Homoseksuele gevoelens

Ds. J.H. van Dijk / geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

Vraag: Hallo, ik ben 17 jaar en heb homoseksuele gevoelens. Deze gevoelens zijn erg heftig en ik weet niet wat ik er mee aan moet. Wat moet ik doen? Wat zegt de bijbel hierover? Ik vind dit allemaal erg moeilijk en heb veel momenten dat ik het allemaal niet meer weet.

Antwoord

Beste vriend,

Ik zal proberen een antwoord te geven op jouw vraag, want ditmaal geldt het zeker niet, dat de vraag stellen eenvoudiger is dan haar te beantwoorden. Want het feit dat jij deze vraag stelt moet al een hele zelfoverwinning betekenen. In jouw vraag proef ik een zekere worsteling. Je bekent en belijdt homoseksuele gevoelens te hebben. Gevoelens die soms zo heftig zijn, dat je er geen raad mee weet.

Voor het goede verstaan van jouw moeiten, is het goed het onderscheid te maken tussen homofilie en homoseksualiteit. Het eerste slaat op jouw geaardheid en het tweede op de uitleving daarvan. Als ik je goed begrijp dan worstel jij met jouw homofiele geaardheid. Dat geeft al aan, dat jij ervan doordrongen bent dat Gods Woord homoseksualiteit verbiedt en afkeurt. Bekend zijn o.a. de volgende Schriftgegevens: Genesis 19, Richteren 19, Leviticus 18 en 20 en Romeinen 1. Nu leven wij helaas in een tijd, waarin Gods Woord niet meer als norm wordt gehouden voor de manier van ons leven. Deze houding komt ook binnen de kerk voor. Laat je er echter niet toe verleiden daarin mee te gaan. Zo alleen ontkom je aan het gevaar om de homofiele geaardheid te accepteren als iets vanzelfsprekends.

Het feit, dat jij uitgerekend hier een vraag over hebt, geeft echter al aan, dat jij dit vanzelfsprekende niet wil accepteren. Maar jij hebt er wel je vragen bij. Vragen, die je kennelijk niet kwijt kunt in je onmiddellijke omgeving. Dat is te betreuren, want dat brengt jou ondertussen in een geweldig isolement, waarin jij met niemand je bijzondere nood kunt delen. Daarom is het voor mij niet eenvoudig om daar d.m.v. dit antwoord concreet en pastoraal op in te gaan.

Naast jouw leeftijd, weet ik verder helemaal niets van je. Het gezin, waarin je geboren bent en je eventuele andere broers of zusters. Is daarbij niemand die je in vertrouwen kunt nemen en met wie je samen de weg kunt gaan om geholpen te worden? Vanaf papier jou een richting te wijzen komt bij mij zelf zo afstandelijk en in zekere zin ook zo 'gemakkelijk' over. En dat laatste wil ik zeker vermijden. Duidelijk is het in ieder geval, dat jij hulp nodig hebt. Professionele- en vooral pastorale hulp. Wanneer je een goed contact mag hebben met je eigen dominee, is hij de eerst aangewezene om je terzijde te staan. En biddend samen naar wegen te zoeken, waarbij je echt baat zult hebben om geholpen te worden. Want het probleem dat jij kent, is niet zo eenvoudig. Het dilemma waarin onze homofiele naaste verkeert, is enerzijds de nuchtere constatering dat homoseksualiteit zonde is en anderzijds als een ziekte wordt afgedaan. Beter en voorzichtiger is de benadering dat er in ieder geval sprake is van een bepaalde stoornis in jouw levensontwikkeling. Maar om de aard en omvang daarvan vast te stellen, is een persoonlijk contact geboden. En dat laatste zal bij jou weer op andere moeiten stuiten.

Wat moeten wij ook hierin weer de alles verwoestende doorwerking zien van onze zondeval. God heeft de mens goed geschapen, maar... Deze erkenning zal ons bewaren voor een onbarmhartige houding tegenover onze homofiele naaste. Maar ook bewaren voor de acceptatie dat de mens nu éénmaal is zoals hij is. Dat laatste leidt tot zelfrechtvaardiging met alle consequenties van dien.

Ik hoop en bid van harte dat jij aan mag voelen hoe zeer ik je zou willen helpen, maar dat daarvoor meer nodig is, dan wat informatie door te geven op papier. Daarom wens ik je niet slechts uit goede gewoonte, maar uit het diepst van mijn hart Gods sterkte en wijsheid toe.

Ds. J. H. van Dijk, te Urk

Ds. J.H. van Dijk

Ds. J.H. van Dijk

 • Geboortedatum:
  14-07-1950
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. van Dijk is op 20 juli 2011 overleden.

Tags in dit artikel:

geaardheid
geen reacties

Terug in de tijd

Na veel open en eerlijke gesprekken blijkt seksualiteit voor mijn man zijn grootste behoefte te zijn. Ik wist dat het be...
4 reacties
30-11-2011
Wat een heftige tekst kwam ik tegen in Zefanja 1:14-2:3. Ik lees vaak dat de jongste dag een troost moet zijn voor chris...
geen reacties
30-11-2015
God vraagt aan ons: “Mijn zoon, Mijn dochter geef Mij uw hart!” Maar mag je ook vragen: “God wilt u mijn hartje nemen?” ...
geen reacties
30-11-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering