Openbaringen geheel apocalyptisch lezen?

Ds. J.J. van Holten / geen reacties

12-06-2009, 20:35

Vraag

Moet het boek Openbaringen geheel apocalyptisch gelezen worden?

Antwoord

De term apocalyps werd geïntroduceerd door Gottfried Lücke in 1832 als beschrijving en benaming van het boek  Openbaring uit het Nieuwe Testament. Tegenwoordig wordt vooral een situatie lijkend op het einde van de wereld bedoeld met deze term. Een apocalyps, in de terminologie van vroege joodse en christelijke literatuur, is een openbaring van verborgen dingen door God aan een gekozen profeet. Bovenstaande definitie (Wikipedia) is denk ik nuttig.  Het boek, de Openbaring van Johannes moet dus niet alleen gelezen worden als apoclyptisch maar IS de Apocalyps.

Allereerst een opmerking: Dat betreft de manier waarop je het laatste Bijbelboek noemt in je vraag: Niet Openbaringen (meervoud) maar  Openbaring (enkelvoud) Het gaat immers niet om een aaneenschakeling van losse openbaringen, losse flarden van wat er allemaal gaat gebeuren in de toekomst maar het gaat om DE openbaring van Jezus Christus. Hij is EEN en Zijn werk is EEN. Daarom ook de naam van dit boek in het enkelvoud.

Een tweede opmerking: Dat betreft de manier van vraagstelling. Je vraagt naar  hoe wij, mensen het laatste Bijbelboek moeten lezen. Dat is mij een vraag die teveel van onderop komt, als je begrijpt wat ik bedoel. Hoe begrijpelijk ook, dit is een vraag vanuit de mens. Als ik dat wat veralgemeniseer dan lees ik in je vraag: Hoe moet ik de Bijbel lezen? Dat is nu net de vraag niet!. Niet hoe lees ik de Bijbel, maar ‘Wat heeft God in Zijn  Woord tegen mij te zeggen? Dat lijkt een woordenspelletje maar dat is het niet. Want daarin zit een volslagen tegengestelde benadering van de Bijbel.

Nu kom ik, met bovenstaande in het achterhoofd, op je vraag: Om te weten of de apocalyptische interpretatie van het boek Openbaring de enige juiste is moet ik dus niet bij mijn eigen kennis of gedachten te rade gaan, maar dat boek zelf aan het woord laten.  Lees de verzen 1 en 2 van hoofdstuk 1 van dit boek. Het betreft de openbaring van Jezus Christus, die met haast moet geschieden. Het is volgens vs. 2 een profetische boek waarin dingen geschreven zijn die in de tijd die nabij is zullen gaan gebeuren. Na de precieze adressering van dit boek volgt in hoofdstuk 4 de aanspraak aan Johannes dat de boodschapper van God hem zal tonen wat in de toekomst zal gaan gebeuren gevolgd door telkens weer: Ik zag en ziet… Ik zag en ziet…. Ik zag en ziet…. (net als in de profetische boeken van het Oude Testament.).

Ik blijf dus bij de conclusie dat het boek Openbaring niet alleen apocalyptische gelezen moet worden maar dat het Gods Apocalyps is!

Ik hoop dat je met deze vraag opnieuw wordt aangezet tot het  nauwkeurig lezen van de Schriften. Niet hoe wij ze lezen is van belang maar wat God ons er in te zeggen heeft.  Kortom de Bijbel, Ook de moeilijke en ondoorgrondelijke stukken van de Bijbel zoals de Openbaring spreekt voor zichzelf.

In de reformatie had men daar en prachtige uitdrukking voor: Sacra scriptura sua interpres (de Heilige Schrift is haar eigen uitlegger).


Vriendelijke groet,
Ds. J. J. van Holten, Bergambacht

Ds. J.J. van Holten

Ds. J.J. van Holten

 • Geboortedatum:
  22-12-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Familie van ons zit in een evangelische christengemeente. Nu wordt binnenkort hun baby opgedragen aan de gemeente en aan...
13 reacties
12-06-2012
Wordt er in de hel gevloekt? En waar is dat te vinden in de Bijbel?
2 reacties
12-06-2015
Ik zit met een probleem en zal proberen het zo kort mogelijk te schetsen. Ik heb een christelijke opvoeding genoten, maa...
2 reacties
12-06-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering