Ik heb een vraag en wel deze: hoe belangrijk is een kerkorde?

Ds. J. van Rossem / geen reacties

14-06-2008, 00:00

Vraag

Ik heb een vraag en wel deze: hoe belangrijk is een kerkorde?

Antwoord

Een kerkorde is bedoeld om te voorkomen dat het kerkelijk leven een chaos wordt. In Gods huis dient alles met orde te geschieden, omdat de Heere een God van Orde. Wanorde speelt alleen maart de boze in de kaart. Zo is de kerkorde bedoeld om te voorkomen dat in de kerk een ieder doe wat goed is in zijn eigen troebele ogen. Je kunt de kerkorde met verkeersregels vergelijken. Ze zijn nodig in kritieke situaties en dat om ongelukken te voorkomen. Het mooiste is een situatie waarin ze niet nodig zijn! Dan zijn de verkeersregels opgesteld uit liefde voor het leven van de ander en ook voor het eigen leven. Als het goed is zijn deze regels niet nodig. Maar ze zijn er omdat het in het verkeer zo gevaarlijk en zo chaotisch is.

Toch kleeft er aan iedere kerkorde een gevaar. Dit gevaar: als men in de kerk de kerkorde gaat stellen boven het onfeilbare Woord des Heeren. Dan wordt het een menselijke instelling die de zaak des Heeren alleen maar grote schade kan en zal berokkenen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik die vrees wel eens heb. Zelf ben ik een voorstander van de Dordtsche Kerkorde, zij het dat die ook steeds opnieuw getoetst moet worden aan het onfeilbare Woord des Heeren. En ronduit verdrietig vind ik als we in de kerk meer het beroep op de kerkorde, dan het beroep op het Woord des Heeren horen. Dan wordt de kerkorde doel op zich en krijgt ze wettische trekken. Bij elke kerkorde dienen we te beseffen dat deze er is om de zondeval. Voor de zondeval was deze orde niet nodig. En kerkorde kan en zal nooit een mens bekeren, dat kan alleen geschieden door Woord en Geest.

Veel kerkenraadsvergaderingen worden in beslag genomen door kerkordewijzigingen. Hoe nodig misschien ook, het is niet mijn favoriete bezigheid. In ieder geval mag een kerkorde nooit het einde van alle tegenspraak zijn. Bovendien laat het geestelijk genadeleven zich, gelukkig, niet door een kerkorde regelen. Laat bovendien elke kerkorde sober zijn: hoe minder regels, hoe beter het is. Mag je kritiek op een kerkorde hebben? Ja. Maar dan altijd vanuit Gods Woord en nooit vanuit de al dan niet vrome fantasie van de mens. En geen enkele kerkorde kan de mens beteugelen. Dat kan alleen door Woord en Geest. Bovendien heeft de kerkorde een bescheiden en een dienende taak, nooit een brutale en een heersende.

We maakten pas mee dat een geoefend kind des Heeren, horend tot een ander kerkgenootschap, en dat geen belijdenis gedaan heeft in de gemeente die we mogen dienen, aan het Avondmaal wilde. Als ik gezegd had dat de kerkorde... Ik heb het niet gezegd. Ik durfde het werk des Heeren in deze man niet te belemmeren. Wie was ik? Ik was alleen verwonderd dat een geoefend kind van de Heere met mij en bij mij (en niet om mij!) aan de dis mocht. Het grootste wonder: hij mocht bij de Heere aan de dis!

Bid maar of jouw kerk een bijbelse kerkorde mag hebben, waarin het werk des Heeren niet wordt  belemmerd. Maar het is ook waar: de Heere is een God van orde. Een kerkorde hier beneden is er om de zondige gebrokenheid van de kerk en van de mens. Dan is ze letterlijk en figuurlijk een noodzaak, uit de nood geboren. Laat het zo beleefd zijn. En laat deze nood nooit en deugd worden. Dan is het middel erger dan de kwaal. Elke kerkorde is er om onze zonden.

We zeiden al dat de Heere en God van orde is. En Zijn ordeningen veranderen niet. Want het zijn ordeningen van de eeuwigheid en voor de eeuwigheid. Gods ordening kunnen en mogen niet met de tijd mee. Daarom moeten jij en ik ouderwets bekeerd worden. Om het nieuwerwets te beleven. In de orde des Heeren.

De Heere zegen je.

Hartelijke groet, ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

 • Geboortedatum:
  04-03-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Rossem is op 7 maart 2013 overleden.
geen reacties

Terug in de tijd

We zijn nu een paar maanden getrouwd. We hopen er erg op dat we kinderen mogen krijgen. Hoe kun je je vruchtbare dagen b...
geen reacties
14-06-2003
In ons (reformatorisch) gezin (vader en moeder) denkt men verschillend over BBQ'en op zondag. Mijn vader is er voor, mij...
geen reacties
14-06-2013
Heeft elke moeder na de geboorte van haar kind(eren) automatisch moedergevoelens? Ik bemerk bij mezelf dat ik, eigenlijk...
6 reacties
14-06-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering