Dubbele predestinatieleer

Ds. E. Gouda / 6 reacties

25-07-2009, 13:07

Vraag

Ik heb een vraag, die waarschijnlijk al is gesteld is, maar hij komt me zo lastig over dat ik graag een persoonlijk antwoord zou ontvangen. De dubbele predestinatieleer van Calvijn. Ik las al een forum over de actieve en passieve keuzes van God en mens in verkiezing (God actief, mens passief) en verwerping (God passief, mens actief). Maar hoe zit het nu; stel je bent altijd volhardend gelovig en je wordt toch verworpen door de Heere? Dus je hoort niet bij de actief uitverkorenen, maar je bent wel gelovig en volhardend.

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Je vraag over de dubbele predestinatieleer is een vraag die steeds weer terugkeert. Het geeft aan dat het mensen bezighoudt. Om een goed beeld te krijgen over Gods verkiezing is het van belang dat Gods Woord uitgangspunt is en de daarop gegronde gereformeerde belijdenis. Er zijn mensen die Calvijn allen maar "ophangen" aan zijn "harde leer" over de uitverkiezing. Toch is dit beeld zeer ongenuanceerd. De Heere zij gedankt dat Hij mensen verkiest! Dat is namelijk Zijn genade tot verloren mensen. In de Dordtse Leerregels lezen we hoe het er met ons mensen voorstaat... God zou geen onrecht doen als Hij ons mensen in de zonde en vervloeking had willen laten (DL I,1). En tóch doet God dit niet. Hij verkiest mensen óók tot de zaligheid. Daartoe zond God Zijn eniggeboren Zoon (Joh. 3:16).

En nu wil God mensen doen laten delen in het offer van Zijn Zoon ter verzoening van de zonden door het geloof in Hem. Hoe doet Hij dat? Door het Woord. Niet anders. Daarom laat de Heere Zijn evangelie prediken, opdat de mensen tot het geloof worden gebracht.

Je vraagt hoe het zit met actief en passief... En als je nu toch gelovig bent en volhardend... Het laatste om mee te beginnen. Wie gelooft in de Zoon van God en volhardt in het geloof... Van wie heeft een gelovige dat? Van zichzelf! Onmogelijk. Het geloof is een genadegave van God. God schenkt uit enkel genade het geloof aan verloren mensen. En de volharding is eveneens geen vrucht van mij, maar geeft God door genade in het hart (vgl. DL, V...). Wie gelooft heeft het, wie niet gelooft mist alles. Tot geloof komen heeft te maken met Gods actieve keuze voor mij. Dit werkt de Heere door de wedergeboorte. Hierin ben ik passief. Wie tot geloof is gebracht, is echter volkomen actief op het geloof betrokken. Daar zorgt de Heere voor door het werk van Zijn Geest. Het is Zijn Geest in mij en voor mij. Het is daarmee onmogelijk om te geloven in de Heere Jezus Christus en tegelijk verworpen te zijn. Wie gelooft mag door genade en tot troost weten: door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Ben je hiervan niet zeker... gebruik dan de middelen die de Heere ervoor geeft (vgl. DL I,16). En doe je mond wijd open, en Ik zal hem vervullen (Ps. 81). We hebben een God, Die veel liever wil dat jij behouden wordt, dan menig mens zijn eigen behoud in Christus ooit zoekt! Bij deze God mag jij je hand op(en)houden.
 
De HEERE geve je Zijn zegen,
Ds. E. Gouda, Nieuw-Lekkerland
 

Ds. E. Gouda

Ds. E. Gouda

 • Geboortedatum:
  25-12-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief
6 reacties
Alphonsus
26-07-2009 / 13:28
Na deze afgewogen en juiste voorstelling van zaken hoeft er over dit onderwerp geen onduidelijkheid meer te zijn!!

Het is dan ook aan predikanten en ouderlingen, wanneer zij over dit onderwerp spreken dan wel schrijven, geboden dat zij er eenduidig over spreken/schrijven en dat er door hen in de uitverkiezing niets geheimzinnigs gelegd wordt.

Gebeurd dit laatste wel dan ontstaat er verwarring, zorg en moedeloosheid.
Dit kan nooit de bedoeling van een prediking zijn. Laat staan van het evangelie.
jodeloiti
26-07-2009 / 23:19
Een goed antwoord vanuit de Dortse Leerregels, maar nu vanuit God's Woord??
plien
26-07-2009 / 23:42
Ik vond het boek 'Het plan van God' van Willem J. Ouweneel geweldig verhelderend op dit punt. Iets voor jou, Jodeloiti? Hij gaat grondig Gods Woord door om antwoord te geven op deze vragen.
zie http://www.medema.nl/?item=toonobject&id=2855
Suczegen!
Omega
27-07-2009 / 07:37
In welk opzicht wijken de DL af van Gods Woord?
plien
27-07-2009 / 19:32
Wat mij betreft lees je de DL als ondersteuning. Maar de Bijbel is voor mij leidend. In de Bijbel lees ik geen dubbele predestinatie. (geen verwerping dus van eeuwigheid!)
In de traditie lijkt benadrukt te zijn dat we gepredestineerd zouden zijn voor de hemel of voor de hel. In de Bijbel lees ik ook over het functioneren hiervan in het HIER en NU. Bijv. Ef. 1: heilig en onberispelijk leven! Dat lukt mezelf niet. Maar IN CHRISTUS is dit mogelijk. Hallelujah!
@Omega, kun je voor jezelf de vraag beantwoorden of je uitverkoren bent of niet?
eduard1
27-07-2009 / 22:17
Waar lezen we in de Bijbel van de goddelijke verwerping zoals die in hfdst. 1 van de DL beschreven wordt??

Terug in de tijd

Wij, man en vrouw, hebben twee jongens in de peuterleeftijd. Mijn man heeft er moeite mee als een ander mij naakt ziet, ...
geen reacties
27-07-2017
Verschillende gemeenten zijn vaak verschillende liturgieën gewoon. Vooral op het gebied van het begin van de dienst zijn...
geen reacties
25-07-2008
Ik ben de enige in de familie die gelooft in God en Jezus. Mijn moeder probeert mij steeds wijs te maken dat God niet be...
geen reacties
30-07-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering