Geen genade voor de duivel

Ds. H. van den Belt / geen reacties

04-06-2008, 00:00

Vraag

Waarom is er voor de duivel en voor de gevallen engelen geen genade meer? Er is heel weinig bekend over hoe dat allemaal is gegaan.

Antwoord

De eerste zonde werd in de hemel bedreven. Het hoofd van alle engelen stond op tegen zijn Schepper in hoogmoed en begeerte naar macht. Onmiddellijk veranderde zijn aard, hij werd de satan. Hij behield zijn intelligentie en wil, maar verloor alle heiligheid en werd de vader der leugen en de mensenmoordenaar van den beginne. Hij en alle demonen, die hem in zijn opstand volgden, werden uit de hemel geworpen en zullen straks hun loon ontvangen in het eeuwige vuur dat voor hen bereid is. De duivel heeft de mens tot zonde (opstand en hoogmoed) verleid en poogt nog steeds mensen te verleiden, hij kan daarin niet verder gaan dan God toelaat.

Er is inderdaad heel weinig over bekend hoe dat precies is gegaan, blijkbaar is het niet zo belangrijk voor ons om dat allemaal te weten. Je kunt wel een aantal dingen afleiden uit de gegevens in de Schrift, maar je moet daar natuurlijk wel voorzichtig mee zijn. In de loop van de kerkgeschiedenis is bijvoorbeeld Ezechiël 28 vaak op de satan betrokken. Het gaat daar in eerste instantie over de koning van Tyres. Maar je kunt dit hoofdstuk ook toepassen op de val van de engelen: “Gij waart in Eden, Gods hof [...] Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub [...] Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. [...] Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans; Ik heb u op de aarde henengeworpen...”

De reden waarom er voor de demonen geen genade is, ligt uiteindelijk in de verborgen Raad van God. We kunnen ons er des te meer over verwonderen dat er voor ons wel genade is! Door sommige theologen wordt gezegd, dat dit te maken heeft met het feit dat de mens tot de zonde verleid is, terwijl de demonen vanuit zichzelf zijn opgestaan tegen God. Maar dat is ook niet helemaal zeker.

Dr. H. van den Belt

Ds. H. van den Belt

Ds. H. van den Belt

 • Geboortedatum:
  08-06-1971
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Woudenberg
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

duivel
geen reacties

Terug in de tijd

Volgens christenen in de evangelische wereld moet je jezelf bekeren omdat God door het offer van Jezus al de eerste stap...
geen reacties
05-06-2020
Verzoekt de duivel nog steeds? Ik heb soms zo het gevoel dat hij er is en mij verzoekt om de dingen te doen die ik juist...
8 reacties
04-06-2018
Ik heb verkering met een jongen uit een totaal andere kerk dan ik. We zijn er achter gekomen dat we daardoor over heel v...
geen reacties
04-06-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering