Jehovagetuigen aan mijn deur

Ds. B.J. van Vreeswijk / geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

Laatst kwamen er wat Jehovagetuigen aan mijn deur. We raakten in discussie. Het ging over de Drie-eenheid waar ik wel in geloof maar zij niet. Ik probeerde hen duidelijk te maken dat Jezus wel degelijk even machtig is als God, maar dat lukte niet zo. We kregen het ook nog over het wel of niet bestaan van een hel. Kunt u mij wat bijbelteksten en tips geven voor de volgende keer?

Antwoord

Als het gaat om tips dan is het goed om te beseffen dat de gereformeerde, of wel de orthodoxe, visie op de bijbel is dat we de bijbel als een eenheid beschouwen. Dat betekent dat we niet zozeer losse teksten nemen tot bewijs, maar het hele getuigenis van de bijbel willen laten klinken.

Dat geeft een verschil met Jehovagetuigen die gemakkelijk losse teksten verzamelen en als een klein bombardement over ons uitstorten. Gaat het om de Drieëenheid dan is dat in de eerste plaats een geloofsgetuigenis en geen verstandelijk bewijsstuk.

Vanuit de nadere openbaring van de Heere God in het Nieuwe Testament in de komst van Zijn Zoon lezen we het Oude Testament en vinden we ook daar getuigenissen over Gods wonderlijke heerlijkheid als Vader, Zoon en Heilige
Geest. Lees daarbij zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus en de artikelen VIII en IX van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (met ook art. X) en de daarbij gegeven verwijsteksten.

Belangrijk is te weten dat 1 Johannes 5:7 in de oudste handschriften van het Nieuwe Testament niet voorkomt. Verschillende bijbelvertalingen hebben deze tekst dan ook niet of tussen haken afgedrukt. Gebruik die tekst in het
gesprek met Jehovagetuigen dan ook niet.

Wat het spreken over de hel betreft verwijs ik naar art. XXXVII van de Ned. Geloofsbelijdenis.

Ds. B.J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

 • Geboortedatum:
  23-08-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Vreeswijk is overleden op 01-03-2010
geen reacties

Terug in de tijd

Onze dochter van 16 wil sinds een half jaar niet meer mee naar de kerk. We maken haar elke zondagmorgen op tijd wakker e...
geen reacties
30-11-2016
Wanneer is christelijk verkeerd? Zo noem ik even de opwekkingsliederen. Die muziek wordt met meer moderne instrumenten g...
geen reacties
30-11-2005
Samen met mijn man ben ik inmiddels drie jaar getrouwd. We hebben een kindje van 1,5 jaar. In mijn huwelijk ben ik best ...
15 reacties
30-11-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering