Psalmen in het licht van schuldbelijdenis

Ds. A.J. Schalkoort / geen reacties

29-11-2007, 00:00

Vraag

Geachte dominee Schalkoort. Ik wil reageren op de vraag die u op 22 november hebt beantwoord en die door mij is gesteld. Dit is een vraag die mij persoonlijk bezighoudt. In het licht van de Bijbel en in overeenstemming met mijn belijdenis heb ik een aantal weken geleden schuldbelijdenis gedaan. In biddend opzicht (schuldbelijdenis omdat ik zwanger was voor getrouwd te zijn, en nu is de relatie verbroken). Maar nadien krijg ik vragen op me af gevuurd. Vandaar de vraag over Psalm 51 en Psalm 32 en over Spreuken. Hopelijk begrijpt u nu wat ik bedoel en kunt u mijn vraag gericht beantwoorden.

Antwoord

Ik wil proberen wat gerichter antwoord te geven op je vraag nu je met je persoonlijke nood voor de dag komt. Het is goed wanneer we wat we gedaan hebben ook als schuld zien en belijden niet alleen voor de mensen, wat ook nodig is, maar vooral ook tegenover de Heere. Dat zien we met name in Psalm 51. Wat heeft David in het overspel met Bathseba zich in alle opzichten schuldig gemaakt tegenover de Heere temeer omdat hij toch een kind van de Heere was, de man naar Gods hart. We zien dat David een tijdje die schuld niet wil erkennen en probeert te bedekken, totdat de Heere de profeet Nathan stuurt. Je weet wat Nathan tegen David zegt.

De Heere gebruikt de boodschap van Nathan om David in de schuld te brengen en de weg tot de vergeving vrij te maken. Dan belijdt David niet alleen dat het dit kwaad is dat roept om straf, hij ziet zichzelf als een goddeloze, in zonde ontvangen en geboren. David is een weg gegaan waardoor veel niet meer goed te maken is. Denk aan de dood van Uria, het overspel met Bathseba waar zij ook zelf schuldig aan was en de dood van hun eerste kindje. Het zwaard zou voortaan van Davids huis niet wijken omdat hij gezondigd had niet alleen als kind van de Heere, maar ook als Koning van het volk. En nu valt het op in Psalm 51 dat de Heere tegen David laat zeggen dat die schuld hem al vergeven is alleen om Christus wil.

Wil de Heere dat ook niet doen in jouw geval, ook al is je relatie verbroken? Ik neem aan dat je van jouw kant geprobeerd hebt die relatie goed te krijgen. Weigert de ander dan ga je vrij uit. Het moet duidelijk zijn dat voor alle zonden er vergeving bij de Heere is, alleen om Christus wil. Vergeven is vergeven van de kant van de Heere. David bidt of de Heere hem opnieuw de vreugde van heil wil doen beleven. Tegelijk blijft er een litteken van de zonde in het leven achter. Want er is iets gebeurd dat wel vergeven is, maar je zult altijd met verdriet terug denken aan wat er gebeurd is. Dat betekent niet dat je constant door schuldgevoelens achtervolgd wordt, maar in de zin zoals Paulus die ook wist dat hem grote barmhartigheid geschied was, toch te maken had met een doorn in zijn vlees, wat dat ook geweest is. In ieder geval moest hij genoeg hebben aan Gods genade. Zo wil de Heere in de weg van de schuldvergeving je leren om van genade te leven, dat is dicht bij de Heere te blijven en dat is altijd de weg van de bekering waar het over gaat in o.a. in Psalm 32 en 51.

Ik hoop dat je vraag zo voldoende beantwoord is. Zo niet hoor ik het wel via deze website.

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

schuldbelijdenis
geen reacties

Terug in de tijd

Wij zijn nu ruim anderhalf jaar samen. Houden ontzettend veel van elkaar en passen op veel gebieden erg goed bij elkaar....
11 reacties
29-11-2011
Gisteren was ik op het schoolplein aan het wachten op mijn zoon (openbaar onderwijs) en ik raakte in gesprek met een moe...
1 reactie
29-11-2012
Ik ga me steeds meer ergeren aan mijn schoonmoeder. Wat kan ik er aan doen om dit gevoel niet te hebben of in ieder geva...
2 reacties
29-11-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering