Belijdenisgeschriften, kerkorde en het Woord

Ds. W.G. Hulsman / geen reacties

15-12-2008, 00:00

Vraag

Ik wil aan u vragen hoe het zit met een kerkorde en de belijdenisgeschriften. Ik ben daarover met iemand in discussie. Tegenpartij vindt dat deze ondergeschikt zijn aan het Woord en dus niet het hoogste gezag hebben en ik denk en meen dat belijdenisgeschriften en kerkorde juist WEL op het Woord gegrond moeten zijn.

Antwoord

Zeker heeft het Woord het hoogste gezag. Er is geen enkel menselijk geschrift wat daarmee  gelijk gesteld kan worden. De Schrift is van de Heilige Geest ingegeven. Daarom is het ook Gods Woord. Alles wat daarmee niet overeenkomt, moet worden afgewezen.

In de belijdenisgeschriften belijdt een kerk haar geloof. Belijdenisgeschriften zijn gegrond op het Woord. Ze zijn niet het Woord zelf. In die zin staan ze lager dan de Bijbel. Er zijn ook verschillende soorten belijdenisgeschriften. Bijvoorbeeld: gereformeerde en lutherse belijdenisgeschriften. Daaruit blijkt dat christenen het niet altijd in alles eens zijn over wat ze op grond van de Bijbel belijden. Vaak is het gelukkig wel zo, dat ze wat betreft de kernzaken met elkaar overeen komen en elkaar verstaan.

Met de kerkorde regelt een kerk hoe het in de kerk toegaat. Je zou kunnen zeggen: het Woord staat bovenaan, dan komen de belijdenisgeschriften, en dan volgt de kerkorde. Ondertussen is het zeker niet onbelangrijk wat er in zo’n  kerkorde staat. Zo’n kerkorde moet de opbouw van de gemeente dienen.

Maar het belangrijkste in alles is de Bijbel. Wanneer de Bijbel voluit aan het woord komt, mogen we verwachten dat de Heere daar Zijn kerk bouwt. Zelfs al staan er in de kerkorde zaken, waar je het als christen niet mee eens bent. Ook al moet je belijden dat de kerk ernstig ziek is. In zulke omstandigheden is het Woord, datgene wat hoop en verwachting geeft. In een vervallen kerk wil de Heere Zijn Woord laten klinken, om zo op te roepen tot bekering en geloof. Waar het Woord van Christus klinkt, daar is Hij bezig om zich een gemeente te vergaderen ten eeuwige leven. Daar draagt Hij ook zorg Zijn kinderen.

Ds. W. G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

formulieren
geen reacties

Terug in de tijd

Is er nog een wonder gebeurd na het wandelen van Jezus op de zee? In Johannes 6 gaat het erover dat Jezus wandelt op de ...
geen reacties
16-12-2016
In Deuteronomium 14:19 lezen we dat gevleugelde insecten (Hebreeuws; de Statenvertaling vertaalt dit vreemd genoeg met k...
geen reacties
17-12-2018
Graag zou ik aan onkerkelijke mensen een evangelisatiefolder geven waarin duidelijk de wet en het evangelie wordt vertel...
4 reacties
15-12-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering