Zonden buiten ons lichaam om

Ds. H. Polinder / Geen reacties

20-08-2008, 00:00

Vraag

Momenteel wordt er veel geschreven en gesproken over homoseksualiteit. Ik lees dan nog wel eens: Seksuele zonden zijn heel erg, omdat ze niet buiten ons lichaam omgaan. Andere zonden, zoals diefstal, gaan wel buiten ons lichaam om. Wat wordt daar nu eigenlijk mee bedoeld? En klopt dat?


Antwoord

Deze vraag komt denk ik voort uit wat we lezen in 1 Korinthe 6:18. Daar gaat Paulus in op de zonde van hoererij. Paulus geeft aan dat bij deze zonde nog een dimensie extra wordt toegevoegd. Het lichaam is een schepping van God. Met hoererij gebruik je het lichaam om je eigen lichaam schade toe te brengen.

Met andere zonden die we doen, beschadigen we anderen en onteren we vooral God de Schepper. Maar Paulus wil laten zien hoe verderfelijk en hoe dwaas de zonde van hoererij is. Het is niet alleen zonde tegen God en de naaste, maar ook een kwaad dat je brengt over je eigen lichaam. Een mens beschadigt zijn eigen lichaam. Met vele anderen zonden doe je naaste kwaad, maar met deze zonde doe je jezelf kwaad. De mens geeft zichzelf met deze zonde over aan de ontembare lust, die steeds meer verwoesting aanricht in het lichaam. Een mens zet met deze zonde in geestelijk opzicht een pistool op zijn eigen borst. Je geeft jezelf over aan de duivelse macht die achter deze zonde zit en die je lichaam kapot maakt.

Deze zonde van hoererij omvat dan zowel homoseksualiteit als ook zonden die hetero's op dit terrein begaan. Daarin is voor God ook geen onderscheid. Paulus geeft naar mijn gedachte hier ook niet aan dat andere zonden minder straf zouden verdienen, maar hij laat de ernst van deze zonde in waardoor een mens in zijn dwaasheid tegen zijn eigen lichaam zondigt.

Gelukkig is er ook voor deze zonde vergeving, in de weg van schuldbelijdenis en waarachtig berouw en terugkeer tot de Heere. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon reinigt van alle zonde.

Ds. H. Polinder

Dit artikel is beantwoord door

Ds. H. Polinder

 • Geboortedatum:
  07-07-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Inactief
33 artikelen
Ds. H. Polinder

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Een mens heeft allerlei gedachten en gevoelens die zonder contrôle in hem of haar rond dwalen. Er zijn psychologen die adviseren om je te trainen in het waarnemen ervan. Ergens las ik het advies om je...
Geen reacties
20-08-2010
Onlangs heb ik een dienst bijgewoond waarin een dominee voor ging waar ik letterlijk bang van geworden ben. En begrijp me niet verkeerd: je mag soms best eens bang worden als je geen nieuw hart hebt, ...
Geen reacties
20-08-2019
Ik heb ruim 2,5 jaar verkering met een lieve jongen. Mijn twee broers hebben ook langere tijd verkering en een daarvan is verloofd. Nu zijn we alle twee (en ik denk binnen een paar jaar ook mijn ander...
1 reactie
20-08-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering