Ik ben een meisje van 18 en heb weinig of geen contact meer met mijn ouders (......

Ds. W. van der Wind / geen reacties

06-05-2009, 00:00

Vraag

Ik ben een meisje van 18 en heb weinig of geen contact meer met mijn ouders. Ik woon ook bijna al een jaar niet meer thuis. Ik heb wel ouders, maar voor mijn gevoel heb ik ze niet meer. In de Tien Geboden staat: Eert uw vader en uw moeder...  en dan een belofte: opdat uw dagen verlengt worden... Ik heb geen behoefte om naar mijn ouders te gaan. Er staat toch ook in Efeze: Gij vaders verwekt uw kinderen niet tot toorn? Zo probeer ik vaak allemaal exuses te verzinnen om mijn houding tegenover mijn ouders goed te praten. Er is veel gebeurd (het zien dat vader moeder mishandelt, alcoholisme, emotionele vernederingen en verwaarlozingen). Maar mag ik dat zo zien? Mag ik zo mijn gedrag goed praten? Ook lees ik in de Bijbel dat je vooral je vijand lief moet hebben. Maar dat kan ik niet! Ik heb ze niet lief. Hoe kan ik dit gebod volbrengen?

Antwoord

Wat een moeilijke en verdrietige situatie waarin jij door toedoen van je ouders terecht bent gekomen. Fijn dat je de vraag hebt durven stellen.
 
Allereerst het vijfde gebod. Het grondwoord dat in het Hebreeuws gebruikt wordt voor "eren" betekent: zwaar zijn, zwaar van belang achten. Dit wil zeggen dat je de gezagsverhoudingen die de Heere heeft ingesteld, zwaar moet laten wegen omdat ze een door God gegeven ordening aan ons leven aanbrengen. Het gaat ook veel verder dan alleen je ouders, want hieronder worden alle gezagsstructuren in de samenleving begrepen. Als we de van God gegeven structuren en verhoudingen respecteren en van groot belang achten in ons leven, zal Zijn zegen daardoor tot ons komen. Anarchie leidt tot wanorde en destructie, maar daarentegen leiden gezagsgetrouwheid en respect tot zegen.
 
Terecht merk je op dat er in Ef. 6:4 een klemmend beroep op vaders wordt gedaan om hun kinderen niet tot toorn te verwekken (verbitteren), maar hen op te voeden in de lering en vermaning van de Heere. Dit geldt niet alleen voor vaders, maar voor allen die in een gezagsstructuur geplaatst zijn. Zij hebben de verantwoordelijkheid om door eerlijk, rechtvaardig en betrouwbaar godvrezend gedrag je de waarheid van deze belofte van het vijfde gebod voor te leven. Zij hebben de dure plicht om de zegen voor hen waarover zij gesteld zijn, niet door hun handelen te blokkeren. Hierover, over dit misbruik, zullen zij dan ter verantwoording geroepen worden door de Heere.
 
Juist dit laatste is voor jou denk ik een begaanbare weg. Je ouders hebben veel verkeerd gedaan zoals blijkt uit jouw schrijven, maar voor dit misbruik van hun gezag zullen ze door de Heere ter verantwoording geroepen worden. Hij zal op Zijn tijd recht doen. Wij kennen vaak de achtergronden niet van een bepaald gedrag, maar de Heere ziet het hart aan. Hij is dan ook écht alleen maar in staat om rechtvaardig te oordelen. "Mij komt de wrake toe, zegt de Heere, Ik zal het vergelden".
 
Blijft nog wel jouw verwarring over. Heel begrijpelijk dat je heen en weer geslingerd wordt door tegenstrijdige gevoelens en gedachten. Laten Gen. 9:23 en 1 Petrus 2:18-20 ons niet zien, dat we genade bij God en mensen verkrijgen door onze last te dragen in gehoorzaamheid en trouw? Er worden geen gevoelens zoals liefde van je gevraagd die je niet hebben kunt, omdat ze zijn uitgedoofd door het handelen van je ouders. Maar er mag van ons wel trouw worden gevraagd. Allereerst aan de zegenrijke instellingen van God, maar ook aan hen die deze inzettingen belichamen. Hier moet wel bij worden gezegd, dat ook daaraan wel grenzen zijn gesteld die zij in acht moeten nemen. Ook van hen mag respect verwacht worden, voor jou als persoon en uiteraard ook voor jou als mens met een eigen lichaam en eigen integriteit en bestaan.
 
Probeer om je gedrag van mijding niet goed te praten, maar probeer om op gereserveerde wijze toch trouw te zijn en hen te respecteren. En ga in de kracht van de Heere, Die deze weg van zelfverloochening zeker zegenen zal. Bidt om Zijn leiding en wijsheid.

Ds. W. Van der Wind

Ds. W. van der Wind

Ds. W. van der Wind

 • Geboortedatum:
  28-10-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Siddeburen, Steendam-Tjuchem
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

relaties
geen reacties

Terug in de tijd

Ik zit zo vol in mijn hoofd. Als ik gewerkt heb en ik kom thuis, dan heb ik nergens meer zin in. Ik geloof in de Heere J...
18 reacties
06-05-2013
Stel dat je later wilt gaan trouwen en je bent officieel HHK en Ger. Gem., mag je dan ook in de PKN trouwen? Niet omdat ...
16 reacties
06-05-2013
Wat is er met m'n cyclus aan de hand? Mijn menstruatie duurt namelijk al voor de tweede keer vier weken! Het begint met ...
geen reacties
06-05-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering