Ringen uitwisselen

Ds. M.A. Kempeneers / geen reacties

13-06-2009, 12:06

Vraag

Waarom is het de gewoonte om in orthodoxe-gereformeerde kerken de ringen niet tijdens de trouwdienst te wisselen, maar bij het burgerlijk huwelijk?

Antwoord

Het aandoen van de trouwring is het symbool van de huwelijkssluiting. Dat gebeurt niet in de kerk, maar op het gemeentehuis. Ik heb weleens gezien dat in een kerkdienst dit ook gebeurde, maar dat is in onze context niet juist. Je moet dan tussen het gemeentehuis en de kerk toch je trouwringen weer afdoen, want in het gemeentehuis heeft die ceremonie zojuist plaatsgevonden. Persoonlijk vind ik dat een vreemd gebruik.

En het heeft ook helemaal geen zin. Want je trouwt niet in de kerk. Je trouwt in het gemeentehuis, door de ambtenaar van de burgerlijke stand. En niet door de dominee. Dat heeft te maken met de scheiding tussen kerk en staat.

In Amerika en Canada is dat anders. Daar heeft de predikant ook de status van ambtenaar van de burgerlijke stand. En daar vindt de huwelijksceremonie in één bijeenkomst plaats. Zowel huwelijkssluiting als het vragen om Gods zegen. Bij ons is dat gescheiden. In de kerk vraag je om de zegen van de Heere over het huwelijk dat zojuist in het gemeentehuis is gesloten.

Misschien vraag je jezelf af, waarom dit dan in het huwelijksformulier anders staat. Daar wordt wel gesproken over ‘huwelijksbevestiging’. Dat heeft te maken met de tijd waarin dat formulier is opgesteld. Toen was er nog geen sprake van gescheiden plechtigheden. Het gebeurde alles nog in één bijeenkomst. Wij handhaven dit formulier omdat het alleen vanwege dit detail niet zinvol is om het te wijzigen. Er zou toch immers weer een discussie ontstaan wat er dan wel in moet blijven en wat niet. En dat kunnen we in onze donkere tijd met zoveel twist en tweedracht op kerkelijk erf, niet hebben. De gereformeerde gezindte is het in zoveel dingen oneens, we zouden nooit samen tot een nieuw formulier kunnen komen. Dit is zeer verdrietig, maar wel de werkelijkheid.

Met vriendelijke groet,
Ds. M. A. Kempeneers
 

Ds. M.A. Kempeneers

Ds. M.A. Kempeneers

 • Geboortedatum:
  05-11-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Katwijk aan Zee
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

huwelijksformuliertrouwbelofte
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb 3,5 jaar verkering, maar twijfel nog steeds. Ik begin onze verkering een beetje zat te worden. Het is voor mij zo...
geen reacties
13-06-2007
Aan iemand van de Gereformeerde Gemeenten. Ik werk geregeld bij een bedrijf met veel andere collega’s, zowel christelijk...
geen reacties
15-06-2020
Graag zou ik een vraag willen stellen aan ds. P. D. J. Buijs. Op het Pinksterappel 2004 te Weesp noemde u vijf punten wa...
geen reacties
13-06-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering