Leugentje om bestwil

ir. Raymond H. Warnaar / 6 reacties

14-07-2009, 20:00

Vraag

Valt een leugentje om bestwil, zoals bijvoorbeeld m.b.t. onderduikers in de Tweede Wereldoorlog, ook onder vals getuigenis spreken, wat niet mag? Wat is de balans tussen geen vals getuigenis spreken en naastenliefde?

Antwoord

Het eerste en belangrijkste gebod is God lief te hebben boven alles en het tweede, daaraan gelijk, de naaste als onszelf. De wereld is zo door en door zondig dat we in omstandigheden kunnen komen waar we moeten kiezen tussen twee dingen die geen van beiden Bijbels te verantwoorden zijn. Een mens beschermen en liegen of de waarheid spreken en een onschuldig mens overleveren. De samenvatting van  de geboden, waar ik dit antwoord mee begon, wijst duidelijk op het eerste: de mens liefhebben en beschermen, ook al moet de waarheid verzwegen worden. Zou het trouwens echt liegen zijn tegenover een moordenaar of is het om de tuin leiden?
 
Ook de Heere Jezus stond voor deze keuze: zichzelf overleveren en de waarheid spreken of zichzelf beschermen en de Joodse leidslieden om de tuin leiden!
 
Hij koos anders dan ik hier boven kies! Hij koos voor de waarheid en gaf wel Zichzelf over! Maar Hij beschermde hierdoor Zijn dwaze discipelen, Hij verloste ze zelfs van hun zonden. Dus al lijkt het tegenstrijdig met mijn antwoord, het is het niet, want de Heere Jezus verloochende Zichzelf om ook door Zijn oneindige liefde zondaren te verlossen van de verdiende straf. Ook Hij koos voor Zijn naasten, Hij koos voor Zijn Vader en voor een verloren mensenwereld en offerde Zichzelf daarvoor op!
 
De Heere Jezus is uniek, God en mens. Hij kon niet liegen en Zijn liefde is niet te vergelijken met onze liefde. Maar als we Hem kennen en volgen dan mogen we ook Zijn Koninkrijk binnengaan waarin we geen zondige keuzes meer hoeven te maken!
 
Mag jij daar ook binnengaan?
 
Met hartelijke groet,
Raymond Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

 • Geboortedatum:
  17-08-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  ICF (zendingsgemeente CGK)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Directeur NET Foundation (wereldwijd voorgangers toerusten), toeruster/spreker, voormalig evangelist in Latijns-Amerika en ouderling ICF Apeldoorn.

Tags in dit artikel:

liegentien geboden
6 reacties
eduard1
15-07-2009 / 16:03
Dit is ook een antwoord echt op het randje.
Als we de Bijbel goed lezen dan zien we dat God de leugen haat, want Hij IS Waarheid. Met een beroep op humaniteit wordt de waarheid dan dus verdoezeld en is een leugentje om bestwil accetpabel.
Het hele probleem met bijv. onderduikers en Joden in de oorlog, heeft mij ook wel hoofdbrekens gekost, daar heb ik ook geen pasklaar antwoord op, maar voor we 't weten, zitten we een heel eind op een hellend vlak.
Want als een leugentje om bestwil (wiens bestwil trouwens?) mag, dan kun je ook snel creatief gaan boekhouden, omdat je anders te weinig verdient en de kinderen dan niet kunnen studeren, want dat moet toch wel, ............ voel je 'm?
Samanthi
15-07-2009 / 19:53
Ben het met Eduard eens liegen mag nooit!
In het boek van Corry ten Boom lees je dat haar schoonzusje niet wilde liegen, de joden werden meegenomen, maar kwamen wonderwel weer vrij.

Maar bij Rachab de hoer?
Ze is erom gespaard!
Is dat dan niet meer een krijgslist?
Zo ook met andere verborgen joden/onderduikers in de 2e wo?
Ik weet het niet.
laten we het erbij houden God de leugen haat zoals Eduard1 in bovengenoemde reactie schrijft
gr van Samanthi
henkie
16-07-2009 / 11:02
Ik denk dat we de geboden moeten zien in het licht van de geest van de wet. Het tweede deel gaat om het liefhebben van de naaste lief als onszelf. Als ik iemand een overdreven compliment geef wat ik niet helemaal meen maar daar een psychologische oppepper mee wil geven, schaad ik daarmee mijn naaste niet. Integendeel. Onderduikers redden is een ultieme vorm van naastenliefde.
ostrogoot
21-07-2009 / 00:10
@eduard1

Dus als ik het goed begrijp zou jij net als ds Kersten meewerken aan de jodenvervolging
Ook zijn er vrachtwagens vol bijbels naar het voormalig Oostblok gegaan met leugens. Zouden de mensen die de bijbels hebben gelezen en bekeerd zijn met schuldgevoelens hebben gezeten??

Trouwens de hele bijbel staat vol leugens. Liegen on jezuswil mag
eduard1
21-07-2009 / 10:28
@ostrogoot

nee, je begrijpt het niet goed. Wil je me ajb. geen dingen in de mond leggen die ik niet heb gezegd?
Lees mijn reactie nog eens goed door, please.
olivia
30-07-2009 / 15:26
mijn vader zei vaak: BIJ TWIJFEL NIET DOEN!

Terug in de tijd

Hoeveel keer per week gaat een normaal getrouwd stel met elkaar naar bed? Ik probeer m'n man te temperen, echter hij pro...
19 reacties
15-07-2015
Wanneer ben je eigenlijk vrijzinnig en wanneer orthodox? Orthodoxen zeggen de Bijbel van kaft tot kaft te geloven en dat...
2 reacties
14-07-2012
Ik heb een vraag aan een predikant. Ik ben een jongen van 15 jaar en ik voel me vaak geroepen om Gods Woord te verkondig...
3 reacties
14-07-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering