Seks op geheiligde dag

Ds. M.A. Kuyt / geen reacties

13-08-2008, 00:00

Vraag

Ik ben inmiddels een aantal jaren getrouwd. Doordat we een druk gezinnetje hebben, komt het nogal eens voor dat we regelmatig op zondag gemeenschap met elkaar hebben. Is dit bijbels verantwoord? Deze dag moet je toch heiligen? Kan je wel die dag verschillende keren in de kerk zitten, een goed boek lezen en later op de avond gemeenschap met elkaar hebben?  Het geeft mij tegenstrijdige gevoelens, terwijl mijn partner er geen moeite mee heeft.

Antwoord

De tegenstrijdige gevoelens die je hebt, hangen samen met de invulling van het woord “heiligen”. Ik beluister in je woorden iets van: gemeenschap hebben op zondag ontheiligt de dag des Heeren. Althans, je bent daar voor jezelf nog niet helemaal uit. De vraag is dus of het hebben van gemeenschap Gods dag ontheiligt.

De Heere vraagt van ons dat we Zijn dag heiligen, afzonderen voor Zijn dienst. Naast de kerkdiensten en de aandacht voor gezin (kinderen) mag er op deze dag ook aandacht zijn voor elkaar. Zeker als jullie doordeweeks vanwege alle drukte daar minder aan toe komen. In dat opzicht hoeft het hebben van gemeenschap op zondag geen belemmering te zijn voor de heiliging van Gods dag mits we de gemeenschap zien als een heilig moment en ons niet laten meeslepen door allerlei hartstochten en onreine gedachten die haaks staan op het heilig leven voor Gods Aangezicht. Maar dat geldt niet alleen voor de zondag. Een christen is geroepen ten allen tijde een geheiligd leven te leiden voor het aangezicht van Hem Die gezegd heeft tot Zijn volk: “Zijt heilig, want Ik ben heilig”.
 
Gemeenschap van man en vrouw in het huwelijk behoort tot de heiliging van het leven. Wanneer we de seksuele gemeenschap minder heilig achten dan andere zaken in het leven zoals bijbellezen en kerkgang dan kunnen er tegenstrijdige gevoelens bij ons bovenkomen. Zeker op zondag. De oorzaak van deze tegenstrijdige gevoelens ligt echter niet bij het gegeven dat het de zondag betreft maar het probleem ligt bij onze eigen beleving van wat heiliging cq. ontheiliging is.
 
Het is daarom nodig om met elkaar over deze zaken door te spreken in de trant van: wat houdt de heiliging van het (huwelijks)leven in? Niet alleen doordeweeks maar ook op zondag. En wat beleef ik bij de seksuele omgang? Behoort dat ook tot heiliging van het christenleven?
 
Wanneer de seksuele gemeenschap ervaren wordt als een bedreiging voor het onderzoek van het Woord en het gebed en onze gedachten teveel afleidt dan moeten we het op zondag nalaten. We lezen  in 1 Kor.7:5, dat man en vrouw zich niet aan elkaar mogen onttrekken dan met beider toestemming met het oog op vasten en bidden. Het is dus mogelijk dat we afzien van gemeenschap, niet omdat dit een “onheilige zaak” zou zijn maar omdat er andere dingen zijn die op dat moment belangrijker zijn: het bidden met elkaar, het zoeken van Gods Aangezicht, het worstelen om inzicht in de wil van God.
 
Seksuele gemeenschap is slechts één van de facetten van het leven. We zouden dat bijna vergeten in onze verseksualiseerde maatschappij. Wanneer één van beiden vindt dat het hebben van gemeenschap afbreuk doet aan dit aspect (namelijk het onderzoek van Gods Woord, de concentratie op het ene nodige en het samen bidden) dan zullen we dit moeten respecteren.
 
Paulus weet ook dat man en vrouw zich niet lange tijd aan elkaar kunnen onttrekken. De satan ligt met zijn verzoekingen op de loer om ons in zijn strikken te vangen. Daarom: spreek met elkaar over deze zaken in het besef, dat zowel man en vrouw, zo zij de Heere in oprechtheid dienen, erfgenamen zijn van de genade des levens. Opdat onze gebeden niet verhinderd worden (1 Petr.3:7). Want: gemeenschap hebben op zondag terwijl één van beiden daar niet helemaal uit is, verhindert het gebed. En het niet hebben van gemeenschap op zondag, terwijl één van beiden dat wel graag wil, verhindert ook het gebed. Daarom: onttrek je niet aan elkaar zonder toestemming van de ander en geef je aan elkaar met toestemming van de ander. Zo wordt ons leven geheiligd. En ook de zondag. Tot eer van Gods Naam en tot welzijn van ons mensen.
 
Ds. M. A. Kuijt

Ds. M.A. Kuyt

Ds. M.A. Kuyt

 • Geboortedatum:
  17-04-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wijk en Aalburg
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

seksualiteit in het huwelijkzondag
geen reacties

Terug in de tijd

Is God ook de God van het heelal? De bijbel spreekt m.b.t. de wederkomst niet over planeten, alleen over een nieuwe heme...
2 reacties
13-08-2012
Graag wil ik uw advies vragen over het volgende: Ik ben veertien jaar getrouwd, moeder van twee kinderen, van wie de jon...
4 reacties
13-08-2013
Waarom droefheid naar God en treuren? Is dit omdat wij God iets aangedaan hebben? Of omdat wij God missen? Waar ligt de ...
geen reacties
13-08-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering