Doop in de Heilige Geest

Ds. A.J. Schalkoort / geen reacties

14-11-2004, 00:00

Vraag

Wat houdt precies de doop in de Heilige Geest in? In de bijbel staat een stuk dat er mensen die al wel met water zijn gedoopt, nog niet met de Heilige Geest zijn gedoopt. Kunt u mij deze doop uitleggen vanuit de bijbel?

Antwoord

Wanneer wij het teken en zegel van Gods genadeverbond ontvangen d.m.v. de Heilige Doop, zijn wij uiteraard gedoopt met water, hetzij door besprenkeling of door onderdompeling. Door het teken hebben wij niet automatisch de Heilige Geest ontvangen maar de belofte dat de Heilige Geest bij ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toeeigende hetgeen wij in Christus Jezus hebben, enz. (zie doopformulier). Wanneer dit inderdaad gebeurt zijn wij ook gedoopt met de Heilige Geest. Op het moment dat iemand wederomgeboren is, heeft hij of zij de Heilige Geest die ons leert wat zonde is en die Christus in ons leven wil verheerlijken en die ons leert de Vader naam te belijden, de Geest die met onze Geest getuigt dat wij kinderen Gods zijn.

Het kan gebeuren dat iemand de Geest heeft zonder dat men zich dat bewust is, zoals de gemeenteleden uit Hand.19:2 die nog nooit van de Geest hadden gehoord, als antwoord op de vraag van Paulus of zij de Geest al hadden ontvangen.

De doop met de Heilige Geest is hetzelfde als het vervuld worden met de Geest. Het gaat om de doorwerking van de Geest in ons leven. Die doorwerking en het vervuld zijn merken wij daar waar Christus meer en meer plaats inneemt in ons leven, de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe.

Ik las ergens het volgende: Velen denken dat zij na een keer met de Heilige Geest vervuld te zijn daarna altijd vol zullen zijn. Maar wij zijn lekkende vaten en moeten voortdurend onder de fontein worden gehouden om vol te blijven. Zullen we door God gebruikt kunnen worden dan moeten wij zeer ootmoedig zijn. Ik hoorde iemand zeggen dat God altijd dat vat uitkiest dat het dichtst bij de hand is. Laat ons dicht bij Hem blijven.

Ds. A. J. Schalkoort
 

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

geen reacties

Terug in de tijd

Ik worstel al een aantal jaren met een probleem. Ik heb een dominante moeder. Ze heeft vroeger altijd alles voor ons ger...
10 reacties
14-11-2012
We krijgen met enige regelmaat opmerkingen over de advertenties op Refoweb. De inkomsten van de banners e.d. zijn echter...
geen reacties
18-07-2020
Aan ds. Elsman. Bij deze een tweede vraag op dit antwoord. Wij hebben intussen een relatie gekregen en het ligt moeilijk...
geen reacties
14-11-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering