Kindernevendienst tijdens de eredienst

Ds. W.G. Hulsman / geen reacties

13-02-2004, 00:00

Vraag

Binnen ons zondagsschoolbestuur (hervormd op g.g.) gaan helaas stemmen op om te gaan samenwerken cq te fuseren met de kindernevendiensten die in een aantal wijkgemeenten bestaan. Ik heb daar heel veel moeite mee, omdat ik geloof dat kinderen in de (hele) eredienst thuishoren. Zondagsschool is naast de eredienst, terwijl de kindernevendienst tijdens de eredienst (onder de preek) wordt gehouden. Welke concrete argumenten tegen samenwerking/fusie kan ik gebruiken? Graag uw advies in deze.

Antwoord

Je vraagt om concrete argumenten tegen kindernevendiensten. Daarbij denk ik aan het volgende:

1. De kinderen kregen bij hun doop het teken dat ze tot de gemeente Gods behoren. Maar bij de prediking -één van de belangrijkste elementen van de eredienst- worden ze de gemeente uitgeleid. Wat geeft dat een leegte. Een predikant zei eens: de toekomst van de gemeente gaat weg. Het deed hem pijn.

2. In de Schrift zie je steeds weer dat de kinderen er gewoon bij zijn. Bijvoorbeeld: Deut 29:11, Jozua 8:35, Ezra 19:1, 2 Kon. 23:2. Ook in de brieven aan gemeenten wordt hun aanwezigheid veronderstelt: Efeze 6:1, Kol.3:20.

3. Kinderen horen al heel vaak de bijbelverhalen op hun niveau. Dat gebeurt thuis met de kinderbijbel, en ook op de christelijke school. Waarom moet er dan ook een dienst komen die speciaal op kinderen gericht is?

4. Het is in de praktijk heel moeilijk om een kind, dat de kindernevendiensten bezocht heeft, te laten wennen aan de gewone diensten. Er is onderzoek naar gedaan. En dit was de schrijnende conclusie.
 
5. Graag willen we tegenwoordig alles in hapklare brokken voorgezet krijgen. We leren niet meer om ons in te spannen om iets moeilijks te kunnen begrijpen. Moeilijke woorden worden stelselmatig vermeden. Wanneer zal een kind die dan leren kennen?

6. Een kind is op weg naar de volwassenheid. We moeten die 'volwassen wereld' niet uit het leven van de kinderen weghouden.

7. Kinderen moeten leren luisteren. In ons jachtige wereld moet alles vlug en flitsend zijn. Stilzitten en luisteren is heel erg moeilijk. Dat moet ook geleerd worden. Als ze het jong niet leren, wanneer dan wel?

8. Het is goed voor de predikant wanneer hij kinderen voor zich ziet. Het dwingt hem er toe om bepaalde dingen wat eenvoudiger te zegen. Daardoor kan de boodschap ook voor ouderen beter overkomen.

9. Kinderen nemen meer op dan dat we vaak wel denken. Ook al kijken ze niet naar de predikant, dan staan hun oren nog wel open.

10. De zondagsschool zou je kunnen zien als iets extra's naast de gewone kerkdiensten. Dit extra gaat verdwijnen als je de zondagsschool afschaft. Dat geldt dan ook van het leren van een tekst en een psalmversje, zoals dat op de zondagsschool vaak de gewoonte is.

11. Bij voorstanders van de kindernevendienst wordt met name genoemd, dat de kinderen het dan allemaal beter begrijpen kunnen. Maar begrijpen is nog geen geloven. Begrijpen op zich is niet voldoende. Vergeten we vaak niet veel te veel, wat de Heilige Geest in de harten van die kinderen kan werken?

12. Het gevaar bij kindernevendienst is, dat het leven van het geloof versimpeld wordt. Dat er te weinig in naar voren komt de noodzaak van bekering en geloof. En ook  de laatste ernst van hemel en hel.

13. Tegenwoordig is er veel aandacht voor het 'opleuken' van kerkdiensten. Kerkdiensten moeten leuk zijn. Kinderen moeten het leuk vinden in de kerk. Maar is het vooral niet belangrijk dat kinderen iets ervaren van de rijkdom van de vreze des Heeren? Is het vooral niet belangrijk dat kinderen iets van de heiligheid van de Heere proeven? En van het wonder dat deze grote God Zich om ons mensen bekommert? En is de plek daarvoor met name niet in de gewone kerkdiensten?

14. Wanneer ouders en kinderen dezelfde dienst hebben meegemaakt kan er daarna bij de koffie ook over nagepraat worden. Ouders kunnen vragen: Waar ging het over? Wat heb je geleerd? En: wat vond je moeilijk? De ouders hebben de taak het Woord van God in te scherpen en hen te onderwijzen (Deut.6, Psalm 78). Een gezamenlijk bijgewoonde kerkdienst kan daar een goede aanleiding toe vormen.

15. Ouderen en kinderen hebben tegenwoordig vaak al zo weinig gemeenschappelijk. Laten we hen dan ook niet uit elkaar trekken door kindernevendiensten te organiseren.

Ongetwijfeld zijn er nog wel meer argumenten aan te voeren tegen kindernevendiensten, maar hopelijk is dit voldoende. Tenslotte: Probeer de discussie over dit punt niet te hard te voeren. Kindernevendiensten lijken in het belang van het kind, maar zijn het -naar mijn mening- niet. Natuurlijk kan God ook Zijn zegen geven over het Woord dat tijdens een kindernevendienst gebracht wordt. Maar dat wil nog niet zeggen, dat dit ook de beste manier is.

Ds. W. G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

jeugddienst
geen reacties

Terug in de tijd

Als je de pil voor je huwelijk een tijdje gebruikt om je menstruatie te 'regelen' om te voorkomen dat je op je trouwdag ...
geen reacties
13-02-2014
Ik wil reageren op een stuk, maar de termijn van een maand reactietijd zit erop. Hoe kan je dan een discussie hebben?
geen reacties
13-02-2014
Hoe kijken christenen tegen kinderopvang aan? Hier ben ik erg benieuwd naar, omdat er verschillende meningen circuleren....
27 reacties
13-02-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering