Statenvertaling vertaalt anders

Ds. A. Goedvree / geen reacties

17-06-2009, 14:06

Vraag

Waarom heeft de Statenvertaling als enige vertaling Handelingen 19:5 anders vertaald? Ik heb ook nog de King James bekeken en die volgt de Statenvertaling ook niet. Alle vertalingen geven aan dat Paulus de discipelen die door Johanus de Doper gedoopt waren nogmaals doopte. De Statenvertaling zet er een raadselachtig schuingedrukt woordje neer. Zie ook biblija.net voor alle vertalingen naast elkaar.

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Achter je vraag zit een interessante exegetische kwestie. Wat is het geval? In het Grieks staat het werkwoord “horen” in een participium, een deelwoord, letterlijk: horende. Maar, het staat in een soort verleden tijd die wij in het Nederlands niet zo gemakkelijk kunnen vertalen, de zogenaamde aoristus. Meestal wordt het vertaald met een o.v.t. Er is een opeenvolging van handelen: horen en dopen in dit geval. Je krijgt dan vanuit het Grieks het volgende: “en na het horen werden zij gedoopt.” De cursieve toevoeging van de SV van “hem” heeft een doel. Die “hem” is niet Paulus -volgens de kanttekeningen- maar Johannes de Doper. Vers 4 en 5 moeten volgens de kanttekenaars worden gezien als een eenheid van wat Paulus tot hen heeft gezegd, om daarmee aan te tonen dat Paulus hen niet heeft “overgedoopt”. Vers 6 zou weer terugkeren naar het heden van Paulus en de ontmoeting met deze discipelen. Ze werden dus niet door Paulus gedoopt, maar ze kregen de handen opgelegd!

Grote vraag is en blijft dan: wanneer zijn deze mensen dan gedoopt in de Naam van Jezus Christus, en door wie? Volgens de SV dus door Johannes (vandaar die toevoeging). Maar, heeft Johannes de Doper dan twee dopen bediend, die van de bekering en in de Naam van Jezus Christus? Op één of andere manier willen de kanttekenaren niet weten van een dopen door Paulus. De reden hiervoor is niet zo duidelijk. Andere vertalingen gaan dus uit van de exegese dat Paulus deze mensen heeft gedoopt in de Naam van Jezus Christus. Jammer dat de Statenvertaling niet verder is ingegaan op deze kwestie. Daarvoor zouden nog wat commentaren moeten worden nageslagen.
 
Vriendelijke groeten,
Ds. A. Goedvree
 

Ds. A. Goedvree

Ds. A. Goedvree

 • Geboortedatum:
  16-06-1970
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hoevelaken-Stoutenburg-Achterveld
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Bij ons in de gemeente wordt zo'n vier keer per jaar avondmaal gevierd. De kerkenraad neemt eerst in hun vergadering het...
geen reacties
17-06-2006
Als je man op tweetal staat voor het ambt van ouderling en je weet dat hij regelmatig naar porno kijkt, moet je dit dan ...
3 reacties
17-06-2010
Ik ben al een hele tijd bang dat mijn vrouw niet helemaal eerlijk tegen me is. Ze zegt dat ze wel eens duistere figuren ...
2 reacties
17-06-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering