Is het mogelijk om in de kerk te trouwen (Ger. Gem.) als slechts één van beiden ...

drs. G. Nieuwenhuis / geen reacties

17-04-2008, 00:00

Vraag

Is het mogelijk om in de kerk te trouwen (Ger. Gem.) als slechts één van beiden lid is en de ander geen dooplid is? Mijn vriend komt uit Oost-Europa en is bij zijn geboorte wel gedoopt, in de Orthodoxe Kerk, maar vanwege het communisme is dat in het geheim gebeurd en zijn daar geen bewijzen van. Hij wil (vooralsnog) geen belijdenis doen in mijn kerk omdat het nogal gevoelig ligt om officieel afstand te doen van zijn geboortekerk. Verder voelt hij zich in veel meer kerken dan alleen de Ger. Gem. thuis en heeft hij het gevoel dat hij, door bij ons belijdenis te doen, echt voor één specifiek kerkverband kiest terwijl hij dat eigenlijk niet wil. Het is voor hem geen enkel probleem met mij mee te gaan naar de kerk. Hij wil alleen niet officieel lid worden. Toch zouden we erg graag willen trouwen voor de kerk... Is dit mogelijk?

Antwoord

Geachte vragenstelster,
 
Toen ik je vraag las heb ik mij allereerst afgevraagd of het toch niet mogelijk zou zijn nu de situatie in Oost-Europa zo zeer veranderd is en de Orthodoxe Kerk alle vrijheid krijgt om te functioneren, alsnog een verklaring te ontvangen uit Oost-Europa van de kerk/voorganger waar hij gedoopt is. Ook al is het in het geheim gebeurd dan zal toch wel bekend zijn waar en door wie hij is gedoopt.
 
Wat je vraag betreft lijkt het mij het beste dat je je wendt tot de gemeente waar je lid bent. Het is voor mij niet mogelijk om een algemene uitspraak te doen over een specifieke situatie. Als je vriend er nog niet aan toe is om zich bij een specifiek kerkverband  aan  te sluiten is het voor welk kerkgenootschap dan ook wel lastig om jullie te trouwen. Trouwen in de kerk veronderstelt dat degenen die trouwen zich ook onder  het opzicht van de kerk willen stellen en dat kan alleen als betrokkenen lid worden.

Ik neem aan dat jullie daarover ook gesproken hebben of zullen spreken met de ( wijkouderling of predikant) van de kerkenraad van de gemeente waar je nu lid bent. Dat is de koninklijke weg. Wijsheid en Gods leiding toegewenst bij de door jullie te nemen beslissingen.
 
Met hartelijke groeten,  
G. Nieuwenhuis

drs. G. Nieuwenhuis

drs. G. Nieuwenhuis

 • Geboortedatum:
  14-10-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  oud-algemeen secretaris Zending Gereformeerde Gemeenten.

Tags in dit artikel:

huwelijk
geen reacties

Terug in de tijd

Sinds enkele weken geloof ik dat ik een kind van God ben. Ik heb Jezus leren kennen als de Verlosser van mijn zonden (ho...
1 reactie
17-04-2012
Ik heb een zoon van drie jaar. We zijn christelijk en ik probeer mijn zoon daar in mee te nemen. Nu probeer ik hem chris...
geen reacties
18-04-2019
Een jaar geleden behaagde het de Heere om mij stil te zetten onder een preek over Jakobus 5:9: “... ziet, de Rechter sta...
15 reacties
18-04-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering