Trouwen in de Ger. Gem.

drs. G. Nieuwenhuis / 2 reacties

28-09-2009, 13:55

Vraag

We hebben een vraag over het trouwen in de Ger. Gem. Klopt het dat je dan ook gelijk belijdenis doet? En hoe moet het dan als de één Ger. Gem. is en de ander Hervormd, je allebei over wilt gaan naar de (Hersteld) Hervormde Kerk en je graag getrouwd wilt worden door je eigen dominee (van de Ger. Gem.). Is dat echt onmogelijk? Dat antwoord kregen we namelijk...

Antwoord

Beste vragenstellers,

Het is meest wenselijk dat degenen die in de kerk trouwen al belijdenis hebben gedaan. Strikt noodzakelijk is het niet. Het komt voor dat een huwelijk kerkelijke wordt ingezegend op voorwaarde dat degenen die trouwen beloven de belijdeniscatechisatie te gaan volgen in het geval ze nog dooplid zijn.

Het ligt het meest voor de hand  dat degenen die trouwen getrouwd worden door een dominee van de kerk waarvan  zij lid van willen worden. Een kerkenraad zou kunnen besluiten daarvan af te wijken maar dat is meestal niet te verwachten en dat is ook te begrijpen. In ieder geval is het de plaatselijke kerkenraad die  beslist of er redenen zijn om af te wijken van datgene wat gebruikelijk is. .
 
Ik hoop dat ik jullie met dit antwoord wat verder heb geholpen ook al is het wellicht niet het antwoord dat jullie graag gehad zouden willen hebben.
 
Als jullie plannen hebben om binnenkort te trouwen dan wens ik jullie van harte Gods zegen op jullie voornemens.
 
Met vriendelijke groeten,
G. Nieuwenhuis

drs. G. Nieuwenhuis

drs. G. Nieuwenhuis

 • Geboortedatum:
  14-10-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  oud-algemeen secretaris Zending Gereformeerde Gemeenten.

Tags in dit artikel:

huwelijk
2 reacties
Alphonsus
29-09-2009 / 10:55
O,o wat door mensen veroorzaakte kerkmuren toch kunnen veroorzaken dan wel als conseqentie(s) kan/kunnen hebben.

Filippezen 2: Indien er dan enig beroep (op u gedaan mag worden) in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, 2 maakt (dan) mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven,

Lees vooral en herhaaldelijk vers 2.
Mink
29-09-2009 / 21:00
ja erg hè, deze vraag was van ons...
belijdenis hebben we al gedaan, maar men zei dat als je trouwt, je gelijk alsnog (weer) belijdenis doet...
Jammer die kerkmuren!!

Terug in de tijd

Hoe belangrijk is vertrouwen op God in het christelijk geloof?
geen reacties
28-09-2007
In hoeverre leidt de Heere je leven? Van dichtbij of van veraf? Mag je geloven dat Hij luistert naar onze dagelijkse ver...
geen reacties
28-09-2003
Ik zit met de volgende vragen met betrekking tot het gebruik van Seroxat tegen terugkerende depressies. Ten eerst is een...
geen reacties
28-09-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering