(...)Werkt de duivel dan ook in bekeerde mensen? (...).

drs. I. A. Kole / geen reacties

01-11-2007, 00:00

Vraag

De laatste paar maanden hebben mijn vriend en ik het erg druk met ons nieuwe huis en onze voorbereidingen voor ons huwelijk. Zo druk dat er geen ruimte meer was voor God. 's Avonds gingen we eventjes lezen en danken en dan snel naar huis want we waren erg moe. We voelden allebei dat we van God afdwaalden. We hebben op een avond met elkaar gepraat en vonden allebei dat we heel egoïstisch bezig waren (God zorgt zo goed voor ons, en wij laten Hem links liggen). We hebben besloten op belijdeniscatechisatie te gaan om veel van de Heere te leren en om Hem te zoeken, zodat we kunnen groeien in ons geloof. Nu weten we wel dat waar de Heere zijn Kerk bouwt, de duivel daar zijn kapel naast zet. We kregen de week na het besluit om op belijdeniscatechisatie te gaan opeens twee keer heel erg ruzie! We waren bang dat we een verkeerd besluit genomen hadden en dat we gestraft werden. We hebben gebeden en wisten allebei: wij moeten op belijdeniscatechisatie. Ook al kunnen wij (nog) geen belijdenis doen, dan nog kunnen wij er veel van leren en dan wil God dat ook gebruiken voor je geloof. Toch? Gisteren zijn we voor het eerst geweest en mijn schoonvader (getuigend kind van God) heeft nog nooit zo boos tegen mij gedaan en ik niet tegen hem! Hij vond dat we best een seizoen over kunnen slaan, omdat we anders ons huis niet op tijd afkrijgen (want dan kunnen we één avond in de week minder klussen). Toen we probeerden uit te leggen dat anders ons geloofsleven eronder lijdt, omdat alles op nummer één stond behalve God, antwoordde hij dat dat nergens op slaat, omdat wij geen geloofsleven kennen en we er dan ook niet zo over mogen praten! (hij zit in de Ger. Gem. en ik in de PKN). Ik voel me zo gekwetst! We hadden zo'n fijne avond gehad! Zo dicht bij de Heere! En dan kom je thuis en dan dit. Hoe kan dat nou? Mijn vriend is ervan overtuigd dat de duivel ons van de bel. cat. af wil houden, maar ik vraag me af: Werkt de duivel dan ook in bekeerde mensen? Ik vind het ook heel apart dat ik helemaal niet boos ben, maar meer heel verdrietig! En ik ben altijd heel fel en best snel boos, maar nu helemaal niet! Dat heb ik nog nooit meegemaakt! Zou het echt kunnen dat de duivel zorgt dat kinderen van God andere mensen van Gods werken afhouden? Wij zullen proberen vol te houden om te bidden om kracht en Licht voor uw antwoord.

Antwoord

Wat fijn dat jullie al werkende merken dat God aan de zijlijn van jullie leven komt. Hooguit nog geschikt als Eerste Hulp Bij Ongelukken. Die plaats mogen we God niet geven; Hij heeft recht op ons leven, dan moeten we ook tijd nemen voor God. Dat jullie tot een radicale wijziging van levenspatroon komen, is een geschenk van God. Eén avond voor God, samen voorbereiden om straks (op Gods tijd) jullie jawoord te geven voor God en de gemeente. Lees, bid en bespreek samen de leerstof die bij de belijdeniscatechisatie aan de orde komt! Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God (Rom.10:17). De Heere werkt middellijk. Daarom is het goed om iedere dag (ook na het klussen!) met lezen en bidden af te sluiten. De Heere is het waard en wij ontvangen Gods zegen.

De houding van (schoon)vader begrijp ik niet. Als hij een getuigend kind van God is, dan is het elke dag nodig om te bidden om een wacht voor de lippen, zodat er geen mensen beschadigd worden en de Heere geen verdriet gedaan wordt. Jammer is het dat hij eerst niet eens goed geluisterd en alles doorgesproken heeft, en dan pas met een beoordeling komt.

Gods kinderen kunnen ver van hun plaats zijn en zondigen tegen de Heere; als het geloof niet geoefend wordt en het schild van het geloof thuis gelaten wordt, dan staan ze open voor de duivel/satan. Die lacht in zijn vuisten! Is het ook...? (Gen.3 twijfel zaaien). Als Abraham en Sara geen kinderen krijgen, ondanks de belofte van wel, dan wordt de dienstbode Hager ingeschakeld en wordt er een kind geboren, Ismaël. Als koning David op zijn platte dak rondloopt ziet hij de buurvrouw in bad zitten. Gevolg: overspel en vermoorden van de man van Bathseba, Uria. Als Petrus aangesproken wordt, tijdens het proces van de Heere Jezus, dan verloochent hij dat hij de Heere Jezus zou kennen.
Later belijdt Petrus zijn zonden en op de vraag van de Heere Jezus of hij Hem liefheeft antwoordt hij: U weet alle dingen, ook dat ik U liefheb! Gods kinderen leven, net als wij, in bezet gebied en de drie hoofdige vijand: duivel, zondige wereld en mijn eigen zondig bestaan, bedreigen de gemeenschap met de Heere. Daarom is het gebed om licht en kracht van de Heilige Geest zo nodig.

Het leven van het geloof, is een weg van op-en-neer. Lees  Romeinen 7:18-26 en Efeze 4: 17-5:21 er maar op na! Tenslotte zie je in je reactie, niet boos, maar verdrietig, dat de Heere van jullie beslissing afweet. Advies: laat in jullie daden merken aan je (schoon)vader, dat julllie schouder-aan-schouder staan en inhoud geven aan je omgang met de Heere, gevoed door de belijdeniscatechisatie. Bid om ootmoed, ootmoed, ootmoed, om niet in dezelfde fout te vallen als je (schoon)vader.

Gods zegen en nabijheid toegewenst.
Drs. I. A. Kole
drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Wat te doen als je man wel veel behoefte heeft aan seksualiteit en jezelf juist niet? We zijn al jaren getrouwd, maar da...
63 reacties
01-11-2012
Tot een tijd terug was ik actief in de kerk. Daar ben ik toen onvrijwillig mee gestopt omdat het te zwaar werd. Sindsdie...
3 reacties
01-11-2011
Voor wie is het Heilig Avondmaal ingesteld? Ik weet dat het in de catechismus en het Avondmaalsformulier staat, maar ik ...
geen reacties
02-11-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering