Voeten wassen

Ds. J. Bos / geen reacties

01-06-2009, 00:00

Vraag

Ik kom er niet meer uit. Hoe zit dat? De Heere Jezus gebiedt ons elkaar de voeten te wassen. Het is niet een advies, maar een gebod. En wij doen dat niet. Waarom eigenlijk niet?

Antwoord

Beste vrager,
 
De Heere Jezus bedoelt dit niet letterlijk. Lees de hele context waarin het staat nog maar eens een keer. Je komt dan uit bij het "Heere en Meester" in vers 14. Het gaat er hier om door Hem gewassen te zijn. Echter, wanneer dat zo is, zijn zulken ook "schuldig elkanders voeten te wassen". De Kanttekenaar op de Statenvertaling legt dit als volgt uit:"Dat betekent, veel meer allerlei diensten der liefde, zo nodig, elkaar betonen, ook die van de geringsten (immers de slaven in die tijd!) anders plegen gedaan te worden, maar niet om zulks als een sacrament te gebruiken, alzo dit Christus'oogmerk hier niet is". 
 
Ik hoop dat dit korte antwoord voldoende is om uw/jouw probleem op te lossen en wens u/jou een, door genade, dienend leven, in navolging van onze Meester toe.

Met vriendelijke groet,
Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

 • Geboortedatum:
  24-06-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Naarden
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

De zondvloed gebeurde, als we de Bijbelse chronologie volgen, ongeveer 2300 voor Christus. De spraakverwarring vond erna...
geen reacties
02-06-2017
Kunt u mij de exegese geven (of verschillende exegeses) van de tekst uit 1 Petr. 3:19. Dit wordt namelijk door sommigen ...
geen reacties
01-06-2015
Ik vroeg met het volgende af: zijn mindfulness en meditatie met het christelijk geloof/de bijbelse boodschap te verenige...
geen reacties
03-06-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering