(...) De preken die ik hoor spreken me niet meer aan, de Bijbel zegt me niets en...

Ds. J. Westerink / geen reacties

21-04-2008, 00:00

Vraag

Enkele jaren geleden ben ik tot bekering en geloof gekomen en is Christus aan mij geopenbaard. Wat ervoer ik veel van Zijn liefde in mijn hart. Alles sprak van vrede. De Heere sprak en troostte me heel veel door Zijn Woord. Nu ervaar ik dit helemaal niet meer. De preken die ik hoor spreken me niet meer aan, de Bijbel zegt me niets en de goede boeken ook niet. Nu moet ik erbij vertellen dat ik al verschillende jaren een antidepressiemiddel gebruik en hierdoor worden je gevoelens afgevlakt. Zou dit een oorzaak kunnen zijn dat voor mijn gevoel alles weg is?

Antwoord

Beste...

Het zou best kunnen zijn dat jouw gevoelige beleving van de nabijheid van de Heere wordt weggedrukt door het antidepressivum dat je gebruikt. Ik kan dat uiteraard op een afstand niet helemaal beoordelen, maar wel weet ik dat dit nogal eens het geval is. Je staat gezien dat middel onder begeleiding van een arts, psycholoog of therapeut. Het lijkt mij goed wanneer je hem of haar de vraag voorlegt.

Daarmee zou ik in mijn antwoord kunnen volstaan. Ik wil echter toch een stapje verder gaan. Er zal een reden voor zijn, dat je een antidepressivum gebruikt. Kan het zijn, dat die reden ook een rol speelt in je geestelijke beleving, of het gebrek daaraan? Kun je misschien ook aangeven wanneer die geestelijke dorheid en doodsheid begonnen is?

Daarnaast wil ik je er op wijzen, dat je juist in de Psalmen de klacht die jij uit, ook tegenkomt. Psalmdichters spreken van een woestijnervaring, noemen hun ziel een dor en dorstig land, weten ook van dat smachten naar verkwikking, die intussen toch maar uitblijft. Soms onthoudt de Heere ons die gevoelige beleving om te voorkomen dat we op onze gevoelens gaan rusten in plaats van ons te verlaten op Gods Woord en Zijn betrouwbare beloften. De zekerheid van het geloof kan en mag immers niet rusten in ons gevoel, omdat dat een wankele grond is.
 
Ik noem zo maar een paar dingen, in de hoop dat je er wat aan hebt en de Heere je ogen ervoor wil openen wat er precies aan de hand is. Een ding is zeker: wanneer dat wat je ervaren hebt, van de Heere is, komt Hij er ook op terug.
 
Gods zegen toegewenst,
Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

 • Geboortedatum:
  25-08-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk (Maranatha)
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Waarom is Jezus na Zijn opstanding niet meer aan de wereld verschenen, maar slechts aan Zijn eigen volgelingen? Het resu...
1 reactie
21-04-2010
Mijn vriendin (21 jaar) en ik (22 jaar) hebben nu 2,5 jaar verkering. Ik heb al sinds het begin van deze relatie twijfel...
geen reacties
21-04-2014
Is zonde begeren en zonde doen hetzelfde?
1 reactie
23-04-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering