Ik geloof de wederopstanding van het lichaam

Ds. N.P.J. Kleiberg / geen reacties

21-11-2007, 00:00

Vraag

Hoe is het toch mogelijk dat best veel kandidaten van de HHK de geloofsbelijdenis zo verdraaien. Er staat: Ik geloof de wederopstanding des vleses. En er wordt gezegd: Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. Dat staat er toch niet? Mogen wij dat dan zo uitspreken. Of woorden uit Gods Woord veranderen? Bijv. diezelve tijd = die tijd. Graag zou ik niet het verhaal willen horen van woorden die ouderwets etc. zijn. De moeilijkste computergames snappen wij en onze kleinste kinderen ook. Dus met een beetje aandacht Gods Woord ook.
 

Antwoord

Er zijn twee zaken, waar ik op wil wijzen. Ten eerste. Je moet rekening houden met het feit, dat onze Statenvertalers woorden gebruikten die nu een andere betekenis gekregen hebben. Bijv. het woord “slecht”, heeft bij ons een negatieve klank gekregen, terwijl het toetertijd betekende “eenvoudig”. Dus een ander woord gebruiken wil niet zeggen een andere vertaling maken. Ik moet er wel bij zeggen, dat ik liever dan zeg: “slecht, dat betekent nu eenvoudig.” Dus laat ik het woord staan, maar geef de betekenis er van door. Dan gaat men ook die “oude” woorden leren en de betekenissen ervan.

Ten tweede. De geloofsbelijdenis waar jij over spreekt, is niet Gods Woord. Dus wordt er niet aan Gods Woord veranderd. Waarom laat men niet staan “de wederopstanding de vleses”? Ik heb van een collega begrepen, dat hij bewust van “dit lichaam” spreekt, om daar mee juist te bekrachtigen dat er niet zomaar een lichaam, zomaar vlees opgewekt wordt, maar dat het dit lichaam is, zoals de geloofsbelijdenis dat ook heeft bedoeld.  Hij benadrukt het woord lichaam, omdat er ook binnen de reformatorische gezindte mensen zijn die niet geloven in de wederopstanding van DIT vlees, maar dat God een ander lichaam zal geven. Dus de bedoeling ervan is positief geduid om nogmaals aan te geven dat we geloven dat dit lichaam dat in de aarde gaat opgewekt zal worden. Hoewel ik het zelf niet gebruik, maar zeg: wederopstanding des vleses, zou ik niet willen zeggen, dat het echt verkeerd is om te benadrukken waarover het gaat.

Wederopstanding des vleses, en dan zullen er twee plaatsen zijn, waar we zullen staan, ter linker- of ter rechterhand van Christus. En dan is de belangrijkste vraag: waar zul jij, waar zal ik staan?

Ds. N. P. J. Kleiberg

Ds. N.P.J. Kleiberg

Ds. N.P.J. Kleiberg

 • Geboortedatum:
  03-05-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Achterberg
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Nederlandse Geloofsbelijdenis
geen reacties

Terug in de tijd

Ik zou graag eens willen weten wat er bedoeld wordt met het omhelzen van Christus. Is dat b.v als je in de prediking van...
geen reacties
21-11-2005
Moet je iemand je verontschuldiging aanbieden als je over hem/haar geroddeld hebt?
geen reacties
21-11-2003
Mijn vriend (21 jaar) en ik (20 jaar) hebben ongeveer 1,5 jaar verkering. Er zijn momenten waarin ik sterk mag weten dat...
geen reacties
21-11-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering