Het geloof in God is het Ware geloof

Ds. N. den Ouden / geen reacties

25-04-2003, 00:00

Vraag

Hoe zou je iemand kunnen overtuigen dat het geloof in God het Ware geloof is? Degene waar het om gaat gelooft wel dat er iets moet zijn, maar niet bewust in de Heere Jezus! Zou de Heere nou echt niets als bewijs hebben? Toen de Heere Jezus nog op aarde was, was dat namelijk wel het geval. Maar ik weet wel dat je ook in zulke gevallen voor moet bidden, maar toch: is er dan niets meer?

Antwoord

Als het goed is leeft er in ons hart een groot verlangen om anderen voor Christus te winnen, en het is goed om te te proberen door middel van gesprekken, en (misschien wel nog meer, maar ook niet alleen) door voor anderen een levend voorbeeld te zijn (wat heb je daar ook zelf Gods Geest voor nodig!). Maar bij alles wat we kunnen zegen, is het met het christelijk geloof net al met een kerk met gebrandschilderde ramen. Zolang je buiten blijft zal je de kleuren van die ramen niet kunnen zien. Alleen als je de kerk binnengaat gaan de kleuren voor je leven, en zijn de voorstellingen op die ramen te zien. Zo weet ook alleen het geloof (want dat is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en het bewijs van de zaken die men niet ziet, Hebr. 11:3), dat de Bijbel waar is, dat de wereld door God geschapen is, en dat Christus de enige grond is tot behoud.
 
Aan de andere kant zijn er toch ook wel een aantal dingen te noemen die ook een ongelovige tot nadenken moeten stemmen. Bijvoorbeeld: De profetieën die vervuld zijn (en nog steeds in vervulling gaan). Ik preekte pas over de verdeling van de kleding van Jezus en de soldaten die daarover gedobbeld hebben. Dan is het toch onvoorstelbaar dat daar in psalm 22 (1000 jaar voor die tijd!) door David al over gesproken is, dat dat straks met Christus zou gebeuren. David eigen kleding is nooit verdeeld en verdobbeld. De kleding van de moordenaars die met Jezus gekruisigd werden is ook niet verdobbeld. Maar Jezus droeg een kleed zonder naad, van boven af geheel geweven en daarom is het wel verdobbeld, en zo wordt precies (zonder dat iemand dat tegen die soldaten hoeft te zeggen) de profetie van psalm 22:19 vervuld. Ik vond dat bij de voorbereiding van mijn preek toch wel heel bijzonder. Zo geldt dat voor veel meer dingen in het leven van Jezus.
 
Maar je kunt ook denken aan andere profetiëen. Bijvoorbeeld dat Israël weer een eigen land zou krijgen (o.a. Ezechiel 39 vanaf vers 23). Als je dat zestig jaar geleden had gezegd, had niemand dat geloofd, maar het is wel gebeurd. Denk ook aan het feit dat Israël nog bestaat na eeuwenlang en nog steeds springlevend anti-semitisme en ondanks Hitlers program om ze allemaal uit te roeien, en ondanks dat ze maar een klein volk zijn, omgeven door machtige vijanden, hoe is dat mogelijk!?
 
Ook als je het boek Openbaringen leest kom je onder de indruk van de dingen die daarin voorzegd worden. Honderd jaar geleden kon je je nog niet voorstellen hoe een derde deel van al het water op de wereld vergiftigd zou kunnen worden (Openb.8:11), maar in onze tijd van kernreactors enz. weten we maar al te goed dat dat kan. Aan zulke dingen merk je dat het boek Openbaringen zijn eigen tijd ver overstijgt, en dat Gods Geest Zelf dit boek heeft ingegeven.
 
Verder:
 
*Alleen het christelijk geloof kent een God die werkelijk liefheeft. In het boeddhisme ziet men God als onpersoonlijk en niet in staat om voor mensen te zorgen. In het hindoeïsme vinden we het onverbiddelijke karma: Je krijgt wat je verdient, zonder medelijden; zonder vergeving. Allah is weliswaar persoonlijk, maar je moet de hemel verdienen door het vervullen van de plichten. Allah is geen god die vader wordt genoemd is liefde is. In andere godsdiensten moeten de goden door allerlei menselijke inspanningen mild gestemd worden. Wij belijden die God die zelf naar de wereld omziet; die Zijn eigen Zoon gegeven heeft om zondaren te redden.
 
*Ook naar de medemens toe: Het christelijk geloof steekt boven alle andere godsdiensten uit als het gaat om het liefhebben van de naaste (tot en met je vijanden toe) en het betonen van barmhartigheid. Hoeveel is er alle eeuwen door niet gedaan (geïnspireerd door christelijk geloof) aan ziekenverzorging enz.
 
*Miljoenen mensen vereren Christus als de Zoon van God, en wat moet er een kracht schuilen in dat geloof, dat zoveel mensenlevens zo veranderd heeft; waar mensen alles voor over hebben (denk aan zendingswerkers, martelaars), enz.
 
*Hoe is het trouwens mogelijk dat de boodschap van elf eenvoudige mannen (meest vissers) in zo korte tijd, zo wereldwijd verbreid is?
 
*Hoe heilzaam zijn de Tien Geboden voor een samenleving!
 
Zo zijn er nog veel en veel meer argumenten. Maar nogmaals: De Heilige Geest werkt het geloof. Ik ken iemand die alleen het geslachtsregister van Christus las, in Mattheus 1, en het sloeg naar binnen in zijn ziel: Jezus heeft echt geleefd, ik moet Hem leren kennen! Worstel ook in het gebed om de zielen van anderen, en om de juiste woorden te spreken.
Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

 • Geboortedatum:
  25-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Leerbroek
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

christendomgetuigen
geen reacties

Terug in de tijd

Ik draag soms wel eens een ketting met een omgedraaid kruis en een pentagram. Ben ik nu occult belast? Waarom zou de Sat...
3 reacties
25-04-2016
Mijn dochter heeft in september verkering gekregen met een jongen. Ik kwam er achter dat hij kinderen had en heb dit bes...
geen reacties
26-04-2019
Aan iemand van de HHK. 1 Samuel 2 vers 26 en 1 Samuel 3 vers 7 lijkt met elkaar tegenstrijdig te zijn. Hoe moet ik dit z...
1 reactie
25-04-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering