Jawoord kandidaat-predikant in de PKN (2)

drs. J. Hoekman / geen reacties

27-06-2008, 00:00

Vraag

Geachte ds. Hoekman  Ik vind het geen juist antwoord op de vraag die ik u stelde met betrekking: mag een kandidaat in de PKN z’n jawoord geven op de gereformeerde belijdenis en alles wat daar tegenin gaat afwijzen. Als ik in art. 19 lees van het colloquium dat een kandidaat z’n jawoord geeft op de weg van het belijden van de kerk in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht, is dat toch bedoeld voor het geheel van de kerk? Waaraan wordt toegevoegd: “als de betrokkene daarom verzoekt”, dus dat hoeft niet perse. Dus het komt hier op neer dat men eerst het jawoord geeft op het geheel van de kerk, waar men zich mee verbonden voelt, en dan pas een uitspraak kan doen over die belijdenis waar men zich het meest mee verbonden voelt. Zo is het toch? Zeer graag een antwoord van u.

Antwoord

Ik kan uw geweten niet zijn. U bent niet door de Heere geroepen om uw jawoord aan een kerk te geven en ook niet om uw jawoord aan een belijdenis van het voorgeslacht te geven. De PKN is niet de kerk die u eventueel straks zal gaan beroepen, maar een of andere plaatselijke gemeente. Als u op het gemeentehuis van uw plaatselijke gemeente gaat werken dan werkt u ook voor het Rijk, maar uw verantwoordelijkheid en uw betrokkenheid ligt bij hen waarmee u plaatselijk moet werken.

Als u geroepen bent tot het ambt, dan werkt u in het Koninkrijk van Jezus Christus en niet in de PKN en ook niet voor de vaderen. Wie is de PKN? Wie is het overkoepelde orgaan? Wat is mijn dagelijkse contact met hen? WIE IS HET GEHEEL VAN DE KERK! De leden? De mensen die in de Generale Synode zitten? Ik ben van Christus! Als u zich met Hem verbonden weet, dan bent u dienaar voor allen die de Heere op uw pad plaatst. En ik durf u te verzekeren, dat de Heere aan het einde van uw leven niet zal vragen of u ook ja hebt gezegd op de belijdenis van de kerk die PKN heet. “Maar indien gij dit aan de minste van mijn broeder hebt gedaan, dan hebt gij het ook aan Mij gedaan.” Dat is uw roeping, al het andere is niet meer dan bijzaak. Waar u als u dat wilt best over mag filosoferen, maar dan mist u dat ene ding waar het om gaat: zondekennis! Want u zult uw jawoord nog vele malen voor Gods aangezicht met voeten treden, of u nu ja binnen de PKN, de HHK, Ger. Gem. of Oud Ger. Gem. waar dan ook geeft. Laat u toch niet leiden door al die dingen die naar mijn mening van onderschikt belang zijn waar het gaat om het dienen van de Heere.

Wij zeiden vroeger altijd, dat er maar één domme vraag was en dat was die vraag waarop men het antwoord zelf al wist. Ik hoop niet dat u mijn en uw tijd verdoet met vragen waarop u het antwoord zelf al lang geleden hebt bepaald en nog slechts naar bevestiging zoekt om daar samen met de studentenclub eens lekker over te bomen.

1 Corinthians 3:4-11: “Want als de een zegt: Ik ben van Paulus; en een ander: Ik ben van Apollos; zijt gij niet vleselijk? Wie is dan Paulus, en wie is Apollos, anders dan dienaars, door welke gij geloofd hebt, en dat, gelijk de Heere aan een iegelijk gegeven heeft? Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt; maar God heeft den wasdom gegeven. Zo is dan noch hij, die plant, iets, noch hij, die nat maakt, maar God, Die den wasdom geeft. En die plant, en die nat maakt, zijn een; maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fondament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe. Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.”

Dit is opnieuw geen goed antwoord op uw vraag, maar zo is het!

Ds. J. Hoekman

drs. J. Hoekman

drs. J. Hoekman

 • Geboortedatum:
  27-01-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

hervormdPKN
geen reacties

Terug in de tijd

Ik stel deze vraag omdat ik na een hoop gezoek en gegoogle niks kan vinden. Bestaat er in Nederland nog een orthodoxe Ba...
12 reacties
27-06-2012
Ik weet niet goed hoe ik het moet zeggen, maar het gaat niet goed thuis. Mijn vader is eigenlijk alleen maar aan het wer...
20 reacties
27-06-2011
Bunyan zegt in zijn boek "Komen tot Jezus Christus" bij een tegenwerping met welk doel (het eeuwige leven te ontvangen) ...
geen reacties
27-06-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering