Met iemand over het geloof praten

M.M. van Winkelen / 3 reacties

08-01-2014, 12:57

Vraag

Ik zou met iemand over het geloof willen praten. Heel graag zelfs. Soms weet ik niet goed meer wat ik met mijn binnenste zogezegd aan moet. Nu is het zo dat ik nooit ‘diep’ durf te gaan. Ik durf niet te zeggen wat er in mij omgaat/leeft. Ook bij gewone zaken in het dagelijkse leven doe ik dat nooit. Bij iemand waarvan ik weet dat hij/zij een kind van God is ook niet. Pas hoorde ik die persoon wat zeggen over het geloof, over God en ik voelde zo’n verlangen om daar op in te gaan, maar durfde m’n hart niet te geven. Dan klap ik dicht, hoe graag ik ook wil. Heeft u tips om daar overheen te stappen?

Antwoord

Beste vragensteller,

In je vraag geef je aan dat je graag met andere mensen zou willen praten over geestelijke zaken en datgene wat  er in je hart leeft, maar dat je dit eigenlijk niet durft en ook niet weet hoe je zoiets moet aanpakken.

Het is goed dat je deze vraag stelt en met deze dingen bezig bent. Het kan vragen oplossen en verrijkend zijn als je met anderen kan spreken over de dingen van Gods Koninkrijk. De Bijbel wekt ons ook daartoe op. Tegelijk gaat het vaak om iets heel persoonlijks. Dat maakt dat dit niet het eenvoudigste onderwerp is om met anderen over te praten. Aangeven wat er in je hart leeft is zeker wel wat ‘spannend’.

In reactie op je vraag zou ik je verschillende dingen willen meegeven:

Allereerst is het zo dat de één hier veel makkelijker over kan praten dan de ander. Het karakter van mensen speelt hierin een belangrijke rol. Mensen die ‘introvert’ zijn, zullen minder gemakkelijk over deze onderwerpen praten dan mensen die ‘het hart op hun tong hebben’, dat is iets menselijks en helemaal niet erg.

Hiernaast denk ik dat het spreken over dergelijke persoonlijke zaken een leerproces is. Je moet zeker jezelf hier vooraf geen hoge doelen voor stellen. Je geeft in je vraag aan dat je het ook moeilijk vindt om met anderen over alledaagse dingen te praten. Begin ermee om je erin te oefenen om over dit soort onderwerpen te praten. Als dat lukt, komt het spreken over een persoonlijk onderwerp als het geloof later vanzelf wel. Je kan hiervoor ook hulp zoeken bij een psychosociale hulpverlener (bijvoorbeeld De Vluchtheuvel). Deskundige mensen kunnen je helpen om zoiets aan te pakken en stap voor stap meer 'behendigheid' te krijgen in het delen van alledaagse en persoonlijke dingen met andere mensen.

Hoewel geloof en geestelijke zaken (zoals hierboven is opgemerkt) een ‘teer’ gespreksonderwerp is, hoeft niet elk gesprek hierover even persoonlijk te zijn.  Als je moeite hebt om over geestelijke zaken te spreken, zou ik je willen aanraden om eerst naar onderwerpen te zoeken  die wel verband houden met het geloof, maar waar je toch een bepaalde afstand tot jezelf kunt bewaren. Niet direct dus heel persoonlijk willen zijn en ‘je hart open leggen’ voor de ander. Het is makkelijker om over de preek te praten (bijvoorbeeld: weet jij wat de dominee bedoelde met... ) dan te spreken over eigen geloofsvragen (bijvoorbeeld: ken ik zelf iets van de bekering tot God). Begin dus met de minder persoonlijke gespreksonderwerpen, zoals preken die je hoort, Bijbelgedeelten die je leest etc. Het kan helpen dergelijke vragen vooraf te bedenken en op te schrijven. Als je een vertrouwensrelatie met iemand opbouwt, komen meer persoonlijke onderwerpen later dan vanzelf wel aan de orde.

Denk ook na over hoe je contact met mensen zoekt. Niet alles moet per definitie in een gesprek gezegd worden. Je kunt bijvoorbeeld ook per email contact zoeken, dat kan soms meer laagdrempelig zijn dan een gesprek.

Tenslotte: Vergeet niet dat het meest belangrijke is dat je met de Heere Zelf spreekt over geestelijke zaken die je bezig houden. Die weg staat altijd open. Stort uw hart uit voor Zijn aangezicht, zegt David in Psalm 62. Wat is het een zegen dat die weg er is, en dat God ons opwekt om van die weg gebruik te maken. Laat dat niet na!

M. M. Van Winkelen

M.M. van Winkelen

M.M. van Winkelen

 • Geboortedatum:
  18-07-1981
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Den Haag
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Ouderling in Ger. Gem.

Tags in dit artikel:

communicatiecontactintrovert
3 reacties
refoweb
08-01-2014 / 15:09
Beste vraagsteller,

Er heeft zich iemand (een bekende van de redactie) bij ons gemeld. Je kunt mailen naar info@refoweb.nl voor zijn mailadres.
Lisanne
10-01-2014 / 08:47
En mocht je in (de buurt van) Rotterdam wonen, mail dan naar lisannedijk@gmail.com ;-) welkom!
Mensjes
17-01-2014 / 13:11
Beste vraagsteller,

Ik sta hier zeker voor open, en zou dit leerzaam vinden. ( ook voor mijzelf) Als je nog contact wil leggen mag je mij mail adres opvragen bij de redactie...

Terug in de tijd

Spreekt God tegenwoordig nog rechtstreeks tot mensen? Je hoort wel eens dat mensen teksten krijgen of ingevingen. Is dit...
3 reacties
08-01-2010
Wat betekent de uitdrukking "bekering buiten Christus om"? Zelf vertrouw ik helemaal op de Heere Jezus en leg mijn leven...
44 reacties
08-01-2013
Aan een Ger. Gem.-dominee. Mag je verlangen naar je sterfdag (of de wederkomst)? Er is veel gebeurd waardoor ik het aard...
2 reacties
09-01-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering