Geen bloedtransfusie

Ds. W.G. Hulsman / geen reacties

11-09-2004, 00:00

Vraag

Onlangs was ik op een site van de getuigen van Jehova en las daar dat zij geloven dat de ziel in het bloed zit en dat je dit dus niet mag eten noch via de aderen binnen krijgen. Ze hadden er ook schriftverwijzingen bij staan (o.a. Handelingen 15: 28,29). Maar is het niet toedienen van bloed bij een mens die in levensgevaar is, geen moord van de arts en dus een overtreding tegen het zesde gebod? Hoe kunnen zij dit dan toch zeggen?

Antwoord

In het boekje “Redeneren aan de hand van de Schrift” geven de Jehova’s getuigen zelf aan hoe ze over deze kwestie denken. Zij gaan uit van het verbod om bloed te eten. Ze noemen dan teksten als Gen. 9:3, 4 én Hand. 15:28, 29. Daar komt dan bij dat zij een bloedtransfusie beschouwen als een eten van bloed.

Hoe ze tot deze gedachte komen? Wanneer een patiënt in het ziekenhuis niet door zijn mond kan eten, wordt  -zeggen zij- het voedsel in de ader gebracht. Op die wijze ontvangt de patiënt dan zijn eten. Dat is dan dus eigenlijk eten. En zo is -volgens hen- een bloedtransfusie eigenlijk het eten van bloed.

Ik moet zeggen, dat ik dit erg vergezocht vind. Daartegenover is het volgende te zeggen:

1. Inderdaad is er het verbod van eten van bloed. In het Oude Testament is dat heel duidelijk. Maar de tekst in Handelingen heeft meer te maken met een compromis dat gesloten is op die vergadering van Jeruzalem, dan dat het een regel is voor het geheel van de kerk.

2. Het verbod om geen bloed te eten heeft te maken met het bloed dat gestort moest worden door de Heere Jezus Christus. Israël moest het bloed zien als schaduw van het verzoenbloed van de Heere Jezus Christus. Het was onder het oude verbond een ‘leermiddel’ en een ‘opvoedingsmiddel’. Van het bloed ging een ‘prediking’ uit. Daarom moest Israël hoge eerbied hebben voor het bloed, en mochten ze het niet eten. Want ‘de ziel (dat is het leven) van het vlees is het bloed’ (Lev.17:11).

3. Met de komst van Christus is deze schaduwendienst voorbij, of beter: vervuld in Christus. Nu heeft het bloed niet meer de functie om ons op te voeden tot op Christus.

4. Het verbod om geen bloed via een transfusie te ontvangen kan echt niet op de Bijbel gegrond worden. Wel zegt de Bijbel heel duidelijk, dat je niet mag doden. Wanneer we niet alle middelen aangrijpen die er zijn om iemands leven te redden (waaronder dus bloedtransfusie) dan kan het iemands leven kosten. Zo kun je je inderdaad schuldig maken aan doodslag (het zesde gebod).

Ik hoop dat je met het bovenstaande zo iets meer duidelijkheid gekregen hebt.

Ds. W. G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Jehovah's Getuigen
geen reacties

Terug in de tijd

Ik zit met een moeilijk dilemma. Ik ben in 2008 uit de Ger. Gem. gegaan en na lang denken overgegaan naar de GKV. Dit al...
16 reacties
11-09-2012
Een aantal jaren geleden heb ik een relatie gehad. Ik ben gelukkig maagd gebleven, maar we zijn wel heel erg ver gegaan....
geen reacties
11-09-2010
Ik ben christelijk opgevoed, maar wel heel vrij. Mijn ouders lopen wel eens te vloeken en gaan niet vaak naar de kerk of...
6 reacties
11-09-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering