Ik ben bang dat we de Bijbel niet serieus genoeg nemen als christenen (...)

Ds. J. C. Schuurman / geen reacties

03-03-2008, 00:00

Vraag

Ik ben bang dat we de Bijbel niet serieus genoeg nemen als christenen. Als er bijvoorbeeld staat dat je je hand/voet/oog van je lichaam moet wegdoen omdat dat beter is dan in zonde verder te leven en te sterven, hoe moet je daar dan mee omgaan? En als er staat dat je ook niet mag trouwen met iemand waarvan de ex overspel heeft gedaan? Het staat er echt, maar we leven er niet naar! Moeten we de Bijbel dan niet serieuzer nemen?

Antwoord

Beste jongere, het heeft even geduurd voordat er op je vraag wordt ingegaan. Dit komt door de voorjaarsvakantie. Je stelt een belangrijke vraag die de kern van het christen-zijn raakt. In hoeverre buigen we radicaal voor wat de Heere in Zijn Woord zegt? De neiging om te schipperen met de bijbelse boodschap is groot, vooral als het evangelie het mes in ons leven zet, zodat het pijn doet. Daar lopen we het liefste voor weg.
 
Je verwijst naar Jezus'  woorden in Markus 9:43 en volgende. Desnoods hebben we onze hand of onze voet af te houwen, of ons oog uit te rukken, om zodoende met ergernissen (dat betekent hier: verleidingen) af te rekenen. Het zal duidelijk zijn dat de Heere dit niet letterlijk bedoelt. Dat zou een zelfverminking zijn. Wel wordt duidelijk hoe gevaarlijk bepaalde verleidingen zijn. Ze kunnen ons wegtrekken bij God vandaan, met als gevolg dat we verloren gaan in de hel.
 
Hand, voet en oog staan voor de ledematen en de zintuigen die ons tot zonde kunnen brengen. De hand ziet op wat we willen tasten, pakken, stelen of strelen, schrijven of mailen (om maar een aantal dingen te noemen). De voet stelt ons voor de vraag welk pad we inslaan. Waar gaan we naar toe? Of waar lopen we voor weg? En via ons oog kunnen allerlei verkeerde invloeden ons leven binnenkomen. Wat zien we op onze beeldschermen, en wat lezen we?
 
Jezus maakt duidelijk dat niet alles kan. Er zijn dingen waar we radicaal mee moeten breken. Zó radicaal als wanneer je je hand en je voet afhakt of je jezelf een oog uittrekt. Het gaat er om dat we zonde niet langer toelaten in ons leven. Dat kan betekenen dat je met een bepaalde relatie moet stoppen. Of dat je bepaalde beelden niet meer toelaat op het beeldscherm. Je kunt het voor jezelf wel invullen.
 
Lukt dat ons in eigen kracht? Nee. Maar wel in de kracht van de Heilige Geest. Dat vraagt een biddend leven. En soms moet je dan echt tegen jezelf inbidden omdat je eigenlijk dingen wil vasthouden terwijl het tegenover God niet kan. We hebben een gezonde radicaliteit nodig. Anders ontstaat er een slap christendom dat de duivel in de kaart speelt. Jezus heeft het in Markus 9:50 over zout dat zijn smaak verloren heeft.
 
Het kom er op neer dat ik je vraag volledig beaam. Maar verwacht het niet van jezelf. Bidt dagelijks om de leiding en de werking van de Geest Die het uit Christus neemt.
 
Je noemt als voorbeeld ook het hertrouwen van iemand van wie de vorige echtgeno(o)t(e) overspel heeft gepleegd. Dit is eigenlijk een vraag op zichzelf. De kerk heeft hier al eeuwenlang mee geworsteld. Op grond van Jezus' woorden wordt meestal geconcludeerd dat er geen bezwaar bestaat tegen een tweede huwelijk na overspel door de andere partner. Maar dat is -nogmaals- een vraag die een aparte behandeling vraagt.

In ieder geval kunnen we niet om de radicaliteit van het evangelie is. Weet je -ten slotte- wat het wonderlijke is? Dat als de liefde van en tot de Heere je leven vervult, dat radicaliteit dan geen last is. Je ervaart juist de zegen daarvan. Want de Heere schenkt je Zijn gemeenschap en nabijheid.
 
Ds. J. C. Schuurman,
Boven-Hardinxveld

Ds. J. C. Schuurman

Ds. J. C. Schuurman

 • Geboortedatum:
  17-06-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Boven-Hardinxveld
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Door een antwoord op mijn vraag door ds. De Romph (14 februari 2006) ben ik gaan twijfelen over mijn geloof. Dat was vas...
geen reacties
03-03-2006
Ik las het antwoord op de vraag of je een relatie aan kunt gaan als je autisme en adhd hebt. Mijn vraag is eigenlijk omg...
4 reacties
03-03-2012
Ik heb momenteel een beginnende relatie met een meisje dat gereformeerd is. Ik ben zelf rooms-katholiek. Zit er tussen o...
geen reacties
03-03-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering