Geen contact meer met (schoon)vader

B.S. van Groningen / geen reacties

08-01-2009, 00:00

Vraag

Aan iemand van de Ger. Gem. Ik zit met een groot probleem. Ik ben getrouwd en heb kinderen. Mijn man wil absoluut geen contact met zijn vader en ik heb daar veel moeite mee (mijn inziens is het niet zo dramatisch wat er gebeurd is, maar wel pijnlijk), omdat ik bang ben dat we hiermee  de Heilige Geest tegenstaan en alles er onder lijdt. Moet ik achter hem gaan staan of hierin mijn eigen weg gaan, met alle problemen van dien? Ik vind dat hij het vijfde gebod, “eert uw vader en uw moeder” niet houdt, maar hij vindt dit niet. Mijn man zegt zijn vader wel te eren, maar hem niet te willen zien. Volgens mij kan dit niet samen gaan. Ik wil wel naar mijn schoonvader gaan met de kinderen, maar wij hebben hier telkens heftige ruzie over.

Antwoord

Beste vriendin (en gezin),

Op Tweede Kerstdag kreeg ik jouw vraag binnen. Het feest waar Het Licht der wereld en de Vredevorst centraal moet staan, maar waar jij komt met een vraag die blijk geeft van onvrede. Toch wil ik proberen om je antwoord te geven, al is Gods Woord de beste raadgever, en uiteindelijk de HEERE Zelf.

Laat ik allereerst zeggen dat ik je goed begrijp dat jij er moeite mee hebt dat je man geen contact wil hebben met zijn vader (je zegt zelfs: absoluut niet). Je komt daarna wel met een behoorlijk ernstige uitspraak: ik denk dat we hiermee de Heilige Geest tegenstaan en dat alles er onder lijdt. Dat wil ik natuurlijk niet ontkennen en wanneer jij dat zo aanvoelt moet er mijns inziens op korte termijn iets gebeuren. Want we mogen de Heilige Geest niet tegenstaan en je gezin mag er ook niet onder lijden. Dat is niet goed, dat is niet christelijk. Niet in navolging van Hem, als Hij gescholden werd, niet wederschold en als Hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan Hem, Die rechtvaardig oordeelt.
 
Wat bedoel je met je eigen weg gaan? Hem alleen laten en jij en de kinderen wel contact zoeken? Of is de relatie in jullie huwelijk door deze situatie ook gespannen? Jij zit in een moeilijke positie: je wilt je man niet afvallen, maar tegelijk wil je met de kinderen je schoonvader bezoeken, en dat is een goede zaak. Dat dit conflicten geeft begrijp ik, maar hoe moet je nu deze weg gaan? Wie gehoorzaam je? De Heere of je man? In Gods Woord staat een tekst, die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is: wie man of vrouw, vader of moeder, broer of zus, liefheeft BOVEN Mij, is Mijns niet waardig. En wanneer je het antwoord op de catechismusvraag leest m.b.t. het vijfde gebod, dan is dat ook niet onduidelijk: “Dat ik mijn vader en mijn moeder, en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijze, en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe, en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebbe, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren.” Vr. en antw. 104.

Dat geldt ook nog als je getrouwd bent. Waar ik wel mee zit, is het feit waarom je man niet meer naar zijn vader toe wil. Je hoeft mij dat niet te zeggen, maar zelf vindt je het niet dramatisch, maar wel pijnlijk. Maar telkens ruzie over deze dingen komt jullie gezinsleven ook niet ten goede. Van de minste te zijn, is nog nooit iemand slechter geworden. En het kan opluchten en verademing geven. Eigenlijk mag je de zon niet onder laten gaan over je toorn. Moeilijkheden, problemen, ruzies en onenigheden moeten zo snel mogelijk opgelost worden. De Bijbel zegt zelfs dat het voor zonsondergang moet gebeuren. Natuurlijk kunnen er situaties zijn waarbij dat niet direct mogelijk is, maar we moeten er wel naar staan. Het moet onze hartelijke begeerte zijn om onze naaste, zeker onze vader of moeder, van harte te vergeven. Wat staat er in Matth. 6:14 en 15 Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Kan dat de bedoeling zijn?

En tenslotte nog iets over de drie woorden uit de catechismus: eren (eerbied hebben voor, respect tonen, ontzag hebben) liefhebben en trouw zijn. Er staat niet: vereren, maar wel eren. Ook al heeft iemand het respect en het ontzag zelf onderuit gehaald. Maar nogmaals, ik weet niet wat er tussen hem en zijn vader in staat. Toch is de Bijbel helder en duidelijk. Laat daarom ook staan wat er staat. En probeer jij hem zover te krijgen dat hij in mag zien dat dit een heilloze weg is. We mogen ons nooit vergelijken met de Heere Jezus, maar Hij als de onschuldige heeft alles verdragen en al was Hij Gods Zoon, Hij bleef Zijn ouders onderdanig.

Hopend kun je met dit antwoord iets bereiken. Maar ik wens je bovenal een plaats aan Gods genadetroon om bij Hem af te smeken, of deze situatie mag veranderen. Hij is een verrassend God en bovendien een God van wonderen.

Sterkte in alle omstandigheden, Gods nabijheid in rijke mate toegebeden.

Met een hartelijke groet,
B. S. van Groningen

B.S. van Groningen

B.S. van Groningen

 • Geboortedatum:
  25-04-1951
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Hendrik-Ido-Ambacht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Oud-godsdienstleraar Wartburg College, docent Cursus Godsdienst Onderwijs (Bijbelkunde) en ouderling.

Tags in dit artikel:

vader
geen reacties

Terug in de tijd

Ik zit opgenomen in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis, waar naar mijn principes niet echt geluisterd wordt. Hoe kan ...
geen reacties
08-01-2003
Ik ben een paar maanden geleden bedrogen door een jongen en kan dit niet goed verwerken. Ongeveer een jaar geleden kreeg...
3 reacties
08-01-2014
Ik hou heel veel van andere culturen/talen/landen en vooral van de natuur, ik geniet daar zo enorm van. In mijn beleving...
1 reactie
08-01-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering