Zeven Geesten voor Zijn troon

Ds. A. Goedvree / geen reacties

18-02-2008, 00:00

Vraag

Beste dominee Goedvree. Ik heb een vraag naar aanleiding van een reeds gepubliceerde vraag. Waarom is juist dit gedeelte opgenomen in de “groet” die aan het begin van de dienst wordt uigesproken. En wat zegt dit de gemeente vandaag de dag nog "de zeven geesten die voor Zijn troon zijn"?

Antwoord

Beste vragensteller,

Het gebeurt niet zo vaak dat vragen rechtstreeks aan mij gevraagd worden, zeker niet naar aanleiding van een beantwoording van een andere dominee. Ik zou eigenlijk best willen weten wat daar precies achter zit. Maar ja, dat hoeft verder ook helemaal niet. Het gaat om de beantwoording van je vragen. Ik zal een poging doen.

De zeven Geesten van Openbaringen. Dit zijn de teksten met deze uitdrukking: Openbaring 1:4  Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azie zijn: genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn; Openbaring 3:1  En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is: Dit zegt, Die de zeven geesten Gods heeft, en de zeven sterren: Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood. Openbaring 4:5  En van den troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen; en zeven vurige lampen waren brandende voor den troon, welke zijn de zeven geesten Gods. Openbaring 5:6  En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.

De uitdrukking komt eigenlijk alleen maar voor in het laatste Bijbelboek. En daar wordt het dan een paar keer genoemd: de zeven Geesten Gods. De eerste keer is gelijk heel grondleggend. Er wordt gegroet, door de apostel Johannes. Namelijk aan de zeven gemeenten. Dat getal zeven is een volheid. Het gaat om de gehele Kerk van Jezus Christus in Azie, maar uiteindelijk ook wereldwijd. En gelijk op de groetenis aan de zeven gemeente, komt die uitdrukking van de “Zeven Geesten voor Zijn troon”. Als we nauwkeurig lezen zien we het volgende beeld: het is een groet namens de Drieënige God, en de Heilige Geest wordt hier genoemd de “Zeven Geesten voor Zijn Troon”. Wonderlijk dat de Heilige Geest -die Eén is- hier “Zeven Geesten” wordt genoemd. Maar, dat ligt in de symboliek van de openbaring aan Johannes. Het gaat om de volheid van de Heilige Geest. Sommige uitleggers willen die volheid alleen laten slaan op de kracht van God. Maar, andere commentatoren en ikzelf ook, houden het er op dat het gaat om de volheid van de kracht van God, die gewerkt wordt door de persoon van de Heilige Geest. Die volheid komt tot openbaring in de volheid van de Kerk van Jezus Christus, maar ook in de wereld (Openb. 5: 6). Vandaar ook dat op andere plaatsen in dit Bijbelboek de Kerk van Christus en de zeven Geesten van God verbonden worden aan elkaar. De zeven Geesten voor Zijn troon is een bewoording voor het volle werk van de Heilige Geest, in de Kerk, in mensenharten en in de wereld.

Waarschijnlijk gaat de uitdrukking terug het Oude Testament. De zevenarmige kandelaar in de tempel, symbool van de Heilige Geest, brandde altijd. Weer dat getal zeven! En in Zacharia 4 wordt ook gesproken over de Heilige Geest, waar het gaat over zeven (!) lampen. Het één vloeit over in het andere.

Dat deze bewoording ook terug komt in de groet aan het begin van kerkdiensten is niet verwonderlijk. Een predikant kan met de groet van Johannes overnemen, in het geloof dat ook in elke kerkdienst de volheid van de kracht en de persoon van de Heilige Geest aanwezig is, om te werken in de Gemeente.

Dat is mijn gedachte bij “De Zeven Geesten voor Zijn troon”.

Vriendelijke groeten,
Ds. A. Goedvree

Ds. A. Goedvree

Ds. A. Goedvree

 • Geboortedatum:
  16-06-1970
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hoevelaken-Stoutenburg-Achterveld
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

votum-groet
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een jonge moeder (begin 20) van twee kleine kindjes van bijna 2 en bijna 1. Financieel gezien staan we er niet he...
1 reactie
18-02-2012
Ik heb tot twee keer toe last gehad van vloekgedachten. Gelukkig is het beide keren overgegaan. Nu lazen we gisteren in ...
3 reacties
18-02-2013
De vragen over hoedjes voor de vrouwen gaan alleen over de vraag waarom je wel een hoedje op moet. De argumenten zijn du...
geen reacties
18-02-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering