Rommelmarkt en tempelreiniging

Ds. J.J. Tigchelaar / geen reacties

14-07-2008, 00:00

Vraag

Wij kerken voorlopig in een schoolgebouw waarbij de grote aula ‘s zondags als kerkzaal wordt gebruikt. Nu hebben wij binnenkort de jaarlijkse gemeentedag en over enkele maanden de grote rommelmarkt die in dezelfde aula plaats vindt. Nu is mijn vraag of dat wel kan. Ik denk steeds aan de geschiedenis van de tempelreiniging waar de verkopers ook eruit moesten.

ADVERTORIAL

De leukste vacatures in het onderwijs

CNS Putten bruist. Samenbouwen wij aan het onderwijs van morgen, samen groeien wij. Want samen groeien verbindt. Wil jij met ons meegroeien? Dat kan! Want wij hebben nog een aantal vacatures en gemotiveerde en ondernemende onderwijsprofessionals kunnen wij goed gebruiken.

Meer info...

De leukste vacatures in het onderwijs

Antwoord

De geschiedenis van de tempelreiniging aan het begin van Jezus’ optreden is uitvoerig beschreven in Johannes 2 vanaf vers 14. Mattheüs 21:12v, Markus 11:15-18 en Lucas 19:45-46 beschrijven ook een tempelreiniging, maar dan aan het eind van Jezus’ leven op aarde.

Ik wil in antwoord op de gestelde vraag drie overwegingen geven: 1. Een officieel kerkgebouw of een ruimte waar (mogelijk tijdelijk) kerkdiensten gehouden worden, moet scherp onderscheiden worden van de tempel. In een tempel worden offeranden gebracht en functioneren priesters. Door het werk van Jezus Christus is het altaar en de priesterdienst niet langer in de tempel op aarde, maar in de hemel, waar Hij als priester dient (zie antwoord 31 van de Heidelberger Catechismus). In een kerkruimte worden geen offers voor de zonde meer gebracht, maar wordt in een samenkomst van de gemeente het Woord gelezen en uitgelegd, worden de sacramenten bediend, en bidden we tot God, onder andere in ons zingen. Er staat geen altaar en het is geen heilige gebouw.

2. De tempel werd door Christus gereinigd omdat handelaren in die ruimte flink geld wilden verdienen aan bepaalde godsdienstige gebruiken. De kanttekeningen bij de Statenvertaling zeggen; “onder de schijn om de godsdienst te bevorderen, maar inderdaad uit gierigheid”. Jezus Christus vergeleek die lieden met rovers die een veilige plaats gevonden hadden voor hen verkeerde praktijken. Ik mag toch aannemen dat bij een rommelmarkt voor de gemeente dat niet geldt?

3. De verkoop en geldwissel vonden plaats in het Voorhof der Heidenen. Dat was de enige ruimte in het tempelgebied waar niet-joden, die toch de God van Israël wilden aanbidden, mochten komen. Dat was “het Huis van gebed voor alle volkeren”. Hier ligt de diepere strekking van Jezus’ woorden: de heidenen moeten goede toegang hebben tot de Heere. Daarom moeten we in al ons werk voor de kerk en in ons gedrag ervoor zorgen geen struikelblok te zijn voor anderen. Door onze (verkeerde, traditionele) gewoonten kunnen we zo gemakkelijk anderen in de weg staan tot God te komen. Dat moeten we ons steeds goed bewust zijn. De kerk van de Heere is een zendingskerk, anders is het geen kerk.

Ds. J. J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa

geen reacties

Terug in de tijd

Beste ds. Buijs. Ik was inderdaad al bang dat de vraag van mijn kant niet aangekomen was. Ik wil graag nog één keer reag...
geen reacties
14-07-2007
Met enige regelmaat lees ik in de vragenrubriek over de "orde van de catechismus". Hierbij gaat het om de kennis van ell...
9 reacties
14-07-2011
Ik ben twaalf maanden geleden bevallen en ik geef nog borstvoeding. Ik was nog steeds niet ongesteld geworden. Nu had ik...
geen reacties
15-07-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering