Mening over EO-jongerendag

Ds. A.J. van den Herik / geen reacties

02-10-2008, 00:00

Vraag

Aan ds. Van den Herik. Wat vindt u van de EO-jongerendag?

Antwoord

Vragen over de EO-jongerendag zijn in deze rubriek al eerder aan de orde geweest. Het is daarom de vraag of ik nog iets wezenlijks kan toevoegen. Toch doe ik een poging.

Laat ik beginnen met het positieve. Het is op zichzelf genomen verheugend als jonge mensen een dag vrij maken om zich bezig te houden met het evangelie. Want -dat wil ik eerst zeggen- de bedoeling van de EO-jongerendag was en is, om jongeren bij het evangelie te brengen en te houden. Het heeft dus een evangeliserend en vormend karakter. Een andere doelstelling is om samen met veel anderen God te prijzen en te danken. Dat is natuurlijk mooi.

Nu weet ik ook wel, dat veel jongeren niet alleen daarom naar deze dag gaan. Het “uitje” en “met elkaar zijn”, speelt ook een rol. Niet iedere jongere is even heilbegerig of geestelijk opgewekt. De massaliteit van het gebeuren heeft ook haar eigen aantrekkingskracht.  Op zich is dat niet verkeerd.  Er zijn genoeg mensen die naar de kerk gaan, “omdat het hoort of moet”, en toch een zegen ontvangen! Toch begint daar wel mijn aarzeling.  Ik ben namelijk wel eens bang dat de sfeer van de jongerendag belangrijker is dan de inhoud. Ik bedoel dit: de harde muziek en het massale samenzijn geven jongeren een geweldige kick. Nu is samen zingen mooi, maar je kunt door muziek en massaliteit ook worden opgezweept. Het gevaar is, dat het dan veel meer gaat om gevoel dan om geloof. De sfeer kan belangrijker worden dan de inhoud.

Mijn aarzeling gaat verder als ik het soort muziek beluister en de entourage zie. Ik weet: over smaak valt niet te twisten, maar deze muziek heeft nogal wat “wereldse” trekken: harde bassen, lichteffecten, springende artiesten. Het is alles vooral “entertainment”. Persoonlijk voel ik me daar niet zo bij thuis. Is dit de stijl waarin het Woord van God verkondigd moet worden? Ik weet: dit is de belevingswereld van veel jongeren, die naar Radio 3 etc. luisteren. Zo kunnen ze makkelijker bereikt worden. Maar de vraag laat zich stellen: heeft het Koninkrijk van God niet een eigen stijl? Is deze stijl -waarin wel heel veel wereldse elementen door klinken en soms al te veel een appèl gedaan wordt op het gevoel- wel gepast voor de verkondiging van Gods Woord. Komen dan niet onbedoeld verkeerde effecten mee?

Daarnaast heb ik ook theologische bedenkingen. Ze hangen voor een deel samen met het hiervoor gezegde, namelijk over inhoud en vorm, maar voor een deel gaan ze ook dieper. Ik heb wel eens het gevoel dat er te weinig gerekend wordt met de heiligheid van God. Ik sprak eens iemand en die vertelde mij dat ze op de Jongerendag “uit haar dak was gegaan voor God”. Ik vind het uiteraard fijn als mensen de Heere willen dienen en daarin vreugde beleven, maar in zo’n uitdrukking mis ik iets wat ik in de Bijbel altijd tegenkom als het om de ontmoeting met God gaat: diepe eerbied en ontzag! Verder zijn de theologische achtergronden van de toespraken niet altijd Bijbels te verantwoorden. Mensen worden opgeroepen om voor Jezus te kiezen. Maar beseffen we dan wel genoeg dat de Heilige Geest in iemands leven moet werken en dat uiteindelijk ons hart ingewonnen moet worden?

Dit zijn de hoofdbezwaren die ik tegen zo’n dag heb. Persoonlijk zou ik niet stimuleren dat iemand daarheen gaat. Anderzijds wil ik wel de intentie van de organisatoren recht doen: zij proberen op die manier toch het evangelie te verkondigen. Ik bid dat hun dat lukt, en zou blij zijn met zegeningen, al heb ik dus wel mijn vragen over de manieren van aanpak, presentatie en inhoud!

Ik hoop je vraag naar tevredenheid te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Ds. A. J. van den Herik

Ds. A.J. van den Herik

Ds. A.J. van den Herik

 • Geboortedatum:
  20-01-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Moerkapelle
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

EO (-jongerendag)muziek
geen reacties

Terug in de tijd

Hierbij een vraag voor mevrouw Rots. Wij wonen al jaren naast dezelfde buren. We hebben weinig last van elkaar, bieden a...
3 reacties
03-10-2017
Ik heb een vraag over het volgende: sinds een aantal jaren heb ik mijn leuke baan ingeruild om als huismoeder thuis te k...
82 reacties
03-10-2018
Mijn vriend komt uit Ger. Gem., ik uit PKN. Nu hebben we al anderhalf jaar verkering. Zijn ouders accepteren mij niet. I...
geen reacties
02-10-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering