Aanbod van genade (niet) voor iedereen

Ds. H. Paul / Geen reacties

15-11-2008, 00:00

Vraag

Is het aanbod van genade nu wel of niet voor iedereen? En hoe zit het dan met de uitverkiezing? Door mijn Ger. Gem.-achtergrond weet ik niet beter, maar de laatste tijd spreek ik veel anderen over dit onderwerp, die dat helemaal niet onderschrijven. God heeft toch al van eeuwigheid besloten wie er bij Zijn kerk zal horen? Dus al zouden we ons hele hart aan God kunnen geven, en God heeft besloten dat wij niet uitverkoren zijn, dan heeft dat toch geen zin?


Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,
 
Je stelt mij een vraag, die mij bijzonder raakt. Deze vraag bewijst dat je aan het redeneren een beslissende betekenis toekent. Maar vergeet niet dat ons vermogen om te redeneren en concluderen door de zonde is aangetast en even diep gevallen is als wij zelf. Wat ons alleen te doen staat is onze gedachten gevangen te geven aan Gods Woord en aan onze belijdenis. Die hebben het laatste woord.

Het is ons niet gegeven om vanuit de uitverkiezing te redeneren. We lezen in Joh. 6:32b: “Mijn Vader geeft u het ware Brood uit de hemel.” Daarvan zegt Calvijn: Nu wordt u dat ware Brood aangeboden. De Heere Jezus zegt dat tot de ongelovige Joden. Denk ook aan 2 Kor. 5:20, waarin Paulus welmenend roept en nodigt. De tranen van de Heere Jezus waren oprecht als hij de onbekeerlijkheid van Jeruzalem beweent. Hij heeft de inwoners bijeen willen vergaderen maar zij hebben niet gewild.

Laten we onze belijdenis gehoor geven. Daarin lezen we b.v. in de DL hfdst. II, art. 5 van de beloften van het evangelie die alle mensen moeten worden verkondigd met bevel van geloof en bekering. In hfdst. III en IV art. 8 en 9 wordt nadrukkelijk gewezen op het aanbod van genade, dat tot ieder komt. Christus Zelf wordt in het Evangelie ieder aangeboden. Lees het maar goed na en vraag de Heere om te leren buigen voor Zijn Woord.

Ik kan met niet onttrekken aan de gedachten dat velen met hun redeneren zich aan de klem van het Woord willen onttrekken. Dan is men slachtoffer van de val en geen schuldige zondaar, die Gods welmenende roepstemmen versmaadt om eigen leven te kunnen leiden. Ik hoop dat ieder die zich met eigen redeneringen op de been houdt op de plaats komt waar Asaf met zijn redeneren terecht kwam: als een zondaar voor God. In het eindgericht zullen we ons er niet mee op de been kunnen houden, maar zal ons gericht er zwaarder door zijn. Daar beware de Heere voor. Houd het maar bij het Woord: " Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vervullen." 
 
Hartelijk gegroet,
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

aanbod van genade
Geen reacties

Terug in de tijd

Je ziel gaat naar de hemel of hel als je sterft, maar hoe kan je dan zonder lichaam God eren of leven in de hemel? En kunnen de mensen in de hemel ook echt op aarde meekijken, zoals gedacht wordt? Wet...
1 reactie
15-11-2021
Ik ben 15 jaar (word op eind februari 16) en ik wil graag weten hoelang ik later word. Ik ben nu 1.61 en ben nog niet ongesteld geweest. Ik heb een droom om model te worden, waarvoor je minimaal 1.74 ...
1 reactie
15-11-2017
 Wordt het boek Providence van John Piper in het Nederlands vertaald?
Geen reacties
15-11-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering