand. 16:12). Petrus antwoord; Geloof in de Heere Jezus en gij zult zalig worden.”

Redactie Vragenrubriek

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

3 reacties
1a2b3c
17-10-2009 / 17:38
Hoe kan iemand die nog onbekeerd is de eer van God vooropstellen?
Dat is een vrucht van de bekering.
muurbloempje
17-10-2009 / 19:39
Dank je voor je woorden, 1a2b3c.
eduard1
19-10-2009 / 16:36
Zelfs David, die een kind van God is, roept het uit: "Straf mij niet in Uw toorn!"

Terug in de tijd

Ik ben lid van de Ger. Gem. en ik zit met een vraag. Waarom wordt er in onze kerken niets gedaan met gebedsgenezing en b...
geen reacties
17-10-2006
Amusementsparken/pretparken. Als ik hier over nadenk vind ik het op een of andere manier niet kunnen. Daarom maak ik lie...
geen reacties
17-10-2006
Graag zou ik wel willen weten hoe christenen verklaren hoe het heelal ontstaan is.
geen reacties
17-10-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering