(...) Ik neig er steeds meer naar, naar een andere kerk te gaan. In dit geval de...

Ds. G. van de Groep / geen reacties

14-01-2009, 00:00

Vraag

Ik ben 20 jaar en opgegroeid in de hervormde kerk. Toen de scheuring plaats vond maakte ik dit niet bewust mee. Ik zit nu in de PKN (GB). De prediking is zo veranderd dat ik me er niet meer thuis voel. Ik neig er steeds meer naar, naar een andere kerk te gaan. In dit geval de Herstelden. Ik kerk er al een hele poos, maar ik hoor van iedereen dat je niet zomaar een kerkverband mag verlaten en een andere opzoeken. Wat moet ik nu doen. Ik zou zo graag over willen. Maar nu? Ik stel deze vraag het liefst aan iemand uit de Ger. Gem. of CGK. (Ik wil hier niet het idee mee wekken dat het ene verband beter is dan het andere! Maar het is een geheel persoonlijke zaak.)

Antwoord

Ik wil proberen je wat richting te wijzen, al is een antwoord op je vraag wel moeilijk te geven. Vooral omdat het zo'n persoonlijke aangelegenheid is en ik niet kan beoordelen hoe de prediking is in de gemeente waarin je bent opgegroeid.

Op de catechisatie komt dit punt van “kerkverandering” ook wel eens aan de orde. Ik geef dat altijd het advies om goed na te gaan of de prediking in de gemeente waartoe je behoort ook echt schriftuurlijk is. Of het volle Woord van God wordt verkondigd in al zijn aspecten. Komen zonde en genade aan de orde? Staat Christus centraal, Die arm werd om arme zondaren rijk te maken? Is de verkondiging ontdekkend en vertroostend? En zo zou er nog veel meer genoemd kunnen worden.

Hoe kan je dat allemaal beoordelen? Voorop staat de vraag: ken ik zelf iets van het werk van de Heilige Geest in mijn leven? De natuurlijke mens -de mens zonder de werking en leiding van de Heilige Geest- verstaat niet de dingen die van de Geest van God zijn, schrijft Paulus in 1 Korinthe 2.

Vervolgens: we mogen de prediking toetsen aan de belijdenisgeschriften die we hebben. Komen de geestelijke dingen, zoals die in de Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis, maar ook Dordtse Leerregels worden verwoord, aan de orde. En dan bedoel ik niet de prediking vanuit deze geschriften. Nee, klinken ook in de 'gewone' preken de geestelijke tonen van onze belijdenis door. Je kunt de inhoud van de belijdenisgeschriften zien als een soort stemvork. Uiteraard gaat het dan niet om één preek, maar om de doorgaande lijn in de preken.

En tenslotte: durf je met je predikant (en eventueel de kerkenraad) te praten over wat er aan de prediking mankeert. Je zult een eventuele overstap naar een ander kerkverband moeten kunnen verantwoorden tegenover de Heere, maar ook tegenover de gemeente die je verlaat. Ik besef dat ik het je niet gemakkelijk maak. Toch denk ik dat ik je deze weg moet wijzen. Ik hoop dat je er iets aan hebt.

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

 • Geboortedatum:
  07-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Heerde
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
geen reacties

Terug in de tijd

Twee vragen aan seksuoloog C. den Hamer. Als ik het goed begrijp denken ook seksuologen die bij Eleos werken verschillen...
geen reacties
14-01-2014
Ik word al meer dan een jaar geteisterd door lasteringen die door m'n hoofd gaan. Ik bid elke keer weer om vergeving, m'...
geen reacties
14-01-2003
Mijn verkering is al een tijdje uit. Het ging al een poos niet lekker. Ik ben heel erg verdrietig, maar nu komt steeds v...
2 reacties
14-01-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering