Schatten in de hemel verzamelen

Ds. P. Molenaar / 1 reactie

21-08-2009, 16:00

Vraag

Schatten in de hemel verzamelen. Wat wordt hiermee bedoeld?

Antwoord

Over deze woorden heeft Jezus gesproken in Mattheüs 6:19-24. Dat is dus in de Bergrede. Daarin heeft Jezus Zijn hemels program gegeven met het oog op het leven in deze wereld, maar ook op de eeuwige toekomst. Daarom vinden we in dit gedeelte heel duidelijk de tegenstelling tussen hemel en aarde. Alles wat op aarde gefabriceerd wordt, is voorbijgaand en tijdelijk. Mot en roest verteren de kostbaarste dingen op de aarde. Niets is hier blijvend. Alles is aan het verderf onderhevig. Bovendien zijn we zelf ook tijdelijk op deze aarde. Psalm 102 zegt duidelijk,  dat niets op deze aarde zijn stand kan behouden. Ook wordt gesproken over de betrekkelijkheid van de aardse rijkdom; dieven breken in en stelen. Het bezit op aarde werkt afgunst en jaloezie op bij de ander. Vandaar de begeerte, die tot diefstal leidt.

Hoeveel dingen zijn er niet op de aarde die ons afleiden van de dienst van God. Elk ding op de aarde, zelfs de onbenulligste dingen kunnen ons geestelijk leven van God doen vervreemden. Dat zie je bij Ezau die om een schotel linzenmoes het eerstgeboorterecht verkwanselde. Hebreeën 12 noemt met heel veel nadruk één ding. Ja vaak is het maar één ding dat ons afhoudt van God en Zijn dienst.  Daarom mogen de woorden van Agur wel ons gebed zijn: “Geef me niet te veel en niet te weinig, maar geef mij het bescheiden deel” (Spreuken 30:8). Hoe nodig is het dat we op de aarde bezitten als niet bezittend.

Abraham was rijk, maar aan onroerende goederen bezat hij slechts één ding: een graf, de spelonk van Machpela waarmee hij uittekende dat alles op deze aarde het eigendom van de Heere was en dat het gaat om de toekomst van een eeuwig Koninkrijk. Die lijn zien we door heel de Bijbel heen, ook bij de godvruchtige koningen, zoals David, die zelf veel bezat; zijn eigenlijke schat was in de hemel. Hoeveel keren heeft hij niet mogen belijden dat de Heere zijn deel en zijn erfenis is (o.a. Psalm 16). Dat betekent dat hij wel rijk was aan aardse goederen, maar het bezette hem niet. Het nam hem niet in beslag.
 
Maar wat heeft nu het verzamelen van schatten in de hemel te betekenen? Er zijn mooie verklaringen, die verwijzen naar het Koninkrijk Gods. Dat heeft Jezus ook gezegd aan het einde  van hoofdstuk 6, als Hij zegt dat we eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid moeten zoeken en dat alle andere dingen ons bovendien geschonken zullen worden. Opvallend is ook dat in Mattheüs steeds wordt gesproken van Koninkrijk der hemelen. Dat betekent dat Jezus ook  in het  Mattheüsevangelie vooral naar boven wijst. De schat voor Gods kinderen is dus niet op de aarde, maar heel duidelijk boven in de hemel. De schatten in de hemel kunnen we dus ook samenvatten met de dingen van het Koninkrijk Gods.

Laten we eens nagaan wat een Koninkrijk betekent: Je bent onderdaan in een koninkrijk. Als de schatten op de aarde je beheersen, dan wordt je daardoor in beslag genomen, zodat je niet meer toekomt aan de dingen van Gods Koninkrijk. Maar als je oog gericht is op de schatten in de hemel, dan mag dat je leven zijn. Dan word je door de machtige werking van de Heilige Geest daardoor beheerst. Dat is het einddoel dan van je leven. Dat is je een en al. Daarom is het ook zo waar wat Jezus zegt, dat waar je schat is dat daar ook je hart is (Mattheüs 6:21).

Er wordt gesproken over “verzamelen van schatten in de hemel.” Heel  duidelijk is dat een tegenstelling met het verzamelen van aardse schatten. Van nature proberen we alles naar ons toe te halen. Dat blijkt al in ons consumptieve gedrag. Maar verzamelen van hemelse schatten, dat is haken naar  alles wat van Christus is. Van nature is er dat niet, maar de Heilige Geest geeft echte  hoop in ons leven en echte honger naar het goed dat nooit vergaat.

Ik kan dat het beste duidelijk maken met een kinderspel: als je vroeger ging vliegeren en de vlieger stond hoog in de lucht, dan was er ook een sterke trekking naar boven. Dan moest je je best doen om de vlieger vast te houden. Zo sterk was de trekking naar boven. Wanneer we sterk verlangen naar God en meer bezig zijn met de dingen van het Koninkrijk Gods, van de hemel, dan wordt ook de trekking naar boven sterker bij ons en dat voelen en ervaren we. Daarom zoek de Heere in gebed en overdenking en probeer vooral groot te denken van het werk des HEEREN! De schat van de verzoening, die vastligt in Christus in de hemel gaat mee over dood en graf heen. 

Dordrecht,
Ds. P. Molenaar

Ds. P. Molenaar

Ds. P. Molenaar

 • Geboortedatum:
  22-05-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
1 reactie
eduard1
22-08-2009 / 15:56
Mooi antwoord, maar weinig concreet.

Hemelse schatten verzamelen is: je gaven, talenten, tijd, geld, inspanning, alles, investeren in het Koninkrijk van God. Uiteraard met inachtneming van je verantwoordelijkheid voor je gezin (zo je dat hebt). En dan hoeven we echt niet allemaal dominee of evangelist te worden, juist niet, zou ik haast zeggen.

Voorbeelden: een kaartje naar een vevolgde chriten, een bezoekje aan een gevangene, iemand in het bejaardentehuis, een zieke, een voedselpakket voor de Oekraïne, een bijbel voor een student in China, een gift van € 3,- om een prostituee een boek over Jezus te kunnen geven, en ga zo maar door. De mogelijkheden zijn onbeperkt, als je ze maar wilt zien.
En de Heere zegt: zo gij dit aan (of: voor) één van deze kleinen hebt gedaan, zo hebt gij dat aan of voor Mij gedaan.

Wat zegt onze Heere tegen de rijke jongeling: verkoop alles wat je hetbt, (en dan komt het) geef het aan de arme, volg Mij, en je zult een schat hebben in de hemel.

Terug in de tijd

Wat kun je het beste doen tegen dichtklappen? In de puberteit ben ik helemaal dichtgeklapt op het voortgezet onderwijs. ...
geen reacties
21-08-2012
Op 18-06 heeft ds. Kater bij ons in Dordrecht-Centrum gesproken over het avondmaal. De vraag die ik toen niet durfde te ...
geen reacties
21-08-2004
Weet u een verantwoorde (christelijke) website waar seksuele voorlichting wordt gegeven?
geen reacties
21-08-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering