Blijdschap in de hemel

Ds. B.J. van Vreeswijk / 3 reacties

07-08-2009, 18:08

Vraag

Er staat in de Bijbel dat men in de hemel opspringt van vreugde wanneer een ziel zich bekeert tot God. (Ik weet alleen zo niet hoe precies en in welke context het staat.) Ik vraag mij alleen af: ziet men vanuit de hemel dan neer op de aarde?

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Je vraag leidt naar Lukas 15: 7 en 10. Het gaat daar over blijdschap in de hemel. In vers 7 in tegenstelling met de kilheid van de joodse geestelijkheid op aarde. Waar zij over struikelen en zich aan stoten roept in de hemel, bij God, blijdschap op. God is de Alwetende.

In vers 10 geldt dat Zijn dienaren daarin delen. Engelen zijn immers volmaakte dienaren van God die Zijn wil kennen. Tot troost, tot bescherming, tot straf worden zij gezonden naar deze aarde. God maakt het hun bekend. Waar kunnen vriendinnen zich over verblijden? Weet dan waarover de engelen zich verblijden.
 
In het algemeen is het goed om te beseffen dat de bijbel mensvormig spreekt over God en Zijn Rijk. Anders begrijpen wij het niet. Heeft God echt een hand, ging de verderfengel echt ieder huis in Egypte binnen en doodde hij letterlijk een eerstgeboren man in ieder huis zonder bloed aan de deurposten? Of ging de verdervende kracht van God op een bepaald moment door middel van een engel in Egypte rond?
 
Je vraag is met vele te vermenigvuldigen. Het verstand, de logica en de menselijke mogelijkheden schieten tekort. Voor het geloof is het waar omdat God het in Zijn Woord getuigt.

Ds. B. J. van Vreeswijk
 

Ds. B.J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

 • Geboortedatum:
  23-08-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Vreeswijk is overleden op 01-03-2010
3 reacties
jodeloiti
07-08-2009 / 22:53
Ik vind het een beetje een vaag antwoord.
Ik geloof dat God en engelen opspringen van vreugde als iemand zich bekeert.
God wil dat niemand verloren gaat (Matt 18:14, 2 Petr 3:9) maar dat iedereen behouden wordt. Daarom is Hij blij wanneer iemand zich tot Hem bekeerd.
Alphonsus
07-08-2009 / 23:32
Inderdaad een weinig bevredigend antwoord.
eduard1
08-08-2009 / 22:43
Ik zou als antwoord gewoon: 'ja' hebben gegeven.

Terug in de tijd

Ik heb een vriend. We hebben geen verkering. Hij heeft al heel wat meegemaakt op het gebied van verkering. We kunnen het...
geen reacties
07-08-2002
Zouden er bepaalde problemen o.i.d. kunnen zijn als je vriend bijvoorbeeld vijftien jaar ouder is? De omgeving kijkt hie...
geen reacties
07-08-2002
Ik ga sinds 5 maanden om met een jongen. We kunnen het enorm fijn met elkaar vinden. Hij heeft al heel wat keren verkeri...
geen reacties
07-08-2002
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering