Internetregels voor kinderen

Ds. M. (Michel) van Heijningen / Geen reacties

02-04-2009, 00:00

Vraag

Wij hebben ongeveer een jaar internet in huis. De computer staat in de huiskamer. Zodat we toezicht op het computergebruik kunnen houden. Met vier kinderen en een partner die regelmatig de computer nodig heeft is een tweede internetaansluiting nodig. Deze komt nu boven te staan. We willen hier regels voor opstellen en dan de kinderen die laten ondertekenen. Welke regels kunnen we er het beste inzetten? We hebben een internetaansluiting via Solcon.


Antwoord

Beste ouder,
In uw vraag merk ik een verlangen om uw kinderen op te voeden op een manier die overeenkomt met de wil van God. Dat is een heel goed streven. U vraagt specifiek naar regels rond computergebruik. Het is geen overbodige luxe om allert te zijn op ons computergebruik. Via de computer en het internet kan er veel ons huis inkomen wat we eigenlijk liever niet willen. Toch hebben velen inmiddels één of meerdere computers in huis met internetaansluiting. We leven nu eenmaal in 2009 en voor werk en studie is het vaak nodig om toegang te hebben tot internet en ook in het kerkelijk leven wordt er veel en dankbaar gebruik van gemaakt.

U wilt regels opstellen die uw kinderen moeten ondertekenen. Persoonlijk denk ik dat het beter is om te investeren in een open relatie met uw kinderen. Relatie i.p.v. regels dus. Het is namelijk erg moeilijk om e.e.a. in regels te vangen. Sowieso is het doel van het computergebruik mede bepalend voor de tijd dit er in geïnvesteerd wordt en de sites die er bezocht worden. Laat uw kinderen merken dat buitenspelen, buiten zijn belangrijk is. Dat sociale contacten nog het besten werken als ze ‘live’ verlopen i.p.v. online, dat sommige dingen niet alleen op internet, maar ook in boeken te vinden zijn. Daarnaast lijkt het mij duidelijk dat het filter, dat u terecht heeft,  niet (onnodig) omzeild wordt. (Het kan soms voor een medische studie nodig zijn dat dit wel gebeurd, zo heeft mij eens een collega duidelijk gemaakt).

Het lijkt mij verstandig om uw kinderen voor te leven dat een leven met God niet te vangen is in regels, maar in een (ver)houding oftewel een relatie. Dan zullen we wel telkens vallen in de zonde, maar daarin niet blijven liggen. Als uw kinderen een leven kennen in verbondenheid met God, dan zullen zij dat ook gaan beoefenen.  Leer hen te leven uit hun doop. Jezus beloofde ook hen de afwassing van hun zonden en de dagelijkse vernieuwing van hun leven. U kent de zin: als we soms uit zwakheid in zonden vallen, moeten we niet twijfelen aan Gods genade en ook niet in de zonde blijven liggen.

Spreek met uw kinderen over God en met God over uw kinderen (dat laatste vooral!!). Denk aan de moeder van Augustinus, die bad voor haar kind en toen te horen kreeg: “een kind van zoveel gebeden, kan niet verloren gaan”. Zou dat ook van uw en mijn kinderen gezegd kunnen worden? Lees eens hoe Job omging met zijn kinderen. Hij stond vroeg op om een offer te brengen voor hen als ze misschien gezondigd hadden, Job 1 : 5).

Voor uw hele leven, maar ook voor de opvoeding hebben we de genade en de vergeving van onze God nodig. Gelukkig mogen we weten dat hij mild geeft, Jac. 1 : 5)

Met vriendelijke groet,
Michel van Heijningen

Lees meer artikelen over:

internetopvoeding
Dit artikel is beantwoord door

Ds. M. (Michel) van Heijningen

 • Geboortedatum:
  08-06-1976
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Actief
175 artikelen
Ds. M. (Michel) van Heijningen

Bijzonderheden:

 


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Een poosje geleden was er een dominee die wij graag wilden horen in een naburige gemeente. Wij zijn toen met de auto naar betreffende kerk gereden. Waar ik wel mee worstel is: wat moet ik als ik 's zo...
Geen reacties
02-04-2007
Hoever zijn inmiddels de ontwikkelingen wat betreft een samenwerking of zelfs samengaan van HHK en CGK?
Geen reacties
02-04-2007
Ik zit op een hogeschool in één van de grote steden. Nu is er in mijn klas geen fijne sfeer. Er wordt erg geroddeld. We moeten heel veel samenwerken en ook in deze groepjes wordt er geroddeld. Omdat i...
Geen reacties
02-04-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering