Rommelmarkt en tempelreiniging

Ds. J.J. Tigchelaar / geen reacties

14-07-2008, 00:00

Vraag

Wij kerken voorlopig in een schoolgebouw waarbij de grote aula ‘s zondags als kerkzaal wordt gebruikt. Nu hebben wij binnenkort de jaarlijkse gemeentedag en over enkele maanden de grote rommelmarkt die in dezelfde aula plaats vindt. Nu is mijn vraag of dat wel kan. Ik denk steeds aan de geschiedenis van de tempelreiniging waar de verkopers ook eruit moesten.

Antwoord

De geschiedenis van de tempelreiniging aan het begin van Jezus’ optreden is uitvoerig beschreven in Johannes 2 vanaf vers 14. Mattheüs 21:12v, Markus 11:15-18 en Lucas 19:45-46 beschrijven ook een tempelreiniging, maar dan aan het eind van Jezus’ leven op aarde.

Ik wil in antwoord op de gestelde vraag drie overwegingen geven: 1. Een officieel kerkgebouw of een ruimte waar (mogelijk tijdelijk) kerkdiensten gehouden worden, moet scherp onderscheiden worden van de tempel. In een tempel worden offeranden gebracht en functioneren priesters. Door het werk van Jezus Christus is het altaar en de priesterdienst niet langer in de tempel op aarde, maar in de hemel, waar Hij als priester dient (zie antwoord 31 van de Heidelberger Catechismus). In een kerkruimte worden geen offers voor de zonde meer gebracht, maar wordt in een samenkomst van de gemeente het Woord gelezen en uitgelegd, worden de sacramenten bediend, en bidden we tot God, onder andere in ons zingen. Er staat geen altaar en het is geen heilige gebouw.

2. De tempel werd door Christus gereinigd omdat handelaren in die ruimte flink geld wilden verdienen aan bepaalde godsdienstige gebruiken. De kanttekeningen bij de Statenvertaling zeggen; “onder de schijn om de godsdienst te bevorderen, maar inderdaad uit gierigheid”. Jezus Christus vergeleek die lieden met rovers die een veilige plaats gevonden hadden voor hen verkeerde praktijken. Ik mag toch aannemen dat bij een rommelmarkt voor de gemeente dat niet geldt?

3. De verkoop en geldwissel vonden plaats in het Voorhof der Heidenen. Dat was de enige ruimte in het tempelgebied waar niet-joden, die toch de God van Israël wilden aanbidden, mochten komen. Dat was “het Huis van gebed voor alle volkeren”. Hier ligt de diepere strekking van Jezus’ woorden: de heidenen moeten goede toegang hebben tot de Heere. Daarom moeten we in al ons werk voor de kerk en in ons gedrag ervoor zorgen geen struikelblok te zijn voor anderen. Door onze (verkeerde, traditionele) gewoonten kunnen we zo gemakkelijk anderen in de weg staan tot God te komen. Dat moeten we ons steeds goed bewust zijn. De kerk van de Heere is een zendingskerk, anders is het geen kerk.

Ds. J. J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa

geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een meisje van 16. Ik denk heel negatief over mezelf en wordt gepest. Ook zijn er problemen thuis. Enkelen weten ...
geen reacties
14-07-2007
Sinds kort is de nieuwe Bijbelvertaling van de Statenvertaling gepresenteerd. Bijbel met uitleg, prachtig! Als ik de 'ka...
geen reacties
15-07-2015
Afgelopen zondag werd er bij ons in de kerk (CGK) een kind gedoopt. Tijdens de doop werden er vanaf de galerij foto's ge...
geen reacties
14-07-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering