Boeken van Willem Ouweneel

Ds. W.G. Hulsman / geen reacties

05-01-2004, 00:00

Vraag

Ik vind het vervelend om een vraag over een persoon te moeten stellen, maar het is niet anders. Ik heb namelijk veel boeken gelezen van professor Willem Ouweneel. Deze boeken vond ik erg leerzaam en heilzaam. Maar nu hoor van verschillende kanten dat Ouweneel nogal een discutabel figuur is met een negatieve visie op de kerken. Wat is daar van waar en is het wel goed om boeken van hem te lezen?

Antwoord

Dr. W.J. Ouweneel behoort tot de Vergadering van gelovigen. Ouweneel ziet het ontstaan van de vergadering zelf als een van de uitingen van het Réveil. Dat was een brede internationale beweging die in de negentiende eeuw zich keerde tegen een ingezakt kerkelijk leven. Er was een hernieuwde nadruk op de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God en daarbij een sterk accent op een persoonlijke geloofsbeleving en wereldmijding. Ook is daar een sterke betrokkenheid op evangelisatie, zorg voor armen en hulpbehoefenden.

Binnen dat kader is Ouweneel bezig. Zelf heb ik ook diverse boeken van Ouweneel gelezen en ben daar heel veel goeds in tegengekomen. Hij kan helder en duidelijk iets uitleggen. Hij weet ook ontzettend veel.

Op bepaalde punten kan ik hem beslist niet volgen. Bijvoorbeeld wanneer hij de volwassendoop verdedigt. Ook niet als hij aangeeft dat Romeinen 7 volgens hem niet spreekt van iemand die tot geloof gekomen is. Terwijl dat wat er staat juist zo herkenbaar is voor het christenleven!

De laatste tijd kijkt hij Ouweneel ook wat anders tegen de Heilige Schrift aan. Volgens hem ligt het gezag van de Bijbel niet in bewijsbare foutloosheid maar in merkbare werkelijkheid. Ook kan ik Ouweneel niet volgen in zijn zogenaamde 'bedelingenleer'. In Gods heilsplan zou het volgens hem op z'n minst gaan om twee volken: Israël en de gemeente. Die zijn -meent hij- wat betreft hun roeping en bestemming essentieel verschillend en tot in eeuwigheid onderscheiden van elkaar.

Betekent dit alles, dat je maar beter geen boeken van Ouweneel kunt lezen? Zeker niet. We zetten elkaar wat dat betreft ook niet onder druk.

Wel is het de vraag wat je zelf aankunt. Je moet trouwens met alles wat je leest, ook al komt het uit vertrouwd gereformeerde hoek, kritisch omgaan. Daarbij moeten we net doen als de mensen van Berea. Die onderzochten dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren. Zelf lezen we thuis ook wel tijdschriften vanuit een brede achterban, van bevindelijk tot evangelisch, en als je het met onderscheid leest, kun je overal van leren.

Ds. W. G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Een nieuwjaarspreek over Openbaring. Daar staat dat voor de “vreesachtigen” ook de hel is. Wie worden daarmee bedoeld ...
4 reacties
06-01-2017
Wat vindt u van het lezen van bekeringsgeschiedenissen? Zitten hier gevaren aan verbonden?
geen reacties
05-01-2007
Na een scheiding mag men niet in een kerk hertrouwen. Maar hoe zit dat met een man en vrouw die jaren na hun scheiding (...
geen reacties
05-01-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering