Dochter en haar vriend slapen samen

Ds. R. W. van Mourik / geen reacties

03-12-2007, 00:00

Vraag

Wij zijn als ouders van mening dat seks voor het huwelijk niet Gods wil is. Onze dochter en haar vriend denken hier anders over en zij wil af en toe bij hem blijven slapen om onnodig heen en weer rijden te voorkomen, al is het niet echt ver. Wij als ouders hebben dat liever niet. Mogen wij van hen verwachten dat zij onze regels respecteren? En wat als zij gewoon hun eigen gang gaan? Onze dochter is 18 en haar vriend 22 en hij woont op zichzelf.

Antwoord

Natuurlijk mag u verwachten dat uw dochter zich houdt aan de regels die u stelt. Het probleem is echter dat zowel haar vriend, als ook uw dochter zelf, blijkbaar niet overtuigd zijn van de argumenten waarom u deze regels stelt. Wellicht dat het goed is om daar op een goede toon en in een open sfeer over te spreken met elkaar. Dan is het goed om naar uw dochter en haar vriend begrip te tonen voor de situatie waarin zij verkeren. Hij woont op zichzelf en is daarmee al redelijk zelfstandig en uw dochter ziet blijkbaar niet in waarom u zo moeilijk doet over dat samen zijn in dat huis van haar vriend. Overigens is dat best een probleem hoe je dan in een verkeringstijd met elkaar omgaat. Ook al zou je de nachten niet bij elkaar zijn dan zijn er nog zoveel andere momenten dat er de vrijheid is om grenzen te overschrijden die u graag gehanteerd ziet.

Nu betekent dat begrip geen instemming met hun levenswijze, maar het kan wel een teken zijn dat u zich inleeft in hun situatie. Ook hoe er in deze tijd over seks voor het huwelijk gesproken wordt. Op allerlei manieren, zelfs ook in christelijke kring, wordt dit getolereerd. Als je maar maatregelen neemt dat je niet zwanger raakt, kan en mag er vaak veel. Althans er wordt door veel christelijke dan ouders niet moeilijk gedaan. In zo'n omgeving groeien uw dochter en haar vriend op.

Laat eerst zien hoe moeilijk dat is om in zo'n omgeving op te komen voor een andere manier van samenleven in de verkeringstijd. Vanuit dat begrip kan er dan gezocht worden naar een begrip van hun kant voor uw standpunt. Dat zal niet eenvoudig zijn, maar het is wel de moeite waard om dit te proberen. Als dat desondanks niet lukt is het toch uw taak om grenzen te trekken en bepaalde zaken te verbieden. Wellicht dat daar dan sancties op staan. Het is te hopen dat het zover niet hoeft te komen want dat geeft een gespannen sfeer, maar als ouders mag u laten zien dat u gezag hebt over haar. Helaas heb je als ouders in deze tijd niet veel maatschappelijke bijval. Wanneer uw dochter toch haar zin doordrijft zou het wel eens zo kunnen zijn dat ze in haar opstelling gesteund wordt. De leeftijd van 18 jaar speelt daarin ook een cruciale rol

Probeer in ieder geval de lijn open te houden en uw dochter en haar vriend niet af te stoten of het contact te verbreken. Laat de liefde het mogen winnen. Het is te hopen, en daar mag u ook om bidden, dat er een weg gevonden mag worden om met dit probleem in wijsheid en beslistheid om te gaan.

Ds. R. W. van Mourik, Sommelsdijk

Ds. R. W. van Mourik

Ds. R. W. van Mourik

 • Geboortedatum:
  07-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Mag je -vanuit Bijbels oogpunt- als christen en veehouder schapen verkopen die bestemd zijn voor het islamitisch offerfe...
2 reacties
03-12-2009
Als u ziel en lichaam van elkaar scheidt, hoe moet ik dan Gen.2:7 (SV), 1Kor.15:45, Ezech.18:4 verstaan? De ziel is voor...
geen reacties
03-12-2005
Ik heb van hervormde mensen gehoord dat zij konden zeggen dat ze bekeerd waren: het echtpaar en hun tweede dochter. Die ...
geen reacties
03-12-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering