Psalmen met onbekende auteur

Ds. W.G. Hulsman / Geen reacties

16-04-2003, 00:00

Vraag

Hoe komt het, dat van sommige Psalmen de auteur onbekend is (althans er niet bij vermeld staat)? Heeft u enig idee wie deze Psalmen heeft gemaakt? En zou u wat kunnen zeggen over de vermoedelijke schijver/achtergrond van Psalm 33, dat is namelijk mijn favoriete Psalm?


Antwoord

Wanneer de auteur niet bekend is, is het kennelijk niet van belang dat we zijn naam kennen. De Heilige Geest -die de Bijbelschrijvers geïnspireerd heeft- heeft dat dan zo geleid. We hoeven dan ook niet proberen uit te zoeken, wie de schrijver is geweest.

Wat betreft psalm 33 zijn de meningen wat verdeeld. Er staat geen opschrift boven. Wel staat de psalm temidden van de psalmen van David. Men vermoedt dat de samenstellers van de psalmbundel er vanuit zijn gegaan, dat de psalm van David is. Het is ook opvallend dat in de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuagint wel het opschrift "Van David" staat. Dat is een hele oude vertaling. Want die is tussen 250-100 jaar voor Christus gemaakt. Anderen zijn er die weer op een verschil van stijlwijze tussen deze psalm en psalmen die van David zijn. We weten het dus niet helemaal zeker.

Matthew Henry zegt: "Dit is een lofpsalm, waarschijnlijk is David de schrijver ervan geweest, maar dat wordt ons niet gezegd omdat God wil dat wij hoger zullen zien dan de schrijvers van de Heilige Schrift, naar de gezegende Geest die hen gedreven en bestuurd heeft."

Gelukkig ben je niet de enige die psalm 33 een mooie psalm vindt. Kohlbrugge schrijft: "Deze heerlijke 33ste psalm, geliefden is een psalm om te zingen, als men voor de zee staat, als men door die zee heen moet; als men voor een open afgrond staat en men aan de overkant daarvan moet zijn; als men bedroefd en hulpeloos terneder ligt aan de oever van de Jordaan des doods, welke vol is aan al haar oevers, als men door die grote wateren heen moet om aan Kanaäns kust veilig aan te landen en men niet weet, hoe men die zalige kust bereiken zal."

Wat betreft de achtergrond van de psalm is er ook geen duidelijkheid. De Psalm is kennelijk gedicht naar aanleiding van een grote uitredding, die Israël van Zijn God genoten had. Meer is niet bekend.

De Psalm is kennelijk bedoeld om te zingen bij verschillende gelegenheden. Hij zal gezongen zijn bij Israëls grote feesten. Ook kan hij ten gehore zijn gebracht na uitredding uit gevaar. Maar ook in een noodtoestand kon deze psalm worden gebruikt; het loflied kreeg dan min of meer het karakter van een pleitgrond.

Bij de uitleg wordt wel de volgende verdeling toegepast:

De priester spreekt: vers 1-3
Viervoudige geloofsbelijdenis van de gemeente: vers 4,5
Koorzang: Gods WOORD: vers 6-9
Vervolg van de koorzang: Gods RAAD: vers 10-12
Vervolg van de koorzang: Gods OOG, vers 13-19
Priesterzang: vers 20-22.
 
Ds. W. G. Hulsman

Lees meer artikelen over:

Psalmen
Dit artikel is beantwoord door

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Barneveld
 • Status:
  Actief
167 artikelen
Ds. W.G. Hulsman

Bijzonderheden:

Emeritus


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik wil voorop stellen dat ik veel van mijn vriend hou! Echter, ik ben nog nooit echt verliefd geweest (alleen vroeger als kinderliefde). Als ik ging daten, ging ik steeds meer aan iemand irriteren, aa...
Geen reacties
16-04-2018
Ik heb nu ongeveer een maand (nog maar) verkering en het gaat erg goed. Er is echter één maar: ik ken nog een andere jongen waar ik smoorverliefd op ben geworden. Voor beide jongens voel ik veel en ik...
Geen reacties
16-04-2005
Ben ik overgeleverd aan satan en moet ik maar hopen dat God mij indirect (hulpmiddelen) hierbij vandaan haalt? Moet ik wachten tot Hij direct ingrijpt (en hoever moet ik daarvoor dan weg zijn)? Of moe...
Geen reacties
16-04-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering