(...)mag je, als je belijdenis hebt gedaan in de ene kerk, zomaar overstappen na...

Ds. J.D. van Roest / geen reacties

10-12-2005, 00:00

Vraag

Ik wil graag weten wat je nou precies belooft als je belijdenis doet? En mag je, als je belijdenis hebt gedaan in de ene kerk, zomaar overstappen naar een andere kerk?

Antwoord

Beste vragensteller. Belijden is niet in de eerste plaats beloven. Belijden betekent in eerste instantie: openlijk -met anderen!! (die dat op datzelfde moment doen of al eerder deden)- uitspreken dat iets de innerlijke overtuiging van je hart is.
Als je dus openbare belijdenis van je geloof aflegt betekent dat ten diepste dat je openlijk -met de kerk en daarin met je medegelovigen - uitspreekt dat jij je zaligheid buiten jezelf in de Heere Jezus Christus zoekt en dat Hij door Zijn Woord en Geest je heeft ingewonnen voor Zijn dienst.
Als jij dus vraagt wat je belssft, dan is het antwoord: je belooft 1. de Heere Jezus Christus te volgen, 2. je in te zetten voor Zijn dienst, 3. samen met de gemeente Gods de sacramenten te vieren.
Vroeger werd wel eens de uitdrukking gebruikt: "Je vraagt toegang tot het Heilig Avondmaal". Op zichzelf een goede uitdrukking, maar dan zou het wel de consequentie met zich mee moeten brengen dat je ook inderdaad deelneemt aan
het Heilig Avondmaal. Het is namelijk nogal wonderlijk dat je ergens toegang toe vraagt en zodra die toegang je verleend wordt, zegt: "Nee, toch maar niet." Als je meent niet te kunnen deelnemen aan het Heilig Avondmaal, zou je jezelf eerlijkheidshalve de vraag moeten stellen: ben ik er dan wil aan toe om belijdenis van mijn geloof af te leggen?
Wat voor geloof is dat dan? Je zegt ook toe om in het kerkverband waarin je belijdenis doet je krachten in te zetten voor de dienst van God. Dat betekent niet dat je door belijdenis te doen in een bepaalde kerk (hervormde kerk; gereformeerde gemeente; gereformeerde kerken, enz.) daarmee belijdenis van je geloof in dat bepaalde kerkverband hebt afgelegd. Je belijdt je geloof in God, niet je geloof in een bepaalde kerk.
"Zomaar" overstappen naar een andere kerk lijkt me nooit aan te bevelen. Je moet wel heel gegronde redenen hebben om over te stappen, bijvoorbeeld wanneer je tot de overtuiging zou komen dat de kerk waar je nu in bent niet bijbelgetrouw is (en dan nog hangt het af van de situatie in je plaatselijke gemeente). Ik zou me ook kunnen voorstellen dat je bij een huwelijk beiden tot dezelfde kerk wilt behoren, dan kan het reden zijn voor iin van beiden om "met de ander mee te gaan" (maar dan wel naar een kerk waar het Woord van God zuiver verkondigd wordt).
Doorgaans zal de kerkenraad van ontvangende kerk op zijn minst een gesprek met je willen hebben. Soms wordt er ook een herhaalde openbare belijdenis gevraagd, maar meestal wordt je op grond van je eerdere belijdenis aanvaard als
volwaardig lidmaat van de kerk waartoe je overgaat.

Ds. J. D. van Roest

Ds. J.D. van Roest

Ds. J.D. van Roest

 • Geboortedatum:
  23-08-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

belijdenis
geen reacties

Terug in de tijd

Een jaar geleden zijn mijn man en ik (21) getrouwd. We hebben een goed huwelijk en hebben inmiddels een lief zoontje. We...
40 reacties
10-12-2013
Mijn vader heeft in zijn jeugd weinig waardering gehad van zijn vader. Hij was de jongste en had zijn school niet afgema...
1 reactie
10-12-2009
Wanneer kan en mag en durf ik nu te zeggen: niet alleen voor anderen maar ook voor mij (HC over waar geloof)?
geen reacties
10-12-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering