Zonden met je gedachten voorkomen

Ds. B. de Romph / Geen reacties

21-06-2008, 00:00

Vraag

Hoe kun je zonden die je met je gedachten doet voorkomen? Ik denk vaak dingen die ik helemaal niet wil denken en weet daar geen raad mee. Is dat een soort duivelse bezetenheid? Hoe kom je ervan af?

ADVERTORIAL

HOE breng jij je vakantie door?

Alleen of samen met je vrienden, jongeren- of catechisatiegroep op diaconale jongerenreis naar Oost-Europa? Geef je geloof handen en voeten én doe interculturele ervaring op. Ga in de zomer van 2024 met ons mee op HOEliday!

HOE breng jij je vakantie door?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Worstel je daar ook mee? Als je de Heere hebt lief gekregen, dan zou je wel heilig voor Hem willen leven. Je zou alle zonden en verkeerdheden wel uit je leven willen uitbannen, maar je ontdekt dat het je niet lukt. Je kunt je ervoor inspannen en in zekere zin kun je heel wat tegenhouden. Je kunt het verkeerde in je leven bedwingen. Het kwade nalaten en het goede proberen te doen. Het lukt je misschien ook nog wel om je woorden te beteugelen, al is dat ook al moeilijk. Mensen die zwijgzaam zijn lopen minder kans om met woorden te zondigen dan degenen die veel praten. Maar ook al ben je zwijgzaam, dan hebben we zo iets gezegd, wat ons schuldig maakt voor God. Maar je daden en je woorden kun je mogelijk nog bedwingen, maar wie kan zijn gedachten stil zetten? Het flitst door je heen, het welt op uit je hart. Je kunt het niet tegenhouden zoals je zelf al schrijft in je vraag. Het komt je te binnen, zonder dat je het wilt. Er komen soms gedachten in je op, waar je zelf van schrikt. Je wilt het helemaal niet en toch komen ze in je op. Nu zegt de wereld: gedachten zijn tolvrij. Niemand kan ons aanklagen vanwege het feit dat we iets gedacht hebben. Een rechter oordeelt wel over iemands daden en woorden, maar niet over zijn gedachten. Maar voor God is dat niet zo. Ook over ons gedachteleven gaat het oordeel van God.
 
Hoe komt het toch, dat dat allemaal in ons opkomt? Soms de meest godslasterlijke gedachten, goddeloze gedachten, onreine gedachten, haatgevoelens en zondige begeerten. Het komt, omdat we een verdorven bron in ons omdragen, waaruit al die zondige gedachten en begeerten opwellen. De Heere Jezus zegt in Matth. 15:19: "Uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen". Het is die vuile bron van al mijn wanbedrijven, waar David al van zingt in Ps 51. Het kwaad komt niet van buitenaf in ons op, maar van binnenuit. Daar ligt onze kwaal. De tollenaar in de tempel sloeg zich op de borst en bad: "O God, wees mij de zondaar genadig!" Hij sloeg op zijn borst alsof hij wilde aangeven: hier ligt de bron van alle kwaad: mijn boze hart. Nu vergeeft de Heere de zonde wel en Hij bedekt ze door het bloed van Zijn Zoon, maar Hij neemt dat boze hart in de bekering niet uit ons weg. We krijgen wel een nieuw hart, maar dat oude bestaan blijven we met ons meedragen. Het is misschien niet zo opbeurend voor je, maar je zult daar je levenlang last van blijven hebben. Onze H.C. zegt in Zondag. 52 vr/antw. 127 dat de boze niet zal ophouden ons aan te vechten. De mens is na zijn bekering een tweemens. Wat uit God geboren is, zondigt niet, maar dat oude bestaan trekt altijd weer tot de zonde en de ongerechtigheid. Het blijft je levenlang een strijd. De strijd tussen vlees en Geest. Paulus had er ook last van. Denk maar aan wat hij zegt in Rom. 7 "Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij".
 
Kan je dat niet voorkomen? Blijft dat je hele leven doorgaan? Helaas wel. Dat boze hart trekt altijd maar naar het verkeerde. Maar er is iets waar de duivel niet tegenop kan en dat is de liefde en de genade van de Heere Jezus Christus. Hij kan niet op tegen gevouwen handen en gebogen knieën. Vroeger zeiden de ouden: als je last hebt van de invallen van de duivel ga dan maar zingen. Dan gaat de duivel op de vlucht. Het gebed is een krachtig wapen tegen de aanvallen van de vorst der duisternis. Niet voor niets zegt Paulus in Ef. 6: "Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt weerstaan de listige omleidingen des duivels. Een leven dicht bij de Heere en dicht bij Zijn Woord bewaart ons voor veel kwaad. Maar wij zijn  zwak en we geven weer zo gauw toe aan de verleidingen en verzoekingen die op ons afkomen. We kunnen alleen staande blijven door de kracht van de H. Geest. Daarom hebben we dadelijks de Heere nodig. Lees 1 Petr. 5:8 en 9 " .... dewelke wederstaat (weerstand biedt) vast zijnde in het geloof". Dan zijn er kinderen van God, waarop de duivel geen vat meer heeft, omdat ze in nauwe gemeenschap met de Heere leven. Het is en blijft een strijd. Ik zou zeggen: strijd de goede strijd des geloofs, zo alleen zullen we overwinnen door Hem die ons kracht geeft. Sterkte in de strijd!
 
Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

 • Geboortedatum:
  17-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Noordeloos
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. de Romph is op 24 juli 2019 overleden.

Geen reacties

Terug in de tijd

Sinds ik belijdenis heb gedaan, zeven jaar geleden, neem ik deel aan het Heilig Avondmaal. Ik geloof in Jezus Christus als de Enige die mij kan redden en ik wil mijn vertrouwen helemaal op Hem stellen...
Geen reacties
21-06-2006
Al enige tijd vraag ik me af wat de achtergrond is van de straf voor Eva (en daarmee de vrouwen) van het “met smart kinderen baren.” Waarom wordt de mens juist hierin gestraft? Staat dit misschien ook...
Geen reacties
21-06-2016
Ik ben een meisje van 18 jaar en heb een poosje geleden verkering gekregen. Dus binnenkort zullen mijn vriend en ik ook de weekenden naar elkaar gaan. Alleen nu zit ik met het volgende: ik ben sinds e...
Geen reacties
21-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering