Gevaar van Refoweb

Redactie Refoweb / 12 reacties

21-09-2009, 18:33

Vraag

Ik vind Refoweb een goed initiatief, maar is het gevaar niet dat de drempel naar ouderling, diaken, dominee of pastoraal werker niet nog veel groter wordt dan dat het al is. En daarbij een andere vraag: ik zie al een tijdje dat de vragen steeds extremer worden, vooral op seksueel gebied! Is dit wel juist? Zijn er niet veel jongeren die met allerlei dingen in aanraking komen via Refoweb en misschien vervolgens gaan experimenteren etc.?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Allereerst je eerste opmerkingen. Het initiatief voor deze vragenrubriek is zes jaar geleden juist gestart omdat de drempel voor jongeren om naar dominee of kerkenraad te stappen -al dan niet terecht- juist erg hoog was. Ze bleven daardoor ‘liever’ met hun vragen lopen dan om (tal van redenen) naar een ambtsdrager te stappen. Vandaar dat wij de mogelijkheid zijn gestart om deze vragen anoniem aan ambtsdragers te stellen. Aangezien het aantal vragen en de diversiteit daarvan toenam, hebben we ook andere deskundigen ingeschakeld. Het zou best kunnen dat mede door deze vragenrubriek, kerkenraden en ouderlingen in een plaatselijke gemeente inmiddels ‘toegankelijker’ zijn voor vragen van jongeren. Zodra we de indruk krijgen dat deze vragenrubriek overbodig wordt of een sta-in-de-weg is voor predikanten/ouderlingen, dan stoppen we er direct mee. De signalen die we van predikanten en ouderlingen krijgen m.b.t. deze vragenrubriek zijn echter zeer lovend en overwegend zeer positief.

Dan je tweede vraag. We delen je zorg en hebben daarom besloten om al te expliciete vragen inzake seksuele problemen aan te passen, in te korten of zelfs niet meer te behandelen. We willen graag respectvol en terughoudend omgaan met zaken rond seksualiteit. Aan de andere kant merken we ook dat er sprake is van grote nood op dit terrein, mede veroorzaakt door het gebrek aan eerlijke seksuele voorlichting thuis. Ook hierin zien en ervaren wij een stuk verantwoordelijkheid. Daarom werken we bewust samen met een christelijke instelling die veel ervaring heeft met problemen rond seksualiteit: Eleos.

Overigens zijn we niet zo bang dat jongeren gaan experimenteren omdat ze iets gelezen hebben op Refoweb. Het is meestal juist andersom: jongeren hebben ‘ergens’ iets gelezen/ervaren en stellen vervolgens een vraag aan Refoweb.

Hartelijke groet,
Redactie Vragenrubriek

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

Tags in dit artikel:

refoweb
12 reacties
joelie
21-09-2009 / 20:09
Ik vind het een zegen, deze vragenrubriek. Want inderdaad: de drempel is mij veels te hoog. En nu kan het anoniem, sommige vragen stel je liever niet aan een bekende.
Dus vooral zo doorgaan! Veel succes en Gods zegen!
meizje
21-09-2009 / 22:21
Helemaal eens met Joelie in de reactie hierboven. Refoweb voorziet duidelijk in een behoefte, blijkens de meer dan 6500 vragen die er al gesteld zijn, waaronder enkele door mij.
Hartelijk dank aan een ieder die hier tijd en moeite in wilde steken!
EVA
22-09-2009 / 11:40
Ga zo door Refoweb, idd is de "nood"groot jammer dat de drempels naar dominee;s/voorgangers/ouderlingen en niet te vergeten ouders zo hoog is binnen christelijke NL! sta ook idd versteld met wat voor vragen jongeren rond lopen en waar ze mee worstelen.
Een compliment ook voor het pannel wat de vragen beantwoord!
Con
22-09-2009 / 16:13
Ik vind het ook een uiterst zorgwekkende ontwikkeling. Refoweb, de naam suggereert dat het reformatorisch is. Laat je daar niet door misleiden. Ze promoten anti-refo columns, geven ruimte aan Jij Daar-avonden en plaatsen zeer schaamteloze vragen over seksualiteit. heel goed dat daarin nu geminderd/gefilterd gaat worden. Een taboe op seksualiteit, of op zn minst terughoudendheid, is een zegen!
Giovannino
22-09-2009 / 19:43
Nou, ik geloof dat er een heel aantal voorbeelden zijn waarin blijkt dat een taboe op het praten over seksualiteit tot ernstige ontsporingen geleid heeft. Openheid in dezen is alleen maar goed. Bovendien zijn antwoorden toch wel elders op internet te vinden. Daarom is het juist goed dat op deze plaats mensen met een christelijke achtergrond vragen beantwoorden, niet iedereen is voldoende in staat alle aangeboden informatie op de juiste wijze te beoordelen.

Ik geloof trouwens dat er ook één of meerdere irritante pubers zijn met een seksobsessie die de gekste vragen stelt/stellen en naderhand waarschijnlijk krom liggen van het lachen dat ook die vraag serieus beantwoord is.
jettie
22-09-2009 / 20:46
aan de ene kant heel goed zo`n vragenrubriek. aan de andere kant heel jammer dat bepaalde vragen beantwoord en geplaatst worden. kijk eens vier vragen terug. vind ik ronduit schaamteloos om zo`n vraag te stellen. ik kijk geregeld op refoweb, maar vaak neem ik me voor dat niet meer te doen. ik vind refoweb op veel punten absoluut geen reformatorisch web.
pannenkoek
22-09-2009 / 20:56
@Jettie, "ik vind refoweb op veel punten absoluut geen reformatorisch web."

Dat wil ik eigenlijk niet zeggen, maar het is wel een heel erg divers publiek wat hier leest en reageert. Dat zie ik dus voornamelijk aan de reacties over de voorbehoedsmiddelen, en het bezoeken van de site op de zondag. Maar ieder het zijne. Het mooie is als we allemaal de site bezoeken en elkaar in waarde kunnen laten. Geef je mening, maar dring niet op, we kunnen de achtergrond niet van die persoon. Ik vind het verder een mooie site. op nu.nl kun je ook reageren, maar daar is het gescheld niet van de lucht. Dan is refoweb beter. (niemand is volmaakt....)
pannenkoek
22-09-2009 / 21:01
Om nog ff op het 'gevaar' in te gaan. Het is maar net wat je gevaar vind. Als iemand niet naar een kerkenraads lid durft te gaan, is dit een uitkomst. Ook tijdens huisbezoeken durft niet iedereen een vraag te stellen. Stel je vraag hier Anoniem. Niet elke kerkenraad staat open voor vragen. Moeten ze zich eigenlijk voor schamen.
eduard1
22-09-2009 / 21:38
@Con
ik vind sommige vragen ook schaamteloos. Maar ik vind iets zeggen zonder onderbouwing minstens zo erg, zeker en vooral op een refo web.
We hebben overigens nog een antwoord van je tegoed (zie het nieuwsbericht over de jongerenavond bij het Brandpunt) en nu kom je weer zonder onderbouwing met Jij Daar avonden. Is dat ook al niet goed? leg even uit ajb.
Alphonsus
23-09-2009 / 10:14
Je wilt niet weten welk een geslotenheid er binnen de gereformeerdheid bestaat met betrekking tot een aantal onderwerpen, waarvan het sexuele er slechts een is.

Er zijn er velen die volledig op tilt slaan als een bepaald aspect van het genoemde onderwerp aan de orde komt, in welk verband dan ook.

Kinderen/jeugd die met hun vragen, die er legio zijn, niet terecht kunnen bij hun eerst veranrwoordelijken n.l. hun ouders, zien vaak geen andere uitweg dan via een alternatief kanaal toch hun prangende vragen beantwoord te krijgen.

Dat dan soms man en paard genoemd moeten worden is inherent aan het onderwerp of de gestelde vraag.

Veelal is het zo dat diegegen die zelf het meest verlegen zijn met een dergelijk onderwerp ook het meest afwijzend reageren.

Aanvullend kan gesteld worden dat de vragensteller/ster zich zo kies als mogelijk is uitdrukt om geen onnodige irritatie op te wekken, zonder daarbij aan de essentie van de vraag voorbij te gaan.

Het gaat er immers om dat een bepaalde nood bij de beantwoorder van de vraag zo helder als mogelijk is voor het voetlicht komt!!!
roos2
23-09-2009 / 15:17
Ik vind refo web een prima site. Een site waar je vragen kunt stellen die je niet zomaar aan iemand anders stelt! En dat kan dus over allerlei zaken gaan. Ik kijk ook regelmatig op deze site, inderdaad sta je soms versteld wat mensen durven te vragen, vooral op seksueel gebied. Als de vraag te extreem is, zou refoweb het misschien niet eens moeten plaatsen, of er kort en duidelijk op reageren dat op zulke vragen niet wordt ingegaan. Al kan de nood van de vraagsteller/ster heel hoog zijn. En (misschien) daardoor schaamteloos uitgebreid gesteld. Misschien kan de redactie van refoweb hier concequenter mee omgaan en kritisch bekijken welke vraag er wel en welke er niet beantwoordt en geplaatst moet gaan worden. Of misschien vaker dat er over zulke vragen al heel veel beantwoordt is.

@con/jetty; Volgens mij worden de vragen beantwoordt door Christelijke dan wel niet reformarorische mensen, dus wel degelijk REFO web, en dat er ook niet-christelijke mensen op reageren... refoweb is voor iedereen toegankelijk.

@Refo web: Gods zegen voor jullie werk op deze site! Goed dat er predikanten, doktoren maatschappelijk werkers bereid zijn om zoveel vragen te beantwoorden.
Wel vind ik het jammer dat er niet op alle vragen kan worden gereageerd. Misschien kunnen jullie als er teveel discussies op vragen komen, deze mogelijkheid alsnog dicht zetten. Het kan toch best zij dat er lezers ook nog ideen of aanvulligen hebben?
Omega
23-09-2009 / 20:15
Dank voor alle complimenten. Jullie adviezen en tips worden serieus bekeken. We zijn zo 'refo' dat zelfs Con de ruimte krijgt om z'n losse, nooit onderbouwde, kreten te slaken ;-)

Terug in de tijd

Ik heb een aantal vragen die me al een poos bezighouden, die betrekking hebben op mijn werk als ziekenverzorgende in een...
geen reacties
21-09-2006
Mag je ook peetouders worden van je eigen kind? Ik wil graag het kind gedoopt hebben, maar vindt na twee kinderen geen g...
1 reactie
21-09-2015
Is immuuntherapie i.v.m. allergieën (Sublinguale Immunotherapie, SLIT) een verantwoorde manier voor een christen? Je moe...
geen reacties
21-09-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering