Wat houdt de vreugde van het geloof in? Iemand zei vanmiddag tegen mij, dat is a...

Ds. M.A. Kuyt / geen reacties

13-11-2008, 00:00

Vraag

Wat houdt de vreugde van het geloof in? Iemand zei vanmiddag tegen mij, dat is als je weet dat je schuld vergeven is, dat wat je niet kan betalen dat je dit wordt kwijt gescholden. Volgens mij is dit niet helemaal zo. De Moorman reisde zijn weg met blijdschap, was dit dan vanwege die reden? Volgens mij niet. Wat is vreugde in God?

Antwoord

Aan vreugde in God zitten verschillende kanten. Vreugde staat nooit op zichzelf (borrelt niet zomaar in ons omhoog!). We verheugen ons over iets. Vreugde wordt altijd door iets anders veroorzaakt (buiten mij). Dat kunnen dingen zijn als een goed bericht van de dokter, een zonnige dag, een fijne ontmoeting. Zij beïnvloeden ons positief en geven vreugde. Als het gaat over blij-zijn in geestelijk opzicht dan vindt de vreugde haar centrum in God. Hij is de 'oorzaak' van de vreugde. Vooral in de psalmen lezen we over de vreugde die Gods grote daden geven aan Gods kinderen. Zelfs vinden we in de Bijbel mensen die verheugd zijn over de dingen nog staan te gebeuren (zoals bij Habakuk). Dan wordt er opgesprongen van vreugde in de Heere omdat God Zijn heil belooft. Gods toezegging alleen al geeft vreugde! Psalm 119 spreekt over een diepe blijdschap over Gods geboden die heilzaam zijn voor allen. Het is niet alleen een persoonlijke blijdschap die we in de Bijbel aantreffen maar ook een blijdschap die gedeeld wordt met anderen. Gezamenlijke blijdschap vinden we vooral rondom de feesten in Israël. Blijdschap is ten diepste een gave van God en wordt geuit via de menselijke stem en allerlei muziekinstrumenten. Niet alleen is blijdschap een gave maar ook een opgave. De gelovigen worden opgeroepen om te juichen over Gods verlossing. Dient de Heere met blijdschap!

In het OT wordt vreugde vooral verbonden met Gods werken en daden in de schepping en de verlossing van Zijn volk. In het NT concentreert zich de vreugde op de verlossing in Christus en het werk van de Heilige Geest. De vreugde over de dagelijkse dingen krijgt wat minder aandacht dan in het OT. Maria verblijdt zich in God haar Zaligmaker. De herders horen van de grote vreugde, die het hele volk ten deel zal vallen. Er is vreugde in de hemel over een zondaar die zich bekeert. Er komt blijdschap in Samaria (Hand.8) als het Woord zijn werk doet. In dit verband kunnen we ook denken aan de Moorman. Nadat hij Christus gevonden heeft en gedoopt is, vervolgt hij zijn weg met blijdschap. In dat opzicht is het waar wat die persoon tegen je heeft gezegd::vreugde staat niet los van de vergeving van onze schuld en zonden door het geloof in Jezus Christus. Dat raakt ons hart en maakt van dood levend. De Moorman is gevonden door de Heere. En heeft de Heere gevonden. Met de schat van het Woord reist hij verder. In geloof. Met blijdschap.

NT'isch mogen we zeggen dat vreugde niet losgemaakt kan worden van Christus. Maar... en daar heb je gelijk in: vreugde heeft met meer aspecten te maken dan de wetenschap dat onze zonden ons vergeven zijn. Vreugde is breder dan de schuldvergeving. Paulus spreekt vaak over de blijdschap door de Heilige Geest (Rom.4:17) die Gods kinderen kennen na hun bekering. En waar ze ook naar mogen staan. Vooral in de brief aan de Filippenzen lezen we vaak over blijdschap. Sommige verklaarders noemen deze brief niet voor niets de vreugdebrief. In de geloofsgemeenschap met Christus is er echte vreugde. Zelfs in het aangezicht van de dood. In de beproeving van het geloof. Denk aan de eerste Petrusbrief waar de gelovigen zich verblijden met een onuitsprekelijke vreugde over de erfenis die hen wacht. Echte vreugde vinden we dus alleen in de Heere Die de Verlosser is van Zijn kerk. Hij houdt Zijn kerk vast in de verdrukking. Daarom: verblijdt u ten allen tijd! Maar deze verlossing in Christus, door het geloof ontvangen in het hart, waaiert uit naar alle verbanden van het leven. Ook de kleine dingen van het leven geven blijdschap.

De Heere wil ons leren wat echte vreugde is in Christus Jezus. De wereld kan die vreugde ons niet geven.

Ik hoop dat je deze vreugde mag kennen. En er uit leven mag. Soms uitbundig (hoe vaak komen we het woord “juichen” niet tegen in het OT?) maar er is ook de stille vreugde die Gods kinderen kennen temidden van droefheid en smart. De vreugde die door de tranen heen doorschemert: God houdt mij vast. Hij is mijn Toevlucht. Bij Hem ben ik veilig voor alle aanvallen van de boze. Deze vreugde in God houdt mij staande. Want: de blijdschap des HEEREN, die is uw sterkte (Nehemia 8:11b).

Van harte deze vreugde toegewenst in de Heere!

Ds. M. A. Kuijt

Ds. M.A. Kuyt

Ds. M.A. Kuyt

 • Geboortedatum:
  17-04-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Aan Marijke Rots. De hele dag door kan ik me druk maken om van alles, wat ik nog moet doen en wat anderen van mij denken...
5 reacties
13-11-2019
Ik heb overmatig witte afscheiding uit mijn vagina. Dit is dus heel normaal, maar vervelend. Hiervoor ben ik naar de dok...
2 reacties
13-11-2014
Is het woord ‘aannemen’ wel bijbels?
7 reacties
14-11-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering