Nooit de eerste keer vergeten dat Christus sprak

Ds. R. Veldman / geen reacties

05-05-2008, 00:00

Vraag

In een preek werd de volgende opmerking gemaakt: “Een kind van God kan veel vergeten, maar hij of zij zal nooit de eerste keer vergeten dat Christus tot hem sprak.” Wat zou hiermee bedoeld worden? Heeft ieder kind van God een dergelijke ervaring? Is dit een bijbels verantwoorde verwoording? Ik schrik daar zelf wel van, want dan komt de vraag al gauw opzetten: “Wat ken ik er zelf eigenlijk van.”

Antwoord

Beste vragensteller(ster),

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen vind ik de uitdrukking , “dat hij of zij nooit de eerste keer zal vergeten dat Christus tot hem of haar gesproken heeft”, Bijbels niet verantwoord. De ervaring is niet dat Christus Persoonlijk gaat spreken tot zondaren, maar Hij spreekt door Zijn Woord en Geest. We moeten dus niet op een bijzondere openbaring gaan wachten. Alsof wij dat waard zouden zijn!? Wat een verbeelding! Hoogmoed is het. Nee, de Heere wil door Zijn Woord en Geest het geloof werken in het hart van een zondaar of zondares en dan weten we daar ook van. Dan is het Woord van God ons lief geworden, omdat dat Woord  ons de Heere Jezus Christus tekent als Zaligmaker en Verlosser. Dan is Christus ons dierbaar geworden zoals Petrus schrijft in zijn 1e brief het 2e  hoofdstuk vers 7a.

Het geloof dat de Heilige Geest werkt in het hart is rechtvaardigend van aard en daarom geeft het deel aan de gerechtigheid van Christus. Lees zondag 7 en zondag 23 van de Heidelbergse Catechismus. Zo krijgen we deel aan Christus en niet door steeds maar te wachten op Zijn stem. De Heere werkt eenvoudig door Zijn Woord en Geest. Begeef je daar steeds weer onder. De kerk wordt daarom wel eens genoemd “ de werkplaats van de Heilige Geest.”

We worden genodigd om tot Hem te komen zoals we zijn. Hij zegt in Zijn Woord: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven” Mattheus 11:28. Kom dan tot Hem en dan zul je de ware rust ontvangen uit genade om Zijn verdiensten.

Ds. R. Veldman, Sint Anthoniepolder

Ds. R. Veldman

Ds. R. Veldman

 • Geboortedatum:
  15-10-1951
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselmuiden/Grafhorst
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik vind het moeilijk om de balans te vinden in vertrouwen op God en eigen verantwoordelijkheid. Hoe kan ik dit doen? In ...
geen reacties
05-05-2015
Ik ben niet met het geloof opgegroeid en heb me er ook nooit echt mee bezighouden, maar min of meer door toeval ben ik i...
6 reacties
08-05-2015
Ik ben een 19-jarig meisje. Ik voel mijzelf op dit moment onrustig en verlang naar vrede met God. Ik wil niet ongelovig ...
geen reacties
07-05-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering