Zijn er goede boeken beschikbaar over de uittocht van het volk Israël uit Egypte...

Ds. W. Arkeraats / geen reacties

29-05-2009, 00:00

Vraag

Zijn er goede boeken beschikbaar over de uittocht van het volk Israël uit Egypte? Graag zou ik meer willen lezen over hoe dat allemaal ging en waar ze bijvoorbeeld al de rijkdommen zoals fijne linnen en goud vandaan haalden.

Antwoord

Beste vragensteller,

Het is fijn als je geïnteresseerd bent in de Bijbelse geschiedenissen. De uittocht uit Egypte heeft altijd velen geboeid. Er zijn ook veel dingen, die we niet weten. Toen ik je vraag las, ben ik op zoek gegaan naar een boek waarin de uittocht beschreven wordt. Tot mijnspijt heb ik zo’n boek niet kunnen vinden. Er zijn wel commentaren op de eerste Bijbelboeken, maar die zijn toegespitst op een bepaald vakgebied en verder zijn er Bijbelse encyclopedieën; maar daarin staan ook maar summiere gegevens.

Daarbij komt dat we verschillende dingen niet weten. Hoe kwamen de Israelieten aan al hun rijkdommen? Bekend is wél dat zij bij de uittocht uit Egypte veel rijkdommen van de Egyptenaren kregen. En verder is ook bekend dat er in de woestijn nederzettingen waren van mensen, die het erts van goud tot zuiver goud bewerkten. Leverden deze mensen soms goud (en andere kostbaarheden) aan het volk? Zo zie je: we weten lang niet alles. Dat geldt trouwens ook voor veel andere geschiedenissen, die we in de Bijbel lezen. Kennelijk heeft de Heere Zijn eigen weg gevolgd in Zijn openbaring.

Ik hoop, dat ik je met mijn antwoord van dienst kan zijn, al had ik je graag wat titels van boeken aangeleverd!

Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

 • Geboortedatum:
  09-08-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hardinxveld Giessendam
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

boeken
geen reacties

Terug in de tijd

Een tijdje geleden ontstond bij mij een heel sterkte angst voor de dood, voor de hel. Ik voelde dat ik niet voor God kon...
geen reacties
29-05-2008
Ik ben een jongen met een spierziekte. Nu heb ik sinds kort verkering met een meisje. Zij heeft nu ruzie met haar ouders...
geen reacties
29-05-2006
Ik heb een heel groot probleem: ik vind twee jongens leuk... En zij vinden mij ook leuk. De ene ken ik wel al wat langer...
1 reactie
30-05-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering