Ongedoopte thuislezer

Ds. P.C. van Keulen / geen reacties

03-06-2009, 00:00

Vraag

Ik had pas een gesprek met een thuislezer, niet gedoopt. Deze persoon kwam met de vraag: jij bent gedoopt, wat mis ik wat jij hebt door de doop? Hierop wist ik niet goed antwoord. Want die persoon zei: ik hoor net als jij elke zondag het Woord. Ik dacht: je hebt gelijk, jij leeft ook onder de genademiddelen. Mijn vraag is dus: wat heb ik door de doop meer dan deze ongedoopte thuislezer?

Antwoord

Beste vragensteller,

We belijden in de Nederlandse Geloofsbelijdenis dat God de sacramenten heeft ingesteld om ons Zijn beloften te verzegelen, en dit vanwege onze zwakheden, en het is ook een onderpand van Zijn genade en goedheid ten opzichte van ons, om zo ons geloof te voeden en te onderhouden. Lees hierbij ook eens vraag en antwoord 65 en 66 van de Heidelbergse Catechismus.

De sacramenten komen niet in de plaats van de prediking, maar bij de prediking, ze zijn bij het Woord gevoegd om ons des te beter voor te stellen wat God ons door Zijn Woord leert, alsook wat Hij inwendig in ons hart doet. Sacramenten willen het Woord van God onderstrepen, opdat we vast zouden geloven; en zo laat de Heilige Doop ons zien wie de drie-enige God is voor ons mensen, die in zonden ontvangen en geboren zijn.

Ik denk in dit verband aan een kind. Het kan wel eens iets ongelooflijks horen van een vriendje of een vriendinnetje, en hoe kan er dan om een bewijs gevraagd worden om dat grootse wat gezegd is vast en zeker te geloven. Wel, zo is het ook met betrekking tot de doop, hoe wordt Gods grootse belofte daarin verzegeld. Vroeger werd een brief wel verzegeld door een koning met zijn zegelring, zodat de ontvanger van de brief zeker wist dat het van de koning was; zo verzegelt en verzekert ons dé Koning dat het waar en zeker is wat Hij belooft.

Wat een rijkdom als we zo de doop en ons gedoopt zijn mogen zien, nee, niet dat de doop zalig maakt, maar ons wel wil laten zien (zichtbare prediking) dat God onze God is en eeuwig wil zijn en om zo ons vaak zo zwakke geloof te versterken.

Hartelijk gegroet,
Ds. P. C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

 • Geboortedatum:
  17-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

doopongedooptthuislezer
geen reacties

Terug in de tijd

1 Thessalonicensen 4. In dit Bijbelhoofdstuk staat: 16: “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archange...
1 reactie
03-06-2014
Ik heb een paar vragen aan een predikant van de HHK. Woont de Heilige Geest in ons allemaal, zelfs bij mensen die nooit ...
geen reacties
04-06-2015
Ik heb een vraag over de HSV. In de toelichting bij de HSV wordt heel correct aangestipt dat de SV inconsistent was in d...
2 reacties
03-06-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering