De slang uit Genesis

Ds. M.F. van Binnendijk / 1 reactie

06-10-2009, 11:15

Vraag

In het paradijs hebben geen van de daar aanwezige dieren het vermogen tot spraak gehad. Spraak hangt mede samen met het hebben van verstand, die dieren ten ene male missen. Zij zijn immers NIET naar Gods evenbeeld geschapen. Adam en Eva kenden wel de spraak zoals blijkt uit Genesis. Het zou dan ook bij Eva (en Adam) op zijn minst tot grote terughoudendheid hebben moeten leiden toen Eva, weet hebbende van Gods gebod om van de boom niet te eten, een sprekend dier (in dit geval een slang) aantrof die haar aanspoorde om toch van de boom van de kennis van goed en kwaad een vrucht te nemen. De begeerlijkheid van de vrucht van die boom kan nauwelijks een reden geweest zijn om aan het toch wel uiterst verbazende fenomeen van een sprekend dier gehoor te geven. Waarom heeft bij Eva dit niet tot grote terughoudendheid geleid? Na de val werd de slang vervloekt en verloor hij zijn veronderstelde geleedpotigheid om zich vervolgens door het stof voort te moeten slepen. Kennelijk veranderde zijn fysieke verschijning onmiddelijk inclusief zijn spierstructuur om zich aan zijn nieuwe gedwongen situatie aan te passen. Hoe is het dan mogelijk dat er naast kruipende slangen dan ook ‘vliegende’ slangen zijn die zich door de lucht van boom tot boom kunnen verplaatsen? Waarom houden zij zich dan niet aan de beperking die door God aan de slang gegeven is namelijk kruipend door het stof voorwaarts te gaan? Intrigerende vragen die mogelijk door een terzakekundige afdoende kunnen worden beantwoord.

ADVERTORIAL

HOE breng jij je vakantie door?

Alleen of samen met je vrienden, jongeren- of catechisatiegroep op diaconale jongerenreis naar Oost-Europa? Geef je geloof handen en voeten én doe interculturele ervaring op. Ga in de zomer van 2024 met ons mee op HOEliday!

HOE breng jij je vakantie door?

Antwoord

Geen van de door God geschapen dieren heeft het vermogen gehad om te kunnen spreken. Calvijn schrijft in zijn verklaring van Genesis 3: “Het antwoord ligt voor de hand, dat de slang niet van nature welbespraakt is geweest, maar dat, toen de satan onder Gods toelating een instrument tot zijn beschikking heeft gekregen, hij ook met zijn tong woorden heeft gevormd, wat God eveneens heeft toegelaten.”In Genesis 3 functioneert de slang -bijzonder slim en scherpzinnig- als de mond van de duivel. De duivel neemt dit dier "in bezit". Zoals Gods Geest de (mond van de) ezel van Bileam doet spreken.

Verder zegt Calvijn: “Ik twijfel niet, of Eva heeft gevoeld, dat dit buitengewoon was.”Daarom alleen al had Eva op haar hoede kunnen zijn. Maar zij liet zich verleiden en at vanuit begeerte de verboden vrucht. Na de zondeval “wordt de slang andermaal verwezen naar de staat, waaraan zij van nature was onderworpen” (Calvijn). Namelijk om op zijn buik door het stof te gaan (zie ook Jes. 65:25).

Misschien kon de slang voor de zondeval ook wel vliegen. Zo niet, dan zijn er van alle slangen nog vele soorten (species). Waarom zou God in die ene slang van Genesis alle soorten slangen hebben vervloekt, en niet die ene soort? Als er na de zondeval al vliegende slangen waren, gaat het wellicht dan niet meer over een bepaald soort slangen (St.Vert. draken) dan het hele ras slangen?

Ds. M. F. van Binnendijk,
Capelle aan den IJssel
 
PS: Een lama (geen bult) is een kameel.
Een dromedaris (één bult) is een kameel.
Een kameel (twee bulten) is een kameel.

Ds. M.F. van Binnendijk

Ds. M.F. van Binnendijk

 • Geboortedatum:
  30-11-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Stadskanaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook: het weblog 'Dominee in de bajes'

Tags in dit artikel:

Genesisslangzondeval
1 reactie
ostrogoot
06-10-2009 / 23:06
Doet mij denken aan ds Geelkerken. heeft de slang wel gesproken????
Dieren kunnen door middel van geluiden en lichaamstaal wel met elkaar communiceren. Misschien konden Adam en Eva de dierengeluiden wel verstaan en dankzij de zondeval is vermogen komen te vervallen.
Toch blijft het vreemd dat een dier de mens kan verleiden tot een daad die de rest van de mensheid in het verderf stort.

PS De slang is later (de koperen slang van Mozes) verheven tot geneesmiddel. De papegaai en de beo (beide vogels en opvolgers van dino's - dus heel oud- )zijn perfekte klanknabootsers, dat zou kunnen wijzen op het feit dat dieren vroeger wel een spreektaal gehad hebben kunnen hebben.

Terug in de tijd

Hoe moeten we het woord 'onfeilbaar' duiden als we het over de Bijbel hebben? Het is volgens mij geen geheim meer dat er in de Bijbel ook foutjes zijn geslopen. Geen fouten weliswaar die de boodschap ...
3 reacties
06-10-2016
Ik heb enkele vragen over de onveranderlijkheid van God en de relatie tot de tijd, ook in relatie met het nemen van besluiten. Klopt het dat de Heere buiten de tijd staat en daarom toekomstige gebeurt...
Geen reacties
06-10-2011
Zijn er ook zonden die je kunt doen buiten de wet om? Alles wat je doet wat de wet verbiedt is zonde, maar zijn er ook zonden die niet in de wet staan?
5 reacties
06-10-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering